/ PRAKTYKI PEDAGOGICZNE

Informacji na temat praktyk udziela Biblioteka ul. Różana 17A, pokój 406,  tel. 61 663 62 90
biblioteka@wsjo.pl

UCZELNIANI OPIEKUNOWIE PRAKTYK

filologia angielska – dr Marek Derenowski
marek.derenowski@wsjo.pl (w temacie proszę wpisać: dot. praktyk pedagogicznych);

filologia germańska – dr Anna Stolarczyk-Gembiak
anna.stolarczyk@wsjo.pl (w temacie proszę wpisać: dot. praktyk pedagogicznych)

filologia hiszpańska dr hab. Małgorzata Spychała-Wawrzyniak – ul. Różana 17a, pokój 001,
malgorzata.spychala@wsjo.pl  (w temacie proszę wpisać: dot. praktyk pedagogicznych)

O zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk pedagogicznych mogą ubiegać się studenci studiów niestacjonarnych, którzy:

  • są zatrudnieni w wymiarze pełnego etatu (nie krócej niż rok kalendarzowy) na podstawie umowy o pracę na stanowisku nauczyciela języka angielskiego (w przypadku filologii angielskiej) lub języka niemieckiego (w przypadku filologii germańskiej) lub języka hiszpańskiego (w przypadku filologii hiszpańskiej).

Student, który ubiega się o zwolnienie z praktyki pedagogicznej powinien zgłosić się do Uczelnianego Opiekuna Praktyk danej filologii w przypadku spełniania następujących wymagań:

  1. Zatrudnienie na umowę o pracę na stanowisku nauczyciela języka angielskiego lub języka niemieckiego lub języka hiszpańskiegopowyżej 1 roku kalendarzowegoi dostarczenie odpowiedniej umowy.
  2. Przedstawienie minimum 3 przykładowych konspektów zajęć.
  3. Dostarczenie opinii na temat swojej osoby i przebiegu pracy zawodowej wystawionej przez Zakładowego Opiekuna Praktyk lub Dyrektora Szkoły*.

Opinia taka powinna zawierać oprócz podstawowych informacji takich jak: imię i nazwisko nauczyciela, miejsce zatrudnienia (nazwa i adres szkoły), także informacje dotyczące:

  • punktualności i systematyczności w wykonywaniu obowiązków nauczyciela;
  • znajomości warsztatu metodycznego (na podstawie hospitacji lekcji prowadzonych w szkole);
  • zaangażowania w życie szkoły (udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zajęciach pozalekcyjnych, kółkach zainteresowań, wycieczkach szkolnych itp.).

Ocena ta powinna być dokonana według ogólnie przyjętej skali ocen:

ndst (2), dst (3), dst+ (3,5), db (4), db+ (4,5), bdb (5)

*Załącznik

W celu dokonania zaliczenia należy zgłosić się do Uczelnianego Opiekuna Praktyk:

  • filologia angielska: dr Marek Derenowski
  • filologia germańska: dr Anna Stolarczyk-Gembiak
  • filologia hiszpańska: dr Małgorzata Spychała-Wawrzyniak

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij