LINGWISTYKA STOSOWANA – ANGLISTYKA

STUDIA STACJONARNE

Informator – lingwistyka stosowana (pobierz)

Specyfika lingwistyki stosowanej to przede wszystkim moduł translatologiczny, który kształci studentów w trudnej sztuce przekładu oraz zapewnia im właściwe przygotowanie merytoryczne do zawodu tłumacza. Do podjęcia studiów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym.

Profesjonalny tłumacz powinien swobodnie posługiwać się przynajmniej dwoma językami obcymi, dlatego program specjalności lingwistycznej zakłada intensywną naukę drugiego języka na II i III roku studiów. Do wyboru:

 • niemiecki (nauka możliwa także od podstaw)
 • hiszpański (nauka możliwa także od podstaw)
 • francuski (nauka od podstaw)

Translacja z wykorzystaniem kabin symultanicznych

Studenci lingwistyki stosowanej zajęcia praktyczne ze sztuki przekładu ustnego realizują z wykorzystaniem specjalistycznych kabin do tłumaczeń symultanicznych. Kabiny dla przyszłych tłumaczy mają za zadanie odizolowanie pary tłumaczy od otoczenia celem zapewnienia im komfortu pracy.

Warsztat tłumacza

Dobra znajomość języka angielskiego to zaledwie początek dobrego przekładu pisemnego. Jego zadaniem jest oddać jak najlepiej to, co chciał osiągnąć autor oryginału. A to wymaga dobrej orientacji w aktualnościach politycznych, wielu dziedzinach nauki, znajomości kultury, obyczajowości i życia codziennego. Żeby zdobywać umiejętności niezbędne do tej pracy, trzeba przede wszystkim dużo czytać w języku ojczystym i obcym. Bardzo potrzebna tłumaczowi jest też ogólna erudycja, a także refleks, zaradność oraz pewność siebie. Na zajęciach uczymy studentów technik translacyjnych, a także tego, w jakiej odległości od mówcy stawać, w jakiej pozycji, jakie znaczenie mają gesty, jak dana kultura warunkuje pewne zachowania.

Wybrane przedmioty

Praktyczna nauka języka angielskiego

 • komunikacja
 • gramatyka praktyczna
 • fonetyka
 • negocjacje

Pisanie akademickie

Gramatyka opisowa

Teoria literatury

Historia literatury

Historia Anglii i USA

Wiedza o krajach obszaru językowego

Historia języka angielskiego

Językoznawstwo współczesne

Teoria i badania nad akwizycją języka obcego

Teoria i praktyka przekładu

Ochrona własności intelektualnej

Drugi język obcy

Wykłady monograficzne

Seminarium licencjackie

Moduł translatoryka

 • Teoria i pragmatyka przekładu
 • Przemawianie publiczne w języku polskim i obcym
 • Emisja głosu
 • Stylistyka języka polskiego
 • Podstawowe zagadnienia UE
 • Podstawowe zagadnienia ekonomiczne i prawne
 • Etykieta tłumacza
 • Język specjalistyczny
 • Proseminarium z translacji

 

Studenci WSJO mają możliwość wyboru interesującej ich specjalizacji. W tym roku proponujemy:

 • Grafika komputerowa z edytorstwem
 • Język obcy w biznesie
 • Mediator językowy
 • Język angielski w ruchu pasażerskim
 • Akademia Trenera
 • Logistyka (tylko dla studiów stacjonarnych)
 • Kogniwistyka i informatyka