FILOLOGIA
SZWEDZKA

Z ELEMENTAMI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Od kilku lat dużym zainteresowaniem przyszłych studentów cieszą się filologie skandynawskie. Ogromna liczba kandydatów na studia na tych kierunkach nie dziwi – Szwecja i Norwegia należą do krajów najwyżej rozwiniętych w Europie, z atrakcyjnymi zarobkami i jednocześnie są położone w bliskim sąsiedztwie z Polską.
Nowością w ofercie Wyższej Szkoły Języków Obcych jest filologia szwedzka w bardzo współczesnej, ukierunkowanej na praktykę formie.
Studia te łączą dwa kluczowe elementy: intensywną naukę języka szwedzkiego oraz kompetencje związane z poruszaniem się w globalnym świecie biznesu i przedsiębiorczości.
Dopełnieniem programu jest nauka języka angielskiego.

Praktyczna nauka języka:

 • komunikacja;
 • gramatyka praktyczna;
 • fonetyka;
 • konwersacje i słownictwo;
 • język pisany;
 • translacja.

Przedmioty kierunkowe i kształcenia ogólnego:

 • pisanie akademickie;
 • gramatyka opisowa;
 • historia literatury szwedzkiej;
 • historia Szwecji;
 • wiedza o krajach skandynawskiego obszaru językowego;
 • język angielski;
 • seminarium licencjackie.

Wybrane przedmioty z zakresu przedsiębiorczości:

 • komunikacja interpersonalna;
 • innowacyjność zespołowa;
 • przedsiębiorczość;
 • kreatywność.

Nauka szwedzkiego jest realizowana od podstaw i rozpoczyna się od pierwszego semestru studiów. Język angielski nauczany jest od poziomu B1 lub B2. Oprócz zajęć w ramach praktycznej nauki języków obcych studenci realizują wykłady z wiedzy o krajach skandynawskich, literaturze i kulturze. W ramach przedmiotów z zakresu przedsiębiorczości realizują zagadnienia z komunikacji interpersonalnej, innowacyjności zespołowej i kreatywności.

Absolwent studiów I stopnia będzie znał dwa języki obce: szwedzki oraz angielski na poziomie zbliżonym do rodzimych użytkowników. Zdobędzie również wiedzę z zakresu historii, kultury i literatury krajów skandynawskich, a co najważniejsze, będzie potrafił swobodnie poruszać się w wielojęzycznym środowisku biznesowym.

Program Erasmus to najpopularniejszy program wymiany studenckiej. W ramach Erasmusa studenci mogą wyjechać na semestr lub rok do jednej z uczelni partnerskich. Nie wydłuża im się przy tym czas studiowania, gdyż studiując za granicą, na podstawie punktów ECTS uzyskują zaliczenie odpowiednich przedmiotów w WSJO.

Nasi studenci mają możliwość wyjazdu na uczelnie do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Hiszpanii. Katalog współpracujących z nami uczelni partnerskich jest wciąż poszerzany.

Studenci mogą się ubiegać zarówno o stypendia socjalne jak i naukowe. Żeby otrzymać stypendium socjalne, w poprzednim roku akademickim student musiał wykazać się dochodami na osobę w rodzinie, które nie przekraczały kwoty 1051 zł netto oraz spełnić warunki wynikające z przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest studentom, których średnia nie jest niższa niż 4,2 lub takim, którzy wykazali się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. Wysokość stypendium za wyniki w nauce wynosi od 300 – 1100 zł/m-c w zależności od średniej.

STUDIA STACJONARNE

 6 RAT W SEMESTRZE5 RAT W SEMESTRZE
STACJONARNE500 zł590 zł

Na filologię szwedzką kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 1. Rejestracja on-line na stronie internetowej Uczelni.
 2. Złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym Uczelni:
  – kopii świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
  – 1 zdjęcia (format jak na dowód).
 3. Podpisanie umowy o naukę.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij