GRUPA DOCELOWA
Studia podyplomowe – Wirtschaftsdeutsch skierowane są do absolwentów studiów wyższych z dość dobrą znajomością języka niemieckiego (co najmniej na poziomie Mittelstufe), którzy
są zatrudnieni w firmach i chcą podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje językowe.

Znajomość niemieckiego biznesowego jest wymaganym standardem w większości firm. Pracownicy należący do kadry kierowniczej i działów zajmujących się współpracą z zagranicą, marketingiem, logistyką i in. powinni biegle korzystać z niemieckiego w najróżniejszych sytuacjach zawodowych, takich jak: organizowanie spotkań, prowadzenie korespondencji, zdobywanie i udzielanie informacji na temat produktów i usług, obsługa klientów czy negocjacje finansowe. Niezwykle przydatne są też umiejętności używania pisanego języka biznesowego: przygotowywanie raportów ekonomicznych, pisanie służbowych listów, tradycyjnych oraz elektronicznych.

Celem studiów jest:

 • poszerzenie bazy leksykalnej oraz wiedzy teoretycznej dotyczącej zagadnień ekonomii i bankowości
 • zdobycie umiejętności w zakresie translacji tekstów
 • doskonalenie praktycznych umiejętności, które mogą pomóc funkcjonować na rynku pracy oraz w firmach niemieckojęzycznych.

Nasza oferta jest skierowana do absolwentów studiów I lub II stopnia: filologii germańskiej, lingwistyki stosowanej oraz innych kierunków legitymujących się bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego, udokumentowaną certyfikatami: Das Kleine Deutsche Sprachdiplom (KDS), Die Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Das Grosse Deutche Sprachdiplom (GDS).

UMIEJĘTNOŚCI PO UKOŃCZENIU STUDIÓW:
Absolwenci studiów prezentują bardzo wysoki poziom znajomości biznesowego języka niemieckiego, potrafią operować specjalistycznymi pojęciami z zakresu ekonomii oraz dokonywać różnorodnych tłumaczeń biznesowych.

Zajęcia rozpoczną się 28 listopada 2015 r.

PROGRAM
Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin zajęć lekcyjnych.

 • Podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii
 • Język biznesu: komunikacja
 • Język biznesu: język pisany
 • Język prawniczy
 • Translacja praktyczna

OPŁATY ZA NAUKĘ

 • OPŁATA REKRUTACYJNA – 250 ZŁ (PRZY PODPISYWANIU UMOWY O NAUKĘ)

KADRA DYDAKTYCZNA

 • dr hab. Sławomir Piontekabsolwent Filologii Germańskiej na Wydziale Neofilologii UAM w Poznaniu, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa niemieckiego, wieloletni współpracownik Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu, Kierownik Zakładu Literatury i Kultury Austriackiej IFG UAM, specjalizacja: literatura niemiecka i austriacka po 1945 r., literatura migracji, transfer kulturowy a literatura, komunikacja międzykulturowa.
 •  dr Anna Stolarczyk-Gembiak – wykładowca w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa germańskiego. Prowadzona od 1999 r. działalność dydaktyczna i naukowa obejmuje literaturę współczesną, teorię i pragmatykę przekładu, translację w dydaktyce, praktyczną naukę języka. Zajmuje się teorią przekładu, jest praktykiem w dziedzinie tłumaczenia pisemnego i ustnego konsekutywnego.
 • dr Szymon Oszczudłowski – wykładowca języka niemieckiego w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu, absolwent Filologii Germańskiej na Wydziale Neofilologii UAM w Poznaniu, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa niemieckiego. Wykładowca specjalizuje się w tłumaczeniach pisemnych i ustnych z dziedzin: technika, logistyka, rynki energetyczne, budownictwo, handel, literatura.
 •  dr Maciej Łykstudia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, od kilku lat współpracuje z WSJO w Poznaniu, prowadzi zajęcia z praktycznej znajomości j. niemieckiego oraz praktyczne ćwiczenia z translacji. Zainteresowania naukowe to teoria tłumaczenia, tłumaczenie praktyczne (ustne oraz pisemne), literatura oraz kultura niemiecka i austriacka.
 • dr Karolina Waliszewskaabsolwentka Filologii Germańskiej na Wydziale Neofilologii UAM w Poznaniu, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa germańskiego, adiunkt w Zakładzie Języka Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej UAM, dwukrotna stypendystka Uniwersytetu w Bielefeld a także Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii. Specjalizacja: pragmalingwistyka, lingwistyka tekstu, juryslingwistyka, lingwistyka językoznawstwo kontrastywne, gramatyka opisowa, komputerowe wspomaganie tłumaczeń CAT. Posiada wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniach pisemnych z zakresu ekonomii i biznesu oraz prawa.
 • mgr Marianna Meyer – Czajka – absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doświadczony wykładowca UAM, prowadziła zajęcia w szkołach wyższych na kierunku filologia germańska oraz na kierunkach ekonomicznych, tłumacz przysięgły języka niemieckiego.  Specjalizacja: gramatyka praktyczna, gramatyka opisowa, konwersacja, język pisany. Posiada duże doświadczenie w nauczaniu języka fachowego w dziedzinie ekonomii i biznesu.
 • mgr Przemysław Białczyk – absolwent filologii germańskiej na Wydziale Neofilologii UAM oraz filologii angielskiej na Wydziale Anglistyki UAM w Poznaniu. Wieloletni wykładowca j. niemieckiego w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu, a także wcześniej nauczyciel j. niemieckiego w IFG UAM i ILS UAM w Poznaniu oraz w NKJO w Starym Tomyślu. Ponadto doświadczenie w pracy w administracji w Oddziale Współpracy Zagranicznej/ Promocji Przedsiębiorczości.
 • mgr Joanna Strzymińska – wieloletni wykładowca języka niemieckiego w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu, posiada bogate doświadczenie w nauczaniu przedmiotów wchodzących w skład Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego: komunikacja, translacja, język pisany, gramatyka praktyczna oraz gramatyka opisowa. Wykładowca specjalizuje się również w prowadzeniu zajęć specjalistycznych, do których należą komunikacja w biznesie, język pisany w biznesie, translacja tekstów fachowych oraz negocjacje.
 • mgr Maciej Zwanzig – absolwent filologii germańskiej na Wydziale Neofilologii UAM w Poznaniu, również studium doktoranckie tamże. Wieloletni wykładowca języka niemieckiego. Wcześniej lektor oraz Kierownik Studium Języków Obcych przy Fundacji UAM, wykładowca i Prorektor PWSBiJO, wykładowca w Instytucie Lingwistyki Stosowanej, nauczyciel i Kierownik Specjalności Język Niemiecki w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Starym Tomyślu. Wieloletnie doświadczenie pedagogiczne w szkolnictwie na wszystkich etapach edukacji oraz tłumaczenia tekstów specjalistycznych. Od ubiegłego roku akademickiego również wykładowca j. niemieckiego w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego.