LINGWISTYKA
STOSOWANA

Specyfika lingwistyki stosowanej to przede wszystkim moduł translatologiczny, który kształci studentów w trudnej sztuce przekładu oraz zapewnia im właściwe przygotowanie merytoryczne do zawodu tłumacza. Do podjęcia studiów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym.
Profesjonalny tłumacz powinien swobodnie posługiwać się przynajmniej dwoma językami obcymi, dlatego program specjalności lingwistycznej zakłada intensywną naukę drugiego języka na II i III roku studiów. Do wyboru:

 • niemiecki,
 • hiszpański.

Studenci lingwistyki stosowanej zajęcia praktyczne ze sztuki przekładu ustnego realizują z wykorzystaniem specjalistycznych kabin do tłumaczeń symultanicznych.

Praktyczna nauka języka:

 • komunikacja;
 • negocjacje;
 • fonetyka;
 • gramatyka praktyczna.

Przedmioty kierunkowe:

 • pisanie akademickie;
 • gramatyka opisowa;
 • teoria literatury;
 • historia Anglii i USA;
 • wiedza o Anglii i USA;
 • językoznawstwo współczesne;
 • drugi język obcy (niemiecki, hiszpański, francuski);
 • seminarium licencjackie.

Przedmioty zawodowe:

 • teoria i pragmatyka przekładu;
 • przemawianie publiczne w języku polskim i obcym;
 • emisja głosu;
 • stylistyka języka polskiego;
 • podstawowe zagadnienia UE;
 • podstawowe zagadnienia ekonomiczne i prawne;
 • etykieta tłumacza;
 • język specjalistyczny;
 • proseminarium z translacji.

Dobra znajomość języka angielskiego to zaledwie początek dobrego przekładu pisemnego. Jego zadaniem jest oddać jak najlepiej to, co chciał osiągnąć autor oryginału. A to wymaga dobrej orientacji w aktualnościach politycznych, wielu dziedzinach nauki, znajomości kultury, obyczajowości i życia codziennego. Żeby zdobywać umiejętności niezbędne do tej pracy, trzeba przede wszystkim dużo czytać w języku ojczystym i obcym. Bardzo potrzebna tłumaczowi jest też ogólna erudycja, a także refleks, zaradność oraz pewność siebie. Na zajęciach uczymy studentów technik translacyjnych, a także tego, w jakiej odległości od mówcy stawać, w jakiej pozycji, jakie znaczenie mają gesty, jak dana kultura warunkuje pewne zachowania.

Studenci lingwistyki stosowanej zajęcia praktyczne ze sztuki przekładu ustnego realizują z wykorzystaniem specjalistycznych kabin do tłumaczeń symultanicznych. Kabiny dla przyszłych tłumaczy mają za zadanie odizolowanie pary tłumaczy od otoczenia celem zapewnienia im komfortu pracy.

Studenci mogą się ubiegać zarówno o stypendia socjalne jak i naukowe. Żeby otrzymać stypendium socjalne, w poprzednim roku akademickim student musiał wykazać się dochodami na osobę w rodzinie, które nie przekraczały kwoty 1051 zł netto oraz spełnić warunki wynikające z przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest studentom, których średnia nie jest niższa niż 4,2 lub takim, którzy wykazali się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. Wysokość stypendium za wyniki w nauce wynosi od 300 – 1100 zł/m-c w zależności od średniej.

STUDIA STACJONARNE

 6 RAT
W SEMESTRZE
5 RAT
W SEMESTRZE
STACJONARNE500 zł590 zł
 1. Kandydat powinien legitymować się zdanym pisemnym egzaminem maturalnym z języka angielskiego:
  — powyżej 70% poziom podstawowy,
  — powyżej 30% poziom rozszerzony.
 2. Osoby legitymujące się maturą sprzed 2005 r. są zobowiązane do napisania testu wstępnego.
 3. Z testu zwolnione są osoby legitymujące się odpowiednimi certyfikatami (FCE, CAE, CPE, TOEFL) nie starszymi niż 3 lata.
 1. Rejestracja on-line na stronie internetowej Uczelni.
 2. Złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym Uczelni:
  — kopii świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
  — 1 zdjęcia (format jak na dowód).
 3. Podpisanie umowy o naukę.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij