STUDIA II STOPNIA

REJESTRACJA  1 KWIETNIA – 31 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

Terminarz zjazdów studia II stopnia

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

Bank PEKAO, ul. św. Marcin 52/56, 61-807 Poznań

nr rachunku: 36 1240 6609 1111 0000 4934 0493

nr rachunku do przelewów międzynarodowych: PL 36 1240 6609 1111 0000 4934 0493 PKOPPLPW

Bank PEKAO, ul. św. Marcin 52/56, 61-807 Poznań

W tytule przelewu prosimy wpisać:  imię i nazwisko kandydata na studia oraz: opłata rejestracyjna na studia I stopnia

WAŻNE! Osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy na więcej niż jedną specjalność, prosimy o uiszczanie opłaty rejestracyjnej tylko raz! Opłata rejestracyjna jest bezzwrotna.

Zgodnie z aktualnymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów zestaw wymaganych dokumentów obejmuje:

  • kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem – oryginał lub odpis prosimy dostarczyć do wglądu
  • 1 zdjęcie (format jak do dowodu osobistego)+ zdjęcie w wersji elektronicznej (zdjęcie jak na dowód osobisty, kolorowe, wymiary: 236×295 pikseli, format: JPG, rozdzielczość: 300 dpi, rozmiary pliku: max.64 kilobajty)
  • kopię obu stron dowodu osobistego
  • dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej.

 

FILOLOGIA ANGIELSKA 

LISTA SEMINARIÓW MAGISTERSKICH 2017/2018

Studia stacjonarne:

Literaturoznawstwo (dr Jacek Olesiejko) – Otherness: themes of solitude, travel and transformation across English literary landscapes – szczegółowy opis (link)
Dr Aleksandra Oszmiańska-Pagett – Językoznawstwo – Multilingualism and linguistic diversity in Europe: policy and practice – szczegółowy opis (link)

Studia niestacjonarne:

Dr hab. Aleksandra Matulewska – Translatologia – Specialized translation and Interpreting – szczegółowy opis (link)
Dr Marek Derenowski – Językoznawstwo – Aspects of general linguistics, applied linguistics, individual languages and language families – szczegółowy opis (link)
Dr Marek Derenowski – Metodyka – Relationship between second language acquisition research and foreign language pedagogy – szczegółowy opis (link)
Dr Katarzyna Buczek – Językoznawstwo – Language change – szczegółowy opis (link)
Dr Aleksandra Oszmiańska-Pagett – Językoznawstwo – Multilingualism and linguistic diversity in Europe: policy and practice – szczegółowy opis (link)
Dr Grażyna Korytowska – Metodyka – Challenges of language teaching at different levels of education – szczegółowy opis (link)
Dr Witosław Awedyk – Translacja – Audiovisual translation – szczegółowy opis (link)

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kwalifikacja odbywa się na podstawie przedłożonych dokumentów. Dyplom ukończenia studiów I stopnia filologii angielskiej, lingwistyki stosowanej bądź kierunków pokrewnych kwalifikuje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwenci innych kierunków niż filologia angielska wypełniają dodatkowo test kompetencyjny z języka angielskiego (na poziomie C1) – wypełniany na stronie internetowej dzięki platformie edukacyjnej WSJO. Z testu mogą być zwolnione osoby, które przedstawią certyfikat na poziomie C1  lub C2.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w piątki (w godzinach popołudniowo-wieczornych), soboty i niedziele.

FILOLOGIA GERMAŃSKA

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Kwalifikacja odbywa się na podstawie przedłożonych dokumentów. Dyplom ukończenia studiów I stopnia filologii germańskiej, lingwistyki stosowanej bądź kierunków pokrewnych kwalifikuje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwenci kierunków innych niż germanistyka wypełniają dodatkowo test kompetencyjny on-line  (z testu zwolnione są osoby legitymujące się certyfikatem Goethe Institut, poziom C1, lub potwierdzeniem odbytych studiów w języku niemieckim w Polsce lub za granicą).

KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI

Istnieje również możliwość kontynuowania bloku nauczycielskiego na studiach II stopnia w celu zwiększenia uprawnień do nauczania języka we wszystkich typach szkół.

Oferujemy również możliwość realizacji bloku kształcenia nauczycieli w całości, dla osób które na studiach I stopnia nie realizowały tego bloku, a chciałyby zdobyć uprawnienia do nauczania języka obcego w szkołach. Blok ten jest płatny dodatkowo.

OPŁATY ZA NAUKĘ

nr rachunku: 36 1240 6609 1111 0000 4934 0493

Nazwa odbiorcy: Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindeg

Św. Marcin 59, 61- 806 Poznań

opłata rejestracyjna – 50 zł

opłata rekrutacyjna – 350 zł (zwolnieni z niej są absolwenci studiów I stopnia we WSJO)

Studia stacjonarne:

540 zł (5 rat w semestrze)

opłata za 1 semestr z góry- 2600 zł

opłata za rok z góry – 5130 zł

Studia niestacjonarne:

480 zł (5 rat w semestrze)

opłata za 1 semestr z góry- 2310 zł

opłata za rok z góry – 4560 zł