Celem zajęć jest:
– podniesienie kwalifikacji w zakresie znajomości języka niemieckiego do poziomu umożliwiającego sprawne komunikowanie się w mowie i w piśmie w kontaktach służbowych i osobistych
– zapoznanie ze słownictwem biznesowym
– poznanie przydatnych w pracy zawodowej zasad tłumaczenia tekstów (translacja w praktyce).

Słuchaczami studiów są absolwenci różnorodnych kierunków studiów, legitymujący się dobrą znajomością języka niemieckiego, udokumentowaną certyfikatem Die Zentrale Mittelstufenprufung (ZMP) lub wyższym.

UMIEJĘTNOŚCI PO UKOŃCZENIU STUDIÓW:
Absolwenci studiów prezentują bardzo dobry poziom znajomości języka niemieckiego, potrafią sprawnie posługiwać się językiem niemieckim w komunikacji codziennej i zawodowej, używają specjalistycznych zwrotów z zakresu języka biznesu oraz przygotowują profesjonalne tłumaczenia.

PROGRAM
– Komunikacja
– Retoryka praktyczna
– Język biznesu
– Gramatyka praktyczna
– Translacja praktyczna

Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin zajęć lekcyjnych

OPŁATY ZA NAUKĘ

OPŁATA REKRUTACYJNA – 250 ZŁ (PRZY PODPISYWANIU UMOWY O NAUKĘ)