/ STYPENDIA

Studenci studiów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą się ubiegać o stypendium socjalne. Stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru.
W poprzednim roku akademickim miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta nie mogła przekroczyć kwoty 1051,00 PLN netto. Próg dochodu na nowy rok akademicki zostanie ustalony we wrześniu.
Stypendium wynosi kilkaset złotych w zależności od wysokości dochodu – od 500 zł do 750 zł.
Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu wynajmu mieszkania – o taki dodatek mogą ubiegać się osoby studiujące w trybie stacjonarnym i posiadające dokument poświadczający, iż zamieszkują w akademiku lub wynajmują stancję. Stypendium wypłacane jest jako dodatek do stypendium socjalnego (czyli dla osób z odpowiednimi dochodami) i wynosi 230 zł miesięcznie.

Szczegółowe informacje dla studentów ubiegających się o stypendia na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów, może otrzymać student, który uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,20 lub może wykazać się:

  • osiągnięciami naukowymi,
  • osiągnięciami artystycznymi,
  • wysokimi wynikami sportowymi we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium może otrzymać nie więcej niż 10% studentów danego kierunku. W poprzednim roku akademickim wysokość jednej raty stypendium wynosiła od 300 zł do 1100 zł.
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na wniosek studenta, który należy złożyć w terminie do dnia 31 października (na semestr zimowy) lub do dnia 10 marca (na semestr letni).

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych zobowiązane są do złożenia wniosku oraz do dostarczenia kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności organu, który orzeczenie wydał.
Do organów orzekających niepełnosprawność/stopień niepełnosprawności należą przede wszystkim Powiatowe lub Miejskie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności, które ustalają stopnie niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny). Innymi orzeczeniami branymi pod uwagę są te wydane przez lekarzy orzeczników ZUS, komisje lekarskie KRUS oraz komisje lekarskie MON i MSWiA (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z poźn. zm.).
W poprzednim roku stypendium wynosiło 340,00 zł miesięcznie.

Szczegółowe informacje dla studentów ubiegających się o stypendia na semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij