STUDIA NIESTACJONARNE

Terminarz zjazdów studia I stopnia

Specjalność nie jest filologią dla początkujących i zakłada znajomość języka angielskiego na poziomie elementary. Materiał realizowany jest od poziomu pre-intermediate tak, aby w toku trzech lat nauki na studiach pierwszego stopnia doprowadzić studenta do poziomu zaawansowania językowego zbliżonego do poziomu C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Oznacza to, że studenci rozpoczynający naukę na tej specjalności muszą włożyć znacznie większy wysiłek w opanowanie języka. Pomaga w tym dodatkowy, rozbudowany blok praktycznej nauki języka angielskiego.

Studenci decydujący się na filologię od podstaw nie mają możliwości realizowania studiów nauczycielskich.

Propozycja dotyczy studiów niestacjonarnych, zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w piątki, soboty i niedziele.

PROGRAM realizowany przez 3 lata

Przedmioty podstawowe i kierunkowe

Przedmioty podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego

 • komunikacja
 • gramatyka praktyczna
 • fonetyka
 • język pisany
 • translacja z elementami gramatyki

Przedmioty kierunkowe

 • Gramatyka opisowa
 • Historia języka angielskiego
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Historia literatury angielskiej i amerykańskiej
 • Historia Anglii i USA
 • Wiedza o krajach obszaru językowego
 • Wykład z zakresu wiedzy o akwizycji i nauce języków
 • Wykłady monograficzne
 • Pisanie akademickie
 • Drugi język obcy
 • Przedmioty uzupełniające
 • Praktyki ogólnozawodowe
 • Seminarium licencjackie

Wykłady i konwersatoria ogólnohumanistyczne

 • Historia filozofii
 • Wstęp do studiów filologicznych
 • Aplikacje mobilne w nauce języków obcych
 • Wystąpienia publiczne
 • Anglosaska kultura językowa

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Technologia informacyjna
 • Łacina
 • Wychowanie fizyczne