Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu zaprasza na drugą konferencję z cyklu

Perspektywy rozwoju kształcenia filologicznego: potrzeby a rzeczywistość

pod hasłem
Współczesna przestrzeń zawodowa filologa

Data: 20 – 21 kwietnia 2018 r.
Miejsce: Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu, ul. Różana 17a (wejście od ul. Świętego Czesława 6a), Aula III piętro i sale na II i III piętrze

Celem kolejnego spotkania jest zbudowanie platformy wymiany spostrzeżeń w odniesieniu do doświadczeń pracy naukowej i dydaktycznej filologów językoznawców i literaturoznawców. Punktem odniesienia pozostaje przygotowanie studentów filologii do nauczania języków obcych i/ lub do pracy w charakterze tłumacza. Zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich, którzy w swojej pracy dydaktycznej i naukowej zajmują się strategiami nauczania języków obcych, dydaktyką translacji, translacją praktyczną, wybranymi aspektami z dziedziny przekładoznawstwa.

Zaproszenie do wygłoszenia wykładu plenarnego zgodzili się przyjąć

prof. zw. dr hab. członek rzeczywisty PAN Hubert Orłowski
prof. zw. dr hab. Jan Bańczerowski
prof. zw. dr hab. członek rzeczywisty PAN Jacek Fisiak
prof. zw. dr hab. Czesław Karolak
prof. zw. dr hab. Waldemar Marton
prof. zw. dr hab. Liliana Sikorska
prof. SAN dr hab. Agnieszka Stępkowska
dr Bernadetta Pieczyńska
dr Małgorzata Spychała

Program

20 kwietnia 2018 r. godz. 9.30- 18.15, Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

godz. 9.30, aula, powitanie prof. zw. dr hab. Hubert Orłowski, rektor Wyższej Szkoły Języków Obcych im. S.B. Lindego w Poznaniu, prorektor dr Bernadetta Pieczyńska

godz. 9.45- 12.00, aula wykłady plenarne

godz. 12.00- 12.30 przerwa kawowa, sala 301

godz. 12.30- 14.30 praca w sekcjach w zakresie dydaktyki i translacji
Sekcje będą moderowane przez specjalistów w danej dyscyplinie.
Wystąpienia w sekcjach 20 minut plus 5 minut dyskusja.

Sekcja dydaktyczna – język polski|
Sekcja translatoryczna – język polski
Sekcja dydaktyczna/ translatoryczna – język angielski
Sekcja dydaktyczna/ translatoryczna – język niemiecki

godz. 14.00- 15.00 przerwa lunchowa

godz. 15.00-16.30 wykłady plenarne

godz. 16.45-18.15 praca w sekcjach w zakresie dydaktyki i translacji
Sekcje będą moderowane przez specjalistów w danej dyscyplinie.

 

21 kwietnia 2018 r. godz. 9.30-13.30
Konferencja studencka, koordynacja: dr Paweł Gondek

godz. 9.30, aula, powitanie prof. zw. dr hab. Hubert Orłowski, rektor Wyższej Szkoły Języków Obcych im. S.B. Lindego w Poznaniu, prorektor dr Bernadetta Pieczyńska

godz. 9.45, aula

Wykład plenarny
dr Paweł Gondek, „Neurodydaktyka w nauczaniu języków obcych”
dr Marek Derenowski, „Rozwijanie świadomości interkulturowej w klasie językowej”

godz. 10.30-13.30 referaty w sekcjach moderowane przez promotorów prac licencjackich i magisterskich – specjalistów z językoznawstwa stosowanego, z zakresu dydaktyki, translatoryki, literaturoznawstwa.

Sekcja translatoryczna- język angielski
Sekcja translatoryczna- język niemiecki
Sekcja dydaktyczna – język angielski
Sekcja dydaktyczna – język niemiecki

Sekcja literaturoznawcza i kulturoznawcza – język polski
Sekcja dydaktyczna – język polski
Sekcja translatoryczna – język polski
Sekcja orientalna – język polski

godz. 14.00-15.00
referaty w sekcjach językoznawczych (uruchomienie danej sekcji i język zgodnie z liczbą zgłoszeń)

Język filmu
Język kuchni
Język w biznesie i dyplomacji
Język w turystyce

Artykuły zostaną opublikowane w tomie monograficznym.

Opłata konferencyjna (przekąska w pierwszym dniu konferencji i publikacja w Oficynie Wydawniczej WSJO) dla uczestników konferencji naukowej wynosi 90 PLN. Opłatę należy przelać do 31 marca 2018 r., na konto uczelni.

Numer konta bankowego: 44 1240 6609 1111 0000 4935 7518
Z dopiskiem: WSJO_konferencja2018_imię i nazwisko

FORMULARZE ZGŁOSZENIA (linki):

konferencja_prac_naukowy_naukowo-dydaktyczny_formularz

konferencja_studencka_formularz

 

 

Zapraszamy Państwa do udziału

Komitet naukowy i organizacyjny

prof. zw. dr hab. Hubert Orłowski, Rektor Wyższej Szkoły Języków Obcych im. S.B. Lindego w Poznaniu
dr Bernadetta Pieczyńska, Prorektor ds. studenckich Wyższej Szkoły Języków Obcych im. S.B. Lindego w Poznaniu

dr Anna Stolarczyk- Gembiak
mgr Katarzyna Matschi
mgr Monika Ostrowska-Polak
dr Paweł Gondek
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. S.B. Lindego w Poznaniu