WIRTSCHAFTSDEUTSCH

Celem studiów podyplomowych – Wirtschaftsdeutsch jest przygotowanie ich uczestników do swobodnego posługiwania się językiem niemieckim w szerokim zakresie tematów związanych z ekonomią, gospodarką, wymianą handlową, prezentacją usług i produktów oraz negocjacji z aktualnymi lub przyszłymi partnerami gospodarczymi. Przygotowanie to obejmuje zarówno pogłębienie znajomości języka niemieckiego i poszerzenie słownictwa z szerokiego zakresu tematów gospodarczych jak i wypracowanie warsztatowych umiejętności niezbędnych do zabierania głosu w formalnych sytuacjach w firmie (poczynając od opanowania tremy przed wystąpieniami publicznymi po umiejętność stosowania technik perswazji czy manipulacji w trakcie negocjacji).
Realizację tego celu umożliwia charakter zajęć zdominowanych przez praktyczne warsztaty, ćwiczenia i zmaksymalizowanie czasu autentycznej aktywności słuchaczy, którzy będą mieli możliwość adaptacji wykonywanych zadań w zależności od indywidualnych potrzeb związanych z charakterem firmy, w jakiej są zatrudnieni i swoich obowiązków i zadań.

DLA KOGO

Oferta przeznaczona jest dla osób, które ukończyły studia I lub II stopnia.

CZAS TRWANIA

Zajęcia odbywają się przez 2 semestry, łącznie 180 godzin zajęć.

STUDIA PODYPLOMOWE ON-LINE

FORMA ZAJĘĆ

  • warsztat
  • panel dyskusyjny
  • zajęcia interaktywne
  • prezentacja
  • wystąpienie
  • warsztat językowy

FORMA STUDIÓW

Zajęcia odbywają się w soboty oraz niedziele, co 2 tygodnie (tryb zdalny w formie synchronicznej i asynchronicznej/E-learning).

Nawet w swoim własnym języku musimy się niekiedy zastanowić, czy chodzi o przychód czy dochód? Czy akcyza to podatek? I czy możemy zamiennie mówić o zarządzie i radzie nadzorczej firmy? Rozumienie tych terminów i ich właściwe użycie oznacza konieczność opanowania przynajmniej podstaw branżowego języka z zakresu ekonomii, prawa i finansów, zwanego przez językoznawców profesjolektem.
Studia podyplomowe Wirtschaftsdeutch wprowadzają słuchaczy w taki właśnie profesjolekt pozwalający pracownikom firm z różnych branż posługiwać się poprawną i precyzyjną terminologią. Program studiów obejmuje następujące generalne zagadnienia:
• wyrobienie umiejętności swobodnego wypowiadania się w języku niemieckim w mowie i piśmie
• poszerzenie zasobu leksykalnego w szerokim zakresie zagadnień związanych z gospodarką i działalnością firmy
• umiejętność przygotowania i przedstawienia profesjonalnej prezentacji z wykorzystaniem instrumentów elektronicznych
Kadra dydaktyczna złożona jest z doświadczonych wykładowców akademickich posiadających wszechstronne praktyczne doświadczenia z zakresu pracy dla biznesu i w biznesie. Wykładowcy są zarówno nauczycielami akademickimi jak i lektorami współpracującymi z poważnymi klientami korporacyjnymi z regionu Wielkopolski i całego kraju, a także tłumaczami, którzy na co dzień stosują strategie i techniki ćwiczone na zajęciach.

Studia podyplomowe – Wirtschaftsdeutsch stanowią idealną propozycję dla absolwentów studiów wyższych z konwersacyjną znajomością języka niemieckiego (co najmniej na poziomie B1+), pracowników szerokiego wachlarza firm i przedsiębiorstw oraz urzędów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje językowe w zakresie współpracy z zagranicą, marketingu logistyki i in., którzy chcą biegle posługiwać się językiem niemieckim w najróżniejszych sytuacjach zawodowych, takich jak: organizowanie spotkań, prowadzenie korespondencji, zdobywanie i udzielanie informacji na temat produktów i usług, obsługa klientów czy negocjacje finansowe, przygotowywanie raportów ekonomicznych, pisanie służbowych listów, tradycyjnych oraz elektronicznych.

Studia podyplomowe kończą się przygotowaniem projektu zaliczeniowego przez Słuchaczy, którzy  samodzielnie lub w parach albo grupach wybierają temat w oparciu o zaproponowane przez prowadzących interdyscyplinarne ujęcia wybranych zagadnień. Projekt może mieć formę eseju, analizy, raportu, prezentacji itp. lub opracowania z podaniem literatury. Jego celem jest umożliwienie Słuchaczom zgłębienia zagadnień, które ich szczególnie interesują pod kierunkiem specjalistów z danej dziedziny, którzy wskażą adekwatne źródła. 
Kończąc studia, Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

PROGRAM/MODUŁY

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij