Celem studiów jest:

– poszerzenie bazy leksykalnej oraz wiedzy teoretycznej dotyczącej zagadnień ekonomii i bankowości
– zdobycie umiejętności w zakresie translacji tekstów
– doskonalenie praktycznych umiejętności, które mogą pomóc funkcjonować na rynku pracy oraz w firmach niemieckojęzycznych.
Nasza oferta jest skierowana do absolwentów studiów I lub II stopnia: filologii germańskiej, lingwistyki stosowanej oraz innych kierunków legitymujących się bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego, udokumentowaną certyfikatami: Das Kleine Deutsche Sprachdiplom (KDS), Die Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Das Grosse Deutche Sprachdiplom (GDS).

UMIEJĘTNOŚCI PO UKOŃCZENIU STUDIÓW:
Absolwenci studiów prezentują bardzo wysoki poziom znajomości biznesowego języka niemieckiego, potrafią operować specjalistycznymi pojęciami z zakresu ekonomii oraz dokonywać różnorodnych tłumaczeń biznesowych.

Zajęcia rozpoczną się 28 listopada 2015 r.

PROGRAM
– Podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii
– Język biznesu: komunikacja
– Język biznesu: język pisany
– Język prawniczy
– Translacja praktyczna

Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin zajęć lekcyjnych.

OPŁATY ZA NAUKĘ

OPŁATA REKRUTACYJNA – 250 ZŁ (PRZY PODPISYWANIU UMOWY O NAUKĘ)