GERMANISTYKA

Na całym świecie językiem niemieckim posługuje się 128 mln ludzi. Absolwenci germanistyki nie mają problemu ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy. Biuro Karier WSJO niemal co tydzień otrzymuje oferty zatrudnienia dla osób znających ten język przynajmniej dobrze.
Absolwent germanistyki bez problemu znajdzie pracę w jednej z kilkudziesięciu firm działających w Poznaniu i Wielkopolsce z kapitałem niemieckim, z których większość zatrudnia powyżej 500 osób.

Praktyczna nauka języka:

 • komunikacja;
 • gramatyka praktyczna;
 • fonetyka;
 • język pisany;
 • praktyka przekładu.

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • ochrona własności intelektualnej;
 • zastosowanie badań humanistycznych w praktyce;
 • aplikacje mobilne w nauce języków obcych.

Przedmioty kierunkowe:

 • gramatyka opisowa;
 • historia literatury;
 • wiedza o krajach obszaru językowego.

Studenci studiów stacjonarnych mogą wybrać jedną z proponowanych przez Uczelnię specjalizacji. Warunkiem utworzenia grupy z danej specjalizacji jest zapisanie odpowiedniej ilości osób. Przykładowe specjalizacje oferowane w ubiegłym roku akademickim:

 • Mediator językowy;
 • Akademia trenera;
 • Grafika komputerowa;
 • Logistyka.


Na studiach niestacjonarnych, od trzeciego roku realizowany jest moduł specjalizacyjny w skład którego wchodzą przedmioty przygotowujące do zawodu tłumacza, organizatora i propagatora kultury, oraz warsztaty literaturoznawcze i tłumaczeniowe.

W ramach filologii germańskiej oferujemy naukę drugiego języka obcego. Do wyboru: angielski, hiszpański, francuski* na różnych poziomach zaawansowania, również od podstaw. Znajomość dwóch języków pozwoli Ci zdobyć wysoko cenione na rynku pracy umiejętności.
* utworzenie grupy przy min. 12 osobach

Od kilku lat sporą popularnością cieszy się germanistyka od podstaw. Oferta została stworzona z myślą o osobach, które miały dużą przerwę w nauce lub dla osób, które nigdy nie uczyły się języka niemieckiego. Niewątpliwą zaletą germanistyki od podstaw jest realizacja rozszerzonego bloku Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego na I roku studiów przy założeniu, że studenci mają po trzech latach studiów osiągnąć oczekiwany poziom sprawnej komunikacji. Dodatkową pomocą będzie tutorial dla studentów, czyli możliwość indywidualnych spotkań z wykładowcą i konsultowanie wybranych kwestii językowych. Tym samym absolwenci germanistyki od podstaw mają takie same szanse na rynku pracy jak absolwenci „standardowej” germanistyki.

Program Erasmus to najpopularniejszy program wymiany studenckiej. W ramach Erasmusa studenci mogą wyjechać na semestr lub rok do jednej z uczelni partnerskich. Nie wydłuża im się przy tym czas studiowania, gdyż studiując za granicą, na podstawie punktów ECTS uzyskują zaliczenie odpowiednich semestrów w WSJO. Nasi studenci mają możliwość wyjazdu na uczelnie do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Hiszpanii. Katalog współpracujących z nami uczelni partnerskich jest wciąż poszerzany.

Studenci mogą się ubiegać zarówno o stypendia socjalne jak i naukowe. Żeby otrzymać stypendium socjalne, w poprzednim roku akademickim student musiał wykazać się dochodami na osobę w rodzinie, które nie przekraczały kwoty 1051 zł netto oraz spełnić warunki wynikające z przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest studentom, których średnia nie jest niższa niż 4,2 lub takim, którzy wykazali się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. Wysokość stypendium za wyniki w nauce wynosi od 300 – 1100 zł/m-c w zależności od średniej.

STUDIA STACJONARNE / STUDIA NIESTACJONARNE

 6 RAT
W SEMESTRZE
5 RAT
W SEMESTRZE
STACJONARNE500 zł590 zł
NIESTACJONARNE400 zł470 zł
 1. Kandydat powinien legitymować się zdanym pisemnym egzaminem maturalnym z języka niemieckiego:
  – powyżej 70% poziom podstawowy,
  – powyżej 30% poziom rozszerzony.
 2. Osoby legitymujące się maturą sprzed 2005 r. są zobowiązane do napisania testu wstępnego. Z testu zwolnione są osoby legitymujące się odpowiednimi certyfikatami nie starszymi niż 3 lata.
 3. Kandydaci na germanistykę od podstaw przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.
 1. Rejestracja on-line na stronie internetowej Uczelni.
 2. Złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym Uczelni:
  – kopii świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
  – 1 zdjęcia (format jak na dowód).
 3. Podpisanie umowy o naukę.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij