DYDAKTYKA

JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

Podyplomowe Studia Dydaktyki Języka Hiszpańskiego adresowane jest do osób, które pragną zdobyć kwalifikacje w zakresie nauczania języka hiszpańskiego we wszystkich typach szkół. Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest tytuł magistra kierunku filologii hiszpańskiej.
Korzyści z posiadania dyplomu Podyplomowego Studium Dydaktyki Języka Hiszpańskiego:

 • świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych (druk MEN),
 • uzyskanie uprawnień do nauczania języka hiszpańskiego w placówkach oświatowych.
 • Największa liczba godzin zajęć przy najniższej cenie.
 • Nauka w budynkach w ścisłym centrum Poznania (dobra komunikacja, studenci z całej Polski).
 • Systematycznie rosnąca liczba słuchaczy.
 • Najlepsza kadra w Polsce – dydaktycy języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem.
 • Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu studiów.
 • Absolwenci studiów wyższych magisterskich kierunku filologia hiszpańska, którzy podczas studiów nie uzyskali kwalifikacji pedagogiczno-dydaktycznych niezbędnych do nauczania języka hiszpańskiego we wszystkich typach szkół, a chcieliby takie kwalifikacje nabyć.
 • Czynni nauczyciele języka hiszpańskiego bez kwalifikacji pedagogiczno-dydaktycznych z zakresu języka hiszpańskiego, którzy chcieliby uzupełnić brakujące kwalifikacje w zakresie psychologii i pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej, emisji głosu oraz technologii informacyjnej.

Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym
Ogólne przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne:

 • Psychologia,
 • Pedagogika.

Praktyka ogólno-pedagogiczna
Przygotowanie w zakresie dydaktycznym:

 • Podstawy dydaktyki
 • Dydaktyka przedmiotowa na danym szkolnym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych:
  • dla szkoły podstawowej
  • dla szkolnictwa ponadpodstawowego
 • Praktyka dydaktyczna – (odpowiednio dla każdego etapu)
 • Praca własna (dydaktyka szczegółowa), w skład której wchodzą:
  • Obserwacje oraz autoobserwacje lekcji według określonych kryteriów
  • Praca typu „projekt „– polegająca na przygotowaniu „portfolio” – pracy podyplomowej.

Przedmioty dodatkowe

 • Higiena i emisja głosu
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Technologia informacyjna
 • Inne, m.in. techniki prezentacji i kształtowaniu wizerunku nauczyciela.

Zajęcia Podyplomowego Studium Dydaktyki Języka Hiszpańskiego odbywają się w trybie zaocznym w odstępach dwu lub trzytygodniowych w formie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych. Jeden zjazd obejmuje 16 godzin lekcyjnych zajęć (sobota i niedziela po 8 godzin lekcyjnych).

Ponadto nieodłącznym elementem przygotowania pedagogicznego jest odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych.

W przypadku nauczycieli zatrudnionych przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, którzy uzupełniają przygotowanie pedagogiczne oraz nauczycieli nie posiadających przygotowania pedagogicznego – zatrudnionych na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, za odbycie praktyki pedagogicznej może być uznana praca w szkole lub placówce, pod warunkiem uzyskania jej pozytywnej oceny (§ 18 rozporządzenia).

STUDIA PODYPLOMOWE

 ZA SEMESTR
Z GÓRY
ZA STUDIA
Z GÓRY
CZESNE1300 zł3650 zł

Kandydat powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów na kierunku filologicznym: iberystyka, hispanistyka (studia magisterskie).
Dokumenty prosimy składać w Biurze Rekrutacyjnym, najpóźniej do 15 listopada 2020.

 1. Zarejestruj się na stronie internetowej Uczelni.*
 2. Złóż komplet dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym Uczelni:
  – kopię dyplomu ukończenia studiów II stopnia wraz z suplementem, oryginał lub odpis prosimy dostarczyć do wglądu;
  – 1 zdjęcie (format jak na dowód osobisty).
 3. Podpisz umowę o naukę.

* Do 20 sierpnia nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij