Obecnie w wielu zakładach pracy znajomość angielskiego biznesowego jest wymaganym standardem. Pracownicy należący do kadry kierowniczej powinni biegle korzystać z języka angielskiego w najróżniejszych sytuacjach zawodowych, takich jak: organizowanie spotkań, prowadzenie korespondencji, zdobywanie i udzielanie informacji na temat produktów i usług, obsługa klientów czy negocjacje finansowe. Niezwykle przydatne są też umiejętności używania pisanego języka biznesowego: przygotowywanie raportów ekonomicznych, pisanie służbowych listów, tradycyjnych oraz elektronicznych.

UKOŃCZENIE STUDIÓW

 • Podnosi kwalifikacje z zakresu prowadzenia negocjacji i prezentacji biznesowych.
 • Jest równoznaczne ze swobodnym posługiwaniem się zaawansowanym językiem angielskim biznesowym.
 • Świadczy o profesjonalnym podejściu do wykonywanego zawodu, czego dowodem jest ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji.

Absolwenci Studiów Podyplomowych Business English prezentują wysoki poziom znajomości biznesowego języka angielskiego, oparty o specjalistyczne słownictwo zawodowe, udokumentowane otrzymaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Języków Obcych.

PROGRAM

 • Business Vocabulary
 • Negotiation
 • Business Writing
 • Business Conversations
 • Business Presentations in English

Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin zajęć lekcyjnych

W ramach poszczególnych modułów tematycznych realizowane są m.in.:

 • Współczesna tematyka ekonomiczna.
 • Słownictwo biznesowe i praktyczne umiejętności językowe.
 • Analizy typu „case study” na przykładzie działań rynkowych znanych firm.
 • Kształcenie umiejętności wygłaszania prezentacji.

MODUŁY TEMATYCZNE

 • International Marketing
 • Communication
 • Building Relationships
 • Job Satisfcation
 • Success
 • Team Building
 • E-commerce
 • Raising Finance
 • Customer Service
 • Crisis Management
 • Management Styles
 • Risk
 • Takeovers and Mergers
 • The Future of Busines