SINOLOGIA

Dziś to język angielski jest najpopularniejszym językiem globalnego świata, jednak to chińskim posługuje się największa liczba ludzi na świecie.
Ekonomiści prognozują, że w 2040 roku Chiny będą najbogatszym państwem świata. Ze względu na ekspansję i ogromny potencjał demograficzny Chin, moda na naukę języka chińskiego powoli ogarnia cały świat. Dlatego z roku na rok zwiększamy rekrutację na sinologię. Studia te znakomicie uzupełniają się z wykształceniem zdobywanym w ramach fakultetów ekonomicznych.
Studia filologiczne to nie tylko nauka języka obcego. Kładziemy nacisk na poprawność gramatyczną, płynną wymowę i rozwój słownictwa, wzbogacając te umiejętności nauką o języku oraz przedmiotami z zakresu kultury i literatury Chin. Nauka języka chińskiego rozpoczyna się od podstaw.

Praktyczna nauka języka:

 • komunikacja;
 • struktura gramatyczna języka;
 • konwersacje i słownictwo;
 • teoria i praktyka przekładu;
 • rozumienie ze słuchu;
 • nauka pisma chińskiego.

Przedmioty kierunkowe i kształcenia ogólnego:

 • pisanie akademickie;

 • gramatyka opisowa;
 • teoria literatury;

 • historia literatury chińskiej;

 • historia Chin;

 • wiedza o Chinach;

 • historia języka chińskiego;

 • językoznawstwo współczesne;

 • teoria i badania nad akwizycją języka obcego;

 • ochrona własności intelektualnej;

 • drugi język obcy – język angielski;

 • wykłady monograficzne;

 • seminarium licencjackie.

Studenci sinologii mają możliwość wyjazdu do Chin i na Tajwan, aby tam doskonalić się w sztuce mówienia i pisania w języku chińskim. Takie wyjazdy są często inspiracją do poszukiwania interesującej pracy za granicą. Chiny wciąż odczuwają deficyt nauczycieli języków obcych, w tym języka angielskiego, co dla naszych absolwentów stwarza wyjątkową możliwość zdobywania interesującego doświadczenia zawodowego. Dzięki specjalnym stypendiom studenci mają szansę na wyjazd na wybraną chińską uczelnię. Uczelnia wspiera ich w tej inicjatywie, wprowadzając specjalny system zaliczenia semestrów, co pozwala im ukończyć studia w standardowym terminie bez wydłużania czasu trwania studiów.

W ramach sinologii oferujemy także naukę drugiego języka obcego – angielskiego na różnych poziomach zaawansowania. Znajomość dwóch języków pozwala zdobyć wysoko cenione na rynku pracy umiejętności.

Studenci mogą się ubiegać zarówno o stypendia socjalne jak i naukowe. Żeby otrzymać stypendium socjalne, w poprzednim roku akademickim student musiał wykazać się dochodami na osobę w rodzinie, które nie przekraczały kwoty 1051 zł netto oraz spełnić warunki wynikające z przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest studentom, których średnia nie jest niższa niż 4,2 lub takim, którzy wykazali się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. Wysokość stypendium za wyniki w nauce wynosi od 300 – 1100 zł/m-c w zależności od średniej.

STUDIA STACJONARNE

 6 RAT
W SEMESTRZE
5 RAT
W SEMESTRZE
STACJONARNE500 zł590 zł

Na sinologię kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 1. Rejestracja on-line na stronie internetowej Uczelni.
 2. Złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym Uczelni:
  – kopii świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
  – 1 zdjęcia (format jak na dowód).
 3. Podpisanie umowy o naukę.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij