LINGWISTYKA STOSOWANA – ANGLISTYKA

STUDIA STACJONARNE

Specyfika lingwistyki stosowanej to przede wszystkim moduł translatologiczny, który kształci studentów w trudnej sztuce przekładu oraz zapewnia im właściwe przygotowanie merytoryczne do zawodu tłumacza. Do podjęcia studiów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym.

Profesjonalny tłumacz powinien swobodnie posługiwać się przynajmniej dwoma językami obcymi, dlatego program specjalności lingwistycznej zakłada intensywną naukę drugiego języka na II i III roku studiów. Do wyboru:

 • niemiecki (nauka możliwa także od podstaw)
 • hiszpański (nauka możliwa także od podstaw)
 • francuski (nauka od podstaw)

Translacja z wykorzystaniem kabin symultanicznych. Studenci lingwistyki stosowanej zajęcia praktyczne ze sztuki przekładu ustnego realizują z wykorzystaniem specjalistycznych kabin do tłumaczeń symultanicznych.

Warsztat tłumacza. Dobra znajomość języka angielskiego to zaledwie początek dobrego przekładu pisemnego. Jego zadaniem jest oddać jak najlepiej to, co chciał osiągnąć autor oryginału. A to wymaga dobrej orientacji w aktualnościach politycznych, wielu dziedzinach nauki, znajomości kultury, obyczajowości i życia codziennego. Żeby zdobywać umiejętności niezbędne do tej pracy, trzeba przede wszystkim dużo czytać w języku ojczystym i obcym. Bardzo potrzebna tłumaczowi jest też ogólna erudycja, a także refleks, zaradność oraz pewność siebie. Na zajęciach uczymy studentów technik translacyjnych, a także tego, w jakiej odległości od mówcy stawać, w jakiej pozycji, jakie znaczenie mają gesty, jak dana kultura warunkuje pewne zachowania.

PROGRAM realizowany przez 3 lata

Przedmioty podstawowe i kierunkowe

Przedmioty podstawowe

Praktyczna nauka języka angielskiego

 • komunikacja
 • gramatyka praktyczna
 • fonetyka
 • język pisany
 • translacja z elementami gramatyki

Przedmioty kierunkowe

 • Gramatyka opisowa
 • Historia języka angielskiego
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Historia literatury angielskiej i amerykańskiej
 • Historia Anglii i USA
 • Wiedza o krajach obszaru językowego
 • Wykład z zakresu wiedzy o akwizycji i nauce języków
 • Wykłady monograficzne
 • Pisanie akademickie
 • Drugi język obcy
 • Przedmioty uzupełniające
 • Praktyki ogólnozawodowe
 • Seminarium licencjackie

Wykłady i konwersatoria ogólnohumanistyczne

 • Historia filozofii
 • Wstęp do studiów filologicznych
 • Aplikacje mobilne w nauce języków obcych
 • Wystąpienia publiczne
 • Anglosaska kultura językowa

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Technologia informacyjna
 • Łacina
 • Wychowanie fizyczne

Moduł translatoryka

 • Teoria i pragmatyka przekładu
 • Przemawianie publiczne w języku polskim i obcym
 • Emisja głosu
 • Stylistyka języka polskiego
 • Podstawowe zagadnienia UE
 • Podstawowe zagadnienia ekonomiczne i prawne
 • Etykieta tłumacza
 • Język specjalistyczny
 • Proseminarium z translacji