Celem zajęć jest:

  • podniesienie kwalifikacji w zakresie znajomości języka niemieckiego do poziomu umożliwiającego sprawne komunikowanie się w mowie i w piśmie w kontaktach służbowych i osobistych
  • zapoznanie ze słownictwem biznesowym
  • poznanie przydatnych w pracy zawodowej zasad tłumaczenia tekstów (translacja w praktyce).

Słuchaczami studiów są absolwenci różnorodnych kierunków studiów, legitymujący się dobrą znajomością języka niemieckiego, udokumentowaną certyfikatem Die Zentrale Mittelstufenprufung (ZMP) lub wyższym.

UMIEJĘTNOŚCI PO UKOŃCZENIU STUDIÓW:
Absolwenci studiów prezentują bardzo dobry poziom znajomości języka niemieckiego, potrafią sprawnie posługiwać się językiem niemieckim w komunikacji codziennej i zawodowej, używają specjalistycznych zwrotów z zakresu języka biznesu oraz przygotowują profesjonalne tłumaczenia.

PROGRAM
Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin zajęć lekcyjnych

  • Komunikacja
  • Retoryka praktyczna
  • Język biznesu
  • Gramatyka praktyczna
  • Translacja praktyczna

OPŁATY ZA NAUKĘ

  • OPŁATA REKRUTACYJNA – 250 ZŁ (PRZY PODPISYWANIU UMOWY O NAUKĘ)