Studia podyplomowe w naszej uczelni wybierają absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia, którzy przeważnie rozpoczęli już karierę zawodową i chcą poszerzyć swoje kompetencje zwiększając atrakcyjność na rynku pracy.
Drugą bardzo liczną grupą są nauczyciele, którzy dzięki studiom dydaktycznym zyskują uprawnienia do nauczania dodatkowych przedmiotów – języka angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego.