Drodzy Pracownicy i Studenci Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego,

W tym roku mija 17 lat odkąd nasza Uczelnia uruchomiła studia filologiczne i przyjęła pierwszy rocznik studentów. Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej, przyznana nam w grudniu 2016 roku jest dla nas potwierdzeniem, że z sukcesem realizujemy założenia ustalone od początku działalności naszej Uczelni. Najwyższą wartością zawsze było i jest dostarczanie studentom wszechstronnego interdyscyplinarnego wykształcenia, opartego na nauczaniu języków obcych. Programy studiów odzwierciedlające wymogi kształcenia akademickiego dla studiów filologicznych przygotowujemy tak, by godzić je z oczekiwaniami współczesnego rynku pracy. Kadrę dydaktyczną cechuje profesjonalizm w nauczaniu i otwartość w komunikacji ze studentami.

Z prawdziwą satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że przed nami kolejny krok na drodze rozwoju naszej Uczelni. Nowy rok akademicki 2017/2018 rozpoczniemy w nowej siedzibie WSJO, w budynku akademickim przy ul. Św. Czesława (wjazd od ul. Poplińskich) w Poznaniu.

Po raz pierwszy w historii naszej Szkoły dysponować będziemy budynkiem, który zaprojektowany został z myślą o prowadzeniu w nim zajęć edukacyjnych. Po raz pierwszy również cała Uczelnia, zarówno część dydaktyczna jak i zaplecze administracyjne, umieszczone zostaną w jednym miejscu, co znacząco wpłynie na jakość obsługi studentów.

Przenosząc się w mury gmachu przy ul. Św. Czesława (z wjazdem od ul. Poplińskich) w Poznaniu, wpisujemy się w ciekawą historię tego miejsca, z którym związany jest prof. dr hab. Jan Sajdak, założyciel Katedry Filologii Klasycznej na Uniwersytecie Poznańskim, rektor tego uniwersytetu w latach 1931-1932. W 1933 r. prof. Jan Sajdak założył prywatne gimnazjum i liceum Collegium Marianum na poznańskiej Wildzie w gmachu, w którym od przyszłego roku akademickiego działać będzie Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego.

Pozyskanie nowej lokalizacji niesie ze sobą wymierne korzyści. Wspomniana już konsolidacja Uczelni przyczyni się do sprawniejszej obsługi studentów. Biuro Kształcenia studiów I i II stopnia oraz podyplomowych, Kwestura, Dział Stypendialny, Dział Nauczania i Planowania, Dział Kadr, Biuro Współpracy z Zagranicą, Biuro Karier, Biuro Rekrutacyjne, Biuro Rzecznika Studenta oraz Katedra Języka Angielskiego, Katedra Języka Niemieckiego i Katedra Kształcenia Zintegrowanego będą ze sobą sąsiadować, co sprzyjać będzie jeszcze lepszej komunikacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami Uczelni i studentami. Załatwienie określonych spraw nie będzie już wymagało poruszania się pomiędzy dwoma różnymi budynkami. W tym samym miejscu ulokowane będą również sale ćwiczeniowe i wykładowe, pracownie informatyczne oraz biblioteka i czytelnia ze stanowiskami do pracy własnej. ZOBACZ ROZKŁAD POMIESZCZEŃ

Nowa siedziba to również znakomita lokalizacja. Kampus jest dobrze skomunikowany z każdą dzielnicą Poznania. Już 150 m od budynku znajduje się przystanek tramwajowy, 300 m dzieli nas od przystanku linii Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, dworzec PKP i PKS znajduje się 700 m od naszej nowej siedziby. W okolicy jest również duży parking oferujący tanie abonamenty na miejsca parkingowe. Centrum Handlowe „Stary Browar” oddalone jest o niecałe 500 m, Multikino mieści się około 400 m od Uczelni, w odległości 250 m znajduje się pływalnia oraz centrum fitness, a w sezonie zimowym sztuczne lodowisko. W tej samej odległości położony jest także miejski park. Warto również podkreślić, że Wilda, a zwłaszcza jej część położona blisko centrum miasta, przeżywa dziś dynamiczny rozwój urbanistyczny. Nowe inwestycje mieszkaniowe wkomponowują się w historyczną zabudowę tej części dzielnicy, w miejscu dawnego dworca PKS planowany jest nowoczesny kompleks biznesowy składający się z biurowców, apartamentowców, hotelu, punktów handlowych i ogólnie dostępnego Nowego Rynku, który ma być przestrzenią wydarzeń kulturalnych oraz różnorodnych imprez plenerowych. Akcent rozwoju miasta położony na poznańską Wildę sprawia, że w najbliższej okolicy rozwijają się również kawiarnie, bary czy placówki kulturalne. Również w budynku Uczelni, na parterze, ulokowany będzie bufet studencki. ZOBACZ LOKALIZACJĘ NOWEGO KAMPUSU WSJO

Uczelnia to wspólnota, chcielibyśmy, więc razem tworzyć klimat naszego nowego miejsca. Zapraszamy Państwa do przedstawiania swoich pomysłów i wizji związanych z organizacją tej przestrzeni. Na bieżąco będziemy Państwa informować o postępach prac adaptacyjnych i wykończeniowych. Dołożymy starań, by nasza nowa siedziba była jak najbardziej przyjazna dla środowiska. By ograniczyć straty ciepła w sezonie grzewczym, w budynku wymienione zostaną wszystkie okna na nowe, o lepszych parametrach izolacji cieplnej. Sukcesywnie montowane będzie energooszczędne oświetlenie, kontynuować będziemy program segregacji odpadów, na terenie Uczelni ulokowane zostaną stojaki rowerowe.

Chcielibyśmy również by budynek był przyjazny dla studentów z ograniczoną sprawnością ruchową, w związku z tym przygotowana zostanie toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz zakupione zostaną dwa schodołazy dla osób poruszających się na wózkach.

Baza lokalowa pozwala nam również planować w naszych murach wszelkie uroczystości właściwe dla szkolnictwa wyższego, takie jak uroczyste inauguracje roku akademickiego czy absolutoria. Dysponować będziemy także lepszą bazą na potrzeby organizacji konferencji, sympozjów i warsztatów. Jest naszym życzeniem, aby wszyscy pracownicy i studenci swoją pomysłowością i inicjatywą wykorzystywali potencjał miejsca i rozwijali życie naszej Uczelni. Zmiana siedziby otwiera niepowtarzalną możliwość wspólnego budowania kampusu studenckiego. Integracji i rozwojowi życia studenckiego na naszej Uczelni sprzyjać na pewno będzie otoczenie budynku, w tym ogród, który zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim będzie niewątpliwie miejscem spędzania przerw, organizowania spotkań, imprez plenerowych i integracyjnych. Baza dydaktyczna, jaką otrzymujemy do dyspozycji, umożliwia również organizację wydarzeń kulturalnych, koncertów, spektakli teatralnych, pokazów filmowych, wystaw itp. To, jak wykorzystamy potencjał tego miejsca, zależeć będzie w dużej mierze od pomysłowości i aktywności pracowników i studentów, którzy wraz z nową lokalizacją zyskują możliwość szerszego rozwoju życia studenckiego WSJO.

Przed nami naprawdę dobry czas, wykorzystajmy go jak najlepiej zgodnie z myślą prof. dr hab. Jana Sajdaka: „Nauka i res publica academica, jako jedyna ma prawo i przywilej, że nie może ulegać nikomu, najlepiej rządzić potrafi się sama”.

Mamy nadzieję na przyjazne i efektywne funkcjonowanie naszej społeczności akademickiej w nowej siedzibie, ze strony władz Uczelni dokładać będziemy do tego wszelkich starań

 

Rektor Kanclerz
Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
prof. dr hab. Hubert Orłowski mgr Cezary Pieczyński