/ PROFIL PROGRAMU STUDIÓW

FILOLOGIA ANGIELSKA / FILOLOGIA GERMAŃSKA

Podstawą nauczania w ramach tych specjalności jest praktyczne kształcenie języka obcego, zorientowane na biegłą jego znajomość, bogactwo słownictwa potocznego i specjalistycznego. Program uzupełniają przedmioty z rozbudowanego bloku zajęć podstawowych i kształcenia ogólnego, które absolwenta WSJO wyposażyć mają w wiedzę i umiejętności wymagane przez współczesny rynek pracy. Zaliczają się do nich przedmioty: prawno-ekonomiczne, przedmioty komunikacyjne, informatyka.

Na trzecim roku studenci mają do wyboru jedną z pięciu specjalizacji seminaryjnych:
językoznawczą, literaturoznawczą, translatorską, nauczycielską, język obcy w biznesie. Na poszczególne specjalizacje może zostać przeprowadzony egzamin wewnętrzny, którego celem jest określenie predyspozycji studenta.

SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA
Adresowana do osób, które w przyszłości planują rozwój zawodowy w obszarze nauczania języka angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego. Specjalizację należy rozpocząć na II roku studiów. W ramach tej specjalizacji oprócz podstawowego kursu z metodyki, studenci przygotowują pracę dyplomową z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego/niemieckiego, hiszpańskiego oraz uczestniczą w konwersatoriach, które umożliwiają dodatkowy praktyczny trening umiejętności niezbędnych w dydaktyce języka. Tematyka tych zajęć oscyluje wokół przygotowania scenariusza lekcji i przeprowadzenia zajęć lekcyjnych. Stąd w programie uwzględniono miedzy innymi: omówienie etapów lekcji, nauczanie poszczególnych sprawności językowych, wykorzystanie materiałów, jak i czynności organizacyjno – pedagogiczne dotyczące interakcji, dyscypliny, motywowania i sposobów oceniania. Kurs kończy się omówieniem zagadnień rozwoju zawodowego w aspekcie autonomizacji procesu nauczania.

SPECJALIZACJA TRANSLATORSKA 
Adresowana do osób pragnących uzyskać podstawowe kompetencje w zakresie sztuki profesjonalnego przekładu. Temu celowi służy seminarium dyplomowe, poświęcone w dużym stopniu zagadnieniom związanym z teorią przekładu, zajęcia ćwiczeniowe bloku podstawowego oraz będące ich rozszerzeniem zajęcia warsztatowe, umożliwiające nabywanie pewnych specjalistycznych umiejętności praktycznych. W ramach tych zajęć, oprócz tłumaczeń pisemnych o charakterze ogólnojęzykowym, studenci wykonują tłumaczenia tekstów specjalistycznych, na przykład tekstów technicznych czy handlowych. Większą uwagę poświęca się również technikom niezbędnym do wykonywania tłumaczeń ustnych: studenci nabywają odpowiednich nawyków tłumaczeniowych, na przykład wykonując ćwiczenia warsztatowe pamięci, ucząc się aktywnego słuchania. Studenci wykonują tłumaczenia zarówno z języka obcego na polski jak i z polskiego na obcy.

SPECJALIZACJA JĘZYK OBCY W BIZNESIE
Oferowana studentom, którzy znajomość języka pragną wykorzystywać szczególnie w kontaktach zawodowych, zwłaszcza biznesowych. Na tę specjalizację składają się: seminarium dyplomowe oraz zajęcia praktyczne z języka biznesu. W ramach bloku zajęć specjalistycznych studenci dokładniej poznają zasady funkcjonowania wybranych aspektów gospodarki wolnorynkowej. Zatem studenci tej specjalizacji poza wiedzą językową z zakresu ekonomii uczą się też zasad i mechanizmów jej funkcjonowania. Zdolności takie dają naszym absolwentom możliwość swobodnego funkcjonowania na rynku pracy gdzie liczą się osoby, które nie tylko posiadają wiedzę z dziedziny ekonomii, marketingu czy zarządzania zasobami ludzkimi, ale potrafią też swobodnie korzystać z tej wiedzy na rynku międzynarodowym, swobodnie posługując się językiem obcym.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij