KOREANISTYKA

Koreanistyka to filologia zajmująca się wszystkim, co dotyczy Korei: językiem koreańskim, kulturą, historią, systemami religijnymi i filozoficznymi, literaturą, a także gospodarką.
W naszym programie koreanistyki chcemy przede wszystkim skupić się na intensywnej nauce języka koreańskiego. W zakresie praktycznej nauki języka student opanuje słownictwo i gramatykę języka koreańskiego, pozna sztukę pisania w tym języku. Pod koniec studiów będzie posługiwał się językiem koreańskim w mowie i piśmie. Język pozna na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację i czytanie tekstów źródłowych.
Filologia to nie tylko język – program studiów został wzbogacony o wiedzę na temat Korei, która zawiera elementy literatury, historii i kultury tego dalekowschodniego kraju.

Praktyczna nauka języka:

 • komunikacja;
 • struktura gramatyczna języka;
 • fonetyka;
 • konwersacje i słownictwo;
 • teoria i praktyka przekładu;
 • gramatyka w komunikacji;
 • wstęp do sinogramów;
 • nauka pisma.

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • ochrona własności intelektualnej;
 • zastosowanie badań humanistycznych w praktyce;
 • aplikacje mobilne w nauce języków obcych.

Przedmioty kierunkowe:

 • gramatyka opisowa;
 • językoznawstwo współczesne;
 • wiedza o krajach obszaru językowego.

Wyjazd za granicę na studia jest dziś łatwiejszy niż kiedykolwiek. Właściwie każdy nasz student może wyjechać do jednej z uczelni europejskich, z którymi współpracujemy. Wyjazdy na studia za granicę dają możliwość zdobycia nowych doświadczeń, poznania nowych ludzi, bezpośredniego obcowania z kulturą danego obszaru językowego. To nie tylko okazja do podniesienia kwalifikacji językowych, ale również inspiracja do kontynuacji studiów na zagranicznej uczelni. Coraz popularniejsze wyjazdy na praktykę zagraniczną pozwalają z kolei na zdobycie doświadczeń zawodowych w obcojęzycznym środowisku, co może być atutem przy poszukiwaniu stałej pracy po studiach.

Program Erasmus to najpopularniejszy program wymiany studenckiej.

W ramach Erasmusa studenci mogą wyjechać na semestr lub rok do jednej z uczelni partnerskich. Nie wydłuża im się przy tym czas studiowania, gdyż studiując za granicą, na podstawie punktów ECTS uzyskują zaliczenie odpowiednich semestrów we WSJO.

Nasi studenci mają możliwość wyjazdu na uczelnie do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Hiszpanii. Katalog współpracujących z nami uczelni partnerskich jest wciąż poszerzany.

W ramach koreanistyki oferujemy także naukę drugiego języka obcego – angielskiego, na różnych poziomach zaawansowania. Znajomość dwóch języków pozwala zdobyć wysoko cenione na rynku pracy umiejętności.

Studenci mogą się ubiegać zarówno o stypendia socjalne jak i naukowe. Żeby otrzymać stypendium socjalne, w poprzednim roku akademickim student musiał wykazać się dochodami na osobę w rodzinie, które nie przekraczały kwoty 1051 zł netto oraz spełnić warunki wynikające z przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest studentom, których średnia nie jest niższa niż 4,2 lub takim, którzy wykazali się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. Wysokość stypendium za wyniki w nauce wynosi od 300 – 1100 zł/m-c w zależności od średniej.

STUDIA STACJONARNE

 6 RAT
W SEMESTRZE
5 RAT
W SEMESTRZE
STACJONARNE500 zł590 zł

Na koreanistykę kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 1. Rejestracja on-line na stronie internetowej Uczelni.
 2. Złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym Uczelni:
  – kopii świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
  – 1 zdjęcia (format jak na dowód).
 3. Podpisanie umowy o naukę.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij