STUDIA PRAKTYCZNE W NOWOCZESNYM WYDANIU

STUDIA STACJONARNE

Informator – arabistyka (pobierz)

Popularność arabistyki wynika przede wszystkim z coraz silniejszej pozycji krajów Bliskiego Wschodu we współczesnym świecie. Wyższa Szkoły Języków Obcych zdecydowała się uruchomić nową specjalizację, na której studenci będą poznawać język arabski i zagadnienia związane z kulturą Bliskiego Wschodu  w bardzo współczesnym wydaniu. Na tej specjalności główny akcent kładziemy na poznanie języka arabskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w takich obszarach jak: negocjacje i  biznes, media i turystyka. Dzięki studiom na arabistyce studenci zdobędą także wiedzę z zakresu literatury, kultury oraz historii krajów arabskich z naciskiem na współczesność.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent studiów I stopnia będzie znał dwa języki obce: arabski  oraz angielski na poziomie zbliżonym do rodzimych użytkowników. Zdobędzie również wiedzę z zakresu historii, kultury i literatury krajów arabskich. Będzie przygotowany do pracy w firmach i instytucjach utrzymujących kontakty z krajami arabskimi, w instytucjach upowszechniania kultury, w administracji publicznej, w placówkach dyplomatycznych, firmach międzynarodowych oraz do pracy w charakterze lektora oraz tłumacza.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Praktyczna nauka języka arabskiego

– fonetyka

– nauka pisma

– gramatyka

– konwersacje

– lektura i kompozycja tekstów

Tłumaczenia pisemne i ustne

Wykłady monograficzne – proponowana tematyka

– historia świata arabskiego

– literatura arabska

– kultura świata arabskiego

– islam

– społeczności i etniczne i religijne

– Kurdowie – naród bez państwa

– aktualna sytuacja w krajach Bliskiego Wschodu.

Język specjalistyczny:

– język w  mediach

– język w biznesie

– język w dyplomacji

Język angielski

Seminarium licencjackie

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Nauka języka arabskiego realizowana jest od podstaw. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.