BUSINESS ENGLISH

Biznesowy język angielski

Celem studiów podyplomowych – Business English jest przygotowanie ich uczestników do swobodnego posługiwania się językiem angielskim w szerokim zakresie tematów związanych z ekonomią, gospodarką, wymianą handlową, prezentacją usług i produktów oraz negocjacji z aktualnymi lub przyszłymi partnerami gospodarczymi. Przygotowanie to obejmuje zarówno pogłębienie znajomości języka angielskiego i poszerzenie słownictwa z szerokiego zakresu tematów gospodarczych jak i wypracowanie warsztatowych umiejętności niezbędnych do zabierania głosu w formalnych sytuacjach w firmie (poczynając od opanowania tremy przed wystąpieniami publicznymi po umiejętność stosowania technik perswazji czy manipulacji w trakcie negocjacji).
Realizację tego celu umożliwia charakter zajęć zdominowanych przez praktyczne warsztaty, ćwiczenia i zmaksymalizowanie czasu autentycznej aktywności słuchaczy, którzy będą mieli możliwość adaptacji wykonywanych zadań w zależności od indywidualnych potrzeb związanych z charakterem firmy, w jakiej są zatrudnieni i swoich obowiązków i zadań.

Studia podyplomowe – Business English stanowią idealną propozycję dla absolwentów studiów wyższych z konwersacyjną znajomością języka angielskiego (co najmniej na poziomie co najmniej B2), pracowników szerokiego wachlarza firm i przedsiębiorstw oraz urzędów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje językowe w zakresie współpracy z zagranicą, marketingu logistyki i in., którzy chcą biegle posługiwać się językiem angielskim w najróżniejszych sytuacjach zawodowych, takich jak: organizowanie spotkań, prowadzenie korespondencji, zdobywanie i udzielanie informacji na temat produktów i usług, obsługa klientów czy negocjacje finansowe, przygotowywanie raportów ekonomicznych, pisanie służbowych listów, tradycyjnych oraz elektronicznych.

Nawet w swoim własnym języku musimy się niekiedy zastanowić, czy chodzi o przychód czy dochód? Czy akcyza to podatek? I czy możemy zamiennie mówić o zarządzie i radzie nadzorczej firmy? Rozumienie tych terminów i ich właściwe użycie oznacza konieczność opanowania przynajmniej podstaw branżowego języka z zakresu ekonomii, prawa i finansów, zwanego przez językoznawców profesjolektem.
Studia podyplomowe Business English wprowadzają słuchaczy w taki właśnie profesjolekt pozwalający pracownikom firm z różnych branż posługiwać się poprawną i precyzyjną terminologią. Program studiów obejmuje następujące generalne zagadnienia:
• wyrobienie umiejętności swobodnego wypowiadania się w języku angielskim w mowie i piśmie
• poszerzenie zasobu leksykalnego w szerokim zakresie zagadnień związanych z gospodarką i działalnością firmy
• umiejętność przygotowania i przedstawienia profesjonalnej prezentacji z wykorzystaniem instrumentów elektronicznych
Kadra dydaktyczna złożona jest z doświadczonych wykładowców akademickich posiadających wszechstronne praktyczne doświadczenia z zakresu pracy dla biznesu i w biznesie. Wykładowcy są zarówno nauczycielami akademickimi jak i lektorami współpracującymi z poważnymi klientami korporacyjnymi z regionu Wielkopolski i całego kraju, a także tłumaczami, którzy na co dzień stosują strategie i techniki ćwiczone na zajęciach.

Studia prowadzone są on-line w systemie zaocznym i trwają 2 semestry obejmujące łącznie 180 godzin zajęć.
Zajęcia prowadzone są w różnych formach: warsztat, panel dyskusyjny, zajęcia interaktywne, prezentacja.
Metody pracy obejmują niezbędny komponent pracy własnej słuchaczy, którzy odnoszą optymalną korzyść z godzin kontaktowych pod warunkiem systematycznego przygotowywania się do nich (zarówno poprzez samodzielne pogłębianie wiedzy leksykalnej, samodzielna eksploracja i analiza różnorodnych zagadnień, samodzielne lub grupowe ćwiczenia wystąpień i negocjacji). Dlatego część zajęć zaplanowano jako indywidualną pracę w czasie własnym słuchaczy, którzy mogą dzięki temu samodzielnie zgłębiać poszczególne zagadnienia i poświęcać im taką ilość czasu, jaką uznają za stosowną biorąc pod uwagę posiadaną wiedzę i potrzeby.

 1. Słownictwo biznesowe.
 2. Negocjacje.
 3. Biznesowy język pisany z elementami gramatyki.
 4. Konwersacje w języku angielskim z elementami fonetyki.
 5. Prezentacje biznesowe w języku angielskim.

Projekt zaliczeniowy to przygotowywany przez słuchaczy, samodzielnie lub w parach przykład praktycznego zastosowania nabytej wiedzy i umiejętności.
Może obejmować formę:

 • ustnej prezentacji połączonej z dyskusją;
 • pisemną w postaci eseju, analizy, raportu, sprawozdania w odniesieniu do stanu faktycznego lub opracowania z podaniem literatury.

Projekt polega na przedstawieniu propozycji rozwiązania problemu, analizie przypadku z uwzględnieniem przyczyn zaistniałej sytuacji i proponowanych rozwiązań.

STUDIA PODYPLOMOWE ON-LINE

  ZA SEMESTR
Z GÓRY
ZA ROK
Z GÓRY
CZESNE 1500 zł 2800 zł

Kandydat powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia oraz znajomością języka angielskiego minimum na poziomie B2.
Kopie dokumentów prosimy przesyłać na adres info@wsjo.pl 

 1.  Rejestracja elektroniczna na www.wsjo.pl.
 2. Dostarczenie dokumentów do Biura Rekrutacyjnego lub wysłanie
  kopii dokumentów na adres info@wsjo.pl
 3. Podpisanie umowy o naukę.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij