Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu zaprasza na drugą konferencję z cyklu

Perspektywy rozwoju kształcenia filologicznego: potrzeby a rzeczywistość

pod hasłem
Nauczyciel i tłumacz we współczesnej przestrzeni zawodowej

Data: 21 kwietnia 2017 r.
Miejsce: Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu, sala 302 i sale na III i IV piętrze (sekcje)

Celem tego wielopłaszczyznowego spotkania jest zbudowanie platformy wymiany spostrzeżeń w odniesieniu do doświadczeń pracy naukowej i dydaktycznej filologów językoznawców i literaturoznawców. Punktem odniesienia pozostaje przygotowanie studentów filologii do nauczania języków obcych i/ lub pracy   w charakterze tłumacza. Zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich, którzy w swojej pracy dydaktycznej i naukowej zajmują się strategiami nauczania języków obcych, dydaktyką translacji, translacją praktyczną, wybranymi aspektami z dziedziny przekładoznawstwa.

Wykład plenarny wygłoszą
prof. zw. dr hab. Hubert Orłowski
prof. zw. dr hab. Czesław Karolak
prof. UAM dr hab. Krystyna Droździał-Szelest
prof. UAM dr hab. Aleksandra Matulewska
prof. SAN dr hab. Agnieszka Stępkowska
dr Izabela Marciniak
dr Małgorzata Spychała-Wawrzyniak

Program
Data konferencji: 21 kwietnia 2017 r. godz. 9.30- 18.15, Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu, budynek Domar-u, ul. 27 Grudnia 17/19

godz. 9.30, sala 302 powitanie, Rektor Wyższej Szkoły Języków Obcych im. S.B. Lindego w Poznaniu

 • Perspektywy kształcenia filologicznego. Uwagi na marginesie dokumentu „Projekt założeń do Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym”
  Dyskusja

godz. 10.15- 12.00, sala 302 wykłady plenarne. Moderowanie: dr Anna Stolarczyk-Gembiak

 • 10.15-10.45 prof. zw. dr hab. Czesław Karolak/ dr Izabela Marciniak
  Ewolucja kształcenia neofilologicznego w ostatnim ćwierćwieczu
  Dyskusja
 • 10.50-11.20 prof. UAM dr hab. Krystyna Droździał-Szelest
  Metafory i ich rola w procesie rozwoju zawodowego nauczyciela
  Dyskusja
 • 11.25-11.55 dr Małgorzata Spychała-Wawrzyniak
  Sytuacja zawodowa a kwalifikacje nauczycieli języków obcych w Polsce. Analiza przypadku na podstawie badania przeprowadzonego wśród nauczycieli języka hiszpańskiego
  Dyskusja

godz. 12.00- 12.30 przerwa kawowa, sala 301
godz. 12.30- 14.00 praca w sekcjach w zakresie dydaktyki i translacji
Sekcje będą moderowane przez specjalistów w danej dyscyplinie.
Wystąpienia w sekcjach 20 minut plus 5 minut dyskusja.
godz. 14.00- 15.00 przerwa lunchowa, sala 301
godz. 15.00-16.15 wykłady plenarne, sala 302. Moderowanie: dr Bernadetta Pieczyńska
15.00-15.30 prof. SAN dr hab. Agnieszka Stępkowska
Rola języka angielskiego w międzynarodowym systemie tłumaczeń
Dyskusja
15.35-16.05 prof. UAM dr hab. Aleksandra Matulewska
Nonsensy przekładu specjalistycznego
Dyskusja
16.10-16.40 mgr Rafał Szczukiewicz
Czy nauczyciel języka stanie się zbędny? Rozważania w obliczu rozwoju serwisów do samodzielnej nauki języka
Dyskusja
godz. 16.50-18.15 praca w sekcjach w zakresie dydaktyki i translacji
Sekcje będą moderowane przez specjalistów w danej dyscyplinie.
Wystąpienia w sekcjach 20 minut plus 5 minut dyskusja.

Artykuły (w języku polskim) zostaną opublikowane w tomie monograficznym.

Opłatę konferencyjną w wysokości 70 PLN (przekąska w pierwszym dniu konferencji i publikacja w Oficynie Wydawniczej WSJO) należy przelać do 31 marca 2017 r.
Numer konta bankowego: 44 1240 6609 1111 0000 4935 7518
Z dopiskiem: WSJO_konferencja2017_imię i nazwisko

…………………………………………………………………………………………………………………

UWAGA

Termin przesłania formularza zgłoszenia został przedłużony do 31 marca 2017 r.
WSJO2017_Formularz zgłoszenia

Zapraszamy Państwa do udziału

Komitet naukowy i organizacyjny
prof. zw. dr hab. Hubert Orłowski, Rektor Wyższej Szkoły Języków Obcych im. S.B. Lindego w Poznaniu
dr Bernadetta Pieczyńska, Prorektor ds. studenckich Wyższej Szkoły Języków Obcych im. S.B. Lindego w Poznaniu
dr Anna Stolarczyk- Gembiak, Katedra Języka Niemieckiego
mgr Katarzyna Matschi, Katedra Języka Angielskiego
mgr Monika Ostrowska-Polak, Katedra Języka Niemieckiego
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. S.B. Lindego w Poznaniu