logo_wieloglosy

KONFERENCJA „WIELKOPOLSKA – LANDY NIEMIECKIE: CZAS WSPÓŁPRACY”

Celem głównym konferencji była próba analizy związków gospodarczych i kulturalnych Wielkopolski i Poznania z różnymi miastami i landami niemieckimi, jakie udało się zawiązać po odzyskaniu suwerenności w 1989 roku oraz postawienie diagnozy na temat szans rozwoju tychże relacji w latach najbliższych.
Zorganizowana została w przekonaniu, iż w nowej Europie, jaka wyłoniła się po upadku komunizmu i rozszerzeniu Unii Europejskiej, polityka gospodarcza i kulturalna w coraz większym stopniu przesuwać się będzie z poziomu relacji między rządami na poziom współpracy międzyregionalnej. Oczywiste jest, że dla Wielkopolski najbardziej naturalnym partnerem są landy i miasta niemieckie. Wiele w tej materii działo się w ostatnich latach, różne inicjatywy podejmowały samorządowe władze Poznania i Wielkopolski, ale osiągnięcia te nie są dostatecznie znane szerokiej opinii publicznej.
Do udziału w konferencji zaproszono władze samorządowe Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz miasta Poznania, specjalistów z Instytutu Zachodniego, historyków oraz gości
z Niemiec.
UCZESTNICY KONFERENCJI:

  1. Prof. Lech Trzeciakowski (UAM): Poznań-Posen. Polacy i Niemcy w XIX-wiecznym Poznaniu: między koegzystencją a rywalizacją.
  2. Marek Woźniak (Marszałek Województwa Wielkopolskiego)
  3. Gerd Harms (Pełnomocnik Premiera Brandenburgii ds. Współpracy z Polską)
  4. Prof. Albrecht Riechers (DPG, Hanower): Buergerinitiativen und –aktivitaeten im Bereich deutsch-polnischer Wechselbeziehungen (Inicjatywy i aktywności obywatelskie a współpraca polsko-niemiecka)
  5. Prof. Bogdan Koszel (UAM, Instytut Zachodni): Refleksje na temat wymiany młodzieży Poznań-Hanower
  6. Dr Andrzej Soboń (Urząd Miasta): Poznań-Hanower: niewykorzystane szanse?
  7. Prof. Krzysztof Ruchniewicz (U. Wrocławski): Polityka historyczna dziś. Wokół projektu polsko-niemieckiego podręcznika historii
  8. Dr Maria Wagińska-Marzec (IŻ): Polsko-niemieckie kontakty kulturalne

CO Z NIEMIECKĄ TOŻSAMOŚCIĄ NARODOWĄ

W przestrzeni Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego odbyło się spotkanie pod hasłem „Co z niemiecką tożsamością narodową?”.
Rozmowy toczyły się wokół książki O kondycji Niemiec. Niemiecka tożsamość narodowa w debatach intertekstualistów po 1945 roku, powstałej przy współpracy prof. dr hab. Joanny Jabłkowskiej i prof. dr hab. Leszka Żylińskiego.
W tematykę spotkania, uczestników wprowadził prof. dr hab. Hubert Orłowski, natomiast w rolę arbitra dyskusji wcielił się prof. dr hab. Andrzej Sakson.

POLITYKA JĘZYKOWA

Kolejne spotkanie w ramach projektu „Wielogłosy” odbyło się pod hasłem „Polityka językowa”.
Rozmowy toczyły się wokół:
– zasad polityki językowej i standaryzacji języków w jednoczącej się Europie
– zagadnień globalizacji językowej w Europie
– problemów ekologii językowej, a zwłaszcza wymierania języków „małych” oraz powstawanie nowych języków
– zróżnicowania wewnętrznego języków (autonomizacji dialektów)
– zagadnień interlingwistyki i miejsca języka esperanto w świecie
W tematykę spotkania, uczestników wprowadziła dr Agnieszka Kula, natomiast w rolę arbitra dyskusji wcielił się prof. dr hab. Tadeusz Zgółka
Paneliści
prof. dr hab. Beata Mikołajczyk
dr Ilona Koutny
dr Bożena Goryńska
dr Zbigniew Galor
dr Stefan Wiertlewski

POLSKA – NIEMCY: LITERATURA I PAMIĘĆ
13 marca 2009 – Konferencja Polska – Niemcy: Literatura i pamięć

Moderowanie: prof. Hubert Orłowski
Wprowadzenie prof. dr hab. Hubert Orłowski – Wokół antologii „Moje Niemcy – moi Niemcy”
prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz: Podręcznik i pamięć. Przypadek niemiecko-francuski i polsko-niemiecki
prof. dr hab. Jerzy Fiećko: Obraz Niemca w literaturze polskiej XIX wieku
prof. dr hab. Przemysław Czapliński: Dojczland, czyli obraz Niemca w najnowszej literaturze polskiej
prof. dr hab. Andrzej Sakson: Ziemie Odzyskane – Ziemie Utracone – spory nie tylko literackie
dr Katarzyna Kuczyńska-Koschany: „Wolność zaczyna się od pytania ‘dlaczego?'” Fritz Stern i Andrzej Bobkowski o niemieckich pokusach, nazistowskich przewinieniach i tych, którzy mówili „nie”
dr hab. Sławomir Piontek: Literaturoznawcze koncepcje pamięci. Narracja a pamięć

Panel: Polska – Niemcy: Jak/czy wspólnie upamiętniać rocznice historyczne?

Exemplum: Wybuch II wojny światowej
Moderator: prof. Hubert Orłowski
Uczestnicy
Jan Filip Libicki
Marek Zieliński
Filip Kaczmarek
prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz
prof. dr hab. Andrzej Sakson

Część II

prof. dr hab. Jerzy Kałążny: Niemiecka literatura polonofilska jako „miejsce pamięci”
dr Katarzyna Śliwińska: Pamięć „wypędzenia” w nowszej literaturze niemieckiej
dr Izabela Drozdowska: Krajobrazy wyobrażone. Obraz Polaków i polsko-niemieckiego pogranicza w młodej prozie niemieckiej