STUDIA NIESTACJONARNE

Terminarz zjazdów studia I stopnia

Od kilku lat sporą popularnością cieszy się również germanistyka od podstaw. Oferta została stworzona z myślą o osobach, które miały dużą przerwę w nauce lub znają język na poziomie podstawowym.

Program jest realizowany od podstaw, co oznacza, że studia mogą podjąć również osoby, które nigdy się niemieckiego nie uczyły. Zajęci są wzbogacone dodatkowym, rozbudowanym blokiem praktycznej nauki języka niemieckiego.

Studenci decydujący się na filologię od podstaw nie mają możliwości realizowania studiów nauczycielskich.

Propozycja dotyczy studiów niestacjonarnych, zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w piątki, soboty i niedziele.

PROGRAM realizowany przez 3 lata

Przedmioty podstawowe

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego
  • komunikacja
  • gramatyka praktyczna
  • fonetyka
  • język pisany
  • translacja z elementami gramatyki
  • konwersacje

Przedmioty kierunkowe

 • Gramatyka opisowa
 • Historia języka niemieckiego
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Historia literatury niemieckiej
 • Historia Niemiec
 • Wiedza o krajach obszaru językowego
 • Wykład z zakresu wiedzy o akwizycji i nauce języków
 • Wykłady monograficzne
 • Pisanie akademickie
 • Drugi język obcy
 • Przedmioty uzupełniające
 • Praktyki ogólnozawodowe
 • Seminarium licencjackie

Wykłady i konwersatoria ogólnohumanistyczne

 • Historia filozofii
 • Wstęp do studiów filologicznych
 • Aplikacje mobilne w nauce języków obcych
 • Wystąpienia publiczne
 • Kultura językowa

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Technologia informacyjna
 • Łacina
 • Wychowanie fizyczne