STUDIA NIESTACJONARNE

Informator – anglistyka (pobierz)

Terminarz zjazdów studia I stopnia – niestacjonarne 2018/19

Specjalność nie jest filologią dla początkujących i zakłada znajomość języka angielskiego na poziomie elementary. Materiał realizowany jest od poziomu pre-intermediate tak, aby w toku trzech lat nauki na studiach pierwszego stopnia doprowadzić studenta do poziomu zaawansowania językowego zbliżonego do poziomu C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Oznacza to, że studenci rozpoczynający naukę na tej specjalności muszą włożyć znacznie większy wysiłek w opanowanie języka. Pomaga w tym dodatkowy, rozbudowany blok praktycznej nauki języka angielskiego, który jest realizowany podczas pierwszego roku studiów.

Studenci decydujący się na filologię od podstaw nie mają możliwości realizowania studiów nauczycielskich.

Propozycja dotyczy studiów niestacjonarnych, zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w piątki, soboty i niedziele.

Wybrane przedmioty

Praktyczna nauka języka angielskiego

  • komunikacja
  • gramatyka praktyczna
  • fonetyka

Pisanie akademickie

Gramatyka opisowa

Teoria literatury

Historia literatury

Historia wybranego obszaru językowego

Wiedza o krajach obszaru językowego

Historia języka angielskiego

Językoznawstwo współczesne

Teoria i badania nad akwizycją języka obcego

Teoria i praktyka przekładu

Ochrona własności intelektualnej

Drugi język obcy

Wykłady monograficzne

Seminarium licencjackie

 

Studenci WSJO mają możliwość wyboru interesującej ich specjalizacji. W tym roku proponujemy:

  • Grafika komputerowa z edytorstwem
  • Język obcy w biznesie
  • Mediator językowy
  • Język angielski w ruchu pasażerskim
  • Akademia Trenera
  • Logistyka (tylko dla studiów stacjonarnych)
  • Kogniwistyka i informatyka