NOWOŚĆ!

SKUTECZNA KOMUNIKACJA RYNKOWA

Język polski i angielski

Celem studiów Skuteczna komunikacja rynkowa w języku polskim i języku angielskim, jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia skutecznej komunikacji w języku polskim i obcym, z zachowaniem konwencji, stosowania stylu i rejestru wypowiedzi zgodnej z jej formułą, sytuacją, adresatem i celem. Skuteczna komunikacja jest podstawowym warunkiem osiągania sukcesów w sektorze administracji i biznesu.

Studia te stanowią idealną propozycję dla wszystkich, których sukces zawodowy zależy od umiejętnego komunikowania się, zorientowanego na osiąganie celów, szczególnie dla osób pełniących funkcje menedżerskie i ich asystentów, nauczycieli, tłumaczy, negocjatorów, specjalistów w sektorze usług i sprzedaży. Oferta kierowana jest do wszystkich, którzy odczuwają potrzebę podniesienia kompetencji skutecznej komunikacji.

Skuteczna komunikacja jest istotnym czynnikiem optymalnej organizacji pracy.
Jest wypadkową wielu umiejętności, w tym kompetencji językowej, stosowania technik perswazji, korzystania z reguł wystąpień i prezentacji w praktyce. W toku studiów będziemy komunikować się w języku polskim i obcym, w sytuacjach oficjalnych i swobodnych, sformalizowanych i nieformalnych koleżeńskich, nie zapominając o czynnikach wywołujących stres i metodach radzenia sobie z własnymi emocjami.
Będziemy przygotowywać wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe, wcielać się w rolę referujących, moderatorów i dyskutantów.
Będziemy świadomie używać języka, dbając o poprawność, która decyduje
o naszej skuteczności.

Studia prowadzone są on-line w systemie zaocznym i trwają 2 semestry obejmujące łącznie 180 godzin zajęć.
Zajęcia prowadzone są w różnych formach: warsztat, panel dyskusyjny, zajęcia interaktywne, prezentacja.
Metody pracy obejmują niezbędny komponent pracy własnej słuchaczy, którzy odnoszą optymalną korzyść z godzin kontaktowych pod warunkiem systematycznego przygotowywania się do nich (samodzielne pogłębianie wiedzy merytorycznej i językowej, samodzielna eksploracja i analiza różnorodnych zagadnień). Dlatego część zajęć zaplanowano jako indywidualną pracę w czasie własnym słuchaczy, którzy mogą dzięki temu samodzielnie zgłębiać poszczególne zagadnienia i poświęcać im taką ilość czasu, jaką uznają za stosowną biorąc pod uwagę posiadaną wiedzę i zainteresowania.

 1. Podstawy retoryki-wystąpieniach publicznych.
 2. Erystyka i sztuka manipulacji w dyskusji.
 3. Skuteczna perswazja.
 4. Język biznesu w konwersacjach i negocjacjach.
 5. Prezentacje biznesowe.
 6. Kultura języka polskiego.

Projekt zaliczeniowy to przygotowywany przez słuchaczy, samodzielnie lub w parach przykład praktycznego zastosowania nabytej wiedzy i umiejętności.
Może obejmować formę:

 • ustnej prezentacji połączonej z dyskusją;
 • pisemną w postaci eseju, analizy, raportu, sprawozdania w odniesieniu do stanu faktycznego lub opracowania z podaniem literatury.

Projekt polega na przedstawieniu propozycji rozwiązania problemu, analizie przypadku z uwzględnieniem przyczyn zaistniałej sytuacji i proponowanych rozwiązań.

STUDIA PODYPLOMOWE ON-LINE

  ZA SEMESTR
Z GÓRY
ZA ROK
Z GÓRY
CZESNE 1500 zł 2800 zł

Kandydat powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia oraz znajomością języka angielskiego na poziomie A2/B1.
Kopie dokumentów prosimy przesyłać na adres info@wsjo.pl 

 1.  Rejestracja elektroniczna na www.wsjo.pl.
 2. Dostarczenie dokumentów do Biura Rekrutacyjnego lub wysłanie
  kopii dokumentów na adres info@wsjo.pl
 3. Podpisanie umowy o naukę.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij