/ DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu jest inicjatorem i realizatorem akcji społecznej, mającej na celu popularyzację nauczania i uczenia się języka niemieckiego w szkołach. Znajomość języka niemieckiego wśród młodzieży spada z roku na rok, o czym świadczą obserwacje nasze i naszych partnerów naukowych oraz docierające do nas głosy środowiska nauczycielskiego. Projekt przewidziany jest jako działanie długofalowe, otwarte i rozwojowe, w ramach którego realizowane będą różne formy od konferencji i sesji naukowych po szerokie działania edukacyjno – kulturalne kierowane do młodzieży.
Współorganizatorami i partnerami akcji „Niemcy do poznania” obok Wyższej Szkoły Języków Obcych są również: Komitet Główny Olimpiady Języka Niemieckiego, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego oraz Instytut Zachodni w Poznaniu. Zainteresowanie akcją wyrazili również: Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec, oraz przedstawiciele firm z kapitałem niemieckim działających w Wielkopolsce.
Organizatorzy za cel główny uznają wzrost świadomości wśród młodzieży na temat szerokich kręgów kulturalno – ekonomicznych, które obejmują przestrzenie związane z językiem niemieckim. Poprzez unaocznienie istniejących możliwości, organizatorzy pragną zachęcić młodych ludzi do nauki języka niemieckiego i wkroczenia w obszar działania firm, akcji społecznych, a także ośrodków kulturalnych, stwarzających możliwości rozwoju osobistego i zawodowego.
Zasadne wydaje się podkreślenie faktu ogromnej przewagi, jaką daje Wielkopolsce bliskości geograficzna, co za tym idzie również ekonomiczna z Niemcami. Obecność firm niemieckich na rynku Wielkopolskim jest potwierdzeniem faktu o atrakcyjności rozwoju firm na naszym obszarze.
Z tym faktem wiąże się również możliwość stwarzania wielu miejsc pracy dla osób władających językiem niemieckim.
Wydarzeniem rozpoczynającym projekt „Niemcy do poznania” była wystawa twórczości „Güntera Grassa – prace na papierze”, której otwarcie miało miejsce 25 stycznia 2008 r. w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu. Wystawa prezentuje mało znaną stronę artystycznej aktywności, Güntera Grassa, znanego przede wszystkim z jego literackich dokonań, tym razem jako autora grafik i rysunków. W tym dniu odbyła się również sesja naukowa poświęcona twórczości noblisty. Wystawa, która trwać będzie do 08 lutego, otwarta jest dla wszystkich zainteresowanych bliższym poznaniem sylwetki Güntera Grassa. Do uczestnictwa zaprosiliśmy młodzież akademicką oraz uczniów poznańskich liceów.

GÜNTER GRASS – PRACE NA PAPIERZE

Wydarzeniem rozpoczynającym projekt „Niemcy do poznania” była wystawa twórczości „Güntera Grassa – prace na papierze”, której otwarcie miało miejsce 25 stycznia 2008 r. w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu. Wystawa prezentuje mało znaną stronę artystycznej aktywności, Güntera Grassa, znanego przede wszystkim z jego literackich dokonań, tym razem jako autora grafik i rysunków. W tym dniu odbyła się również sesja naukowa poświęcona twórczości noblisty. Do uczestnictwa zaprosiliśmy młodzież akademicką oraz uczniów poznańskich liceów.

Program konferencji „Günter Grass – artysta i pisarz”:
25 stycznia 2008

 • Robert Buczek: Pamięć kolektywna – subiektywne odpominanie. Wspomnienia z XX wieku na podstawie Mein Jahrhundert Güntera Grassa.
 • Justyna Piszczyńska: Günter Grass w krytyce medialnej ostatnich lat.
 • Agata Kochanowska: Güntera Grassa refleksje wokół sztuk plastycznych.
 • Anna Jaworska: Twórczość plastyczna Güntera Grassa.
 • Marta Ostrowska: Günter Grass jako moralista i działacz polityczny.

Abstrakty wybranych wystąpień konferencyjnych:

 • Justyna Piszczyńska, Günter Grass w krytyce medialnej ostatnich lat
 • Anna Jaworska, Twórczość plastyczna Güntera Grassa (fragm.)
 • Marta Ostrowska, Günter Grass- polityk i moralista

GERMANISTYKA – KONKRETNE STUDIA

JĘZYK I EDUKACJA
Warto studiować niemiecki

Dla ponad 110 mln Europejczyków niemiecki jest językiem ojczystym, 28 mln zna go jako język obcy. Ze względu na jego zasięg, znajomość niemieckiego, poza Niemcami, umożliwia swobodną komunikację również w Austrii, Liechtensteinie, części Szwajcarii, Południowym Tyrolu (Włochy), Alzacji (Francja), w Luksemburgu i niektórych regionach Belgii. Dziś znajomość tego języka otwiera wiele możliwości.
Dążenie do swobodnego posługiwania się językiem niemieckim jest dla młodych ludzi dobrą inwestycją w przyszłość. Studia w zakresie filologii germańskiej pozwalają połączyć intensywną naukę języka na wysokim poziomie z poznaniem kultury i stylu życia naszych zachodnich sąsiadów oraz z praktycznym przygotowaniem do kariery zawodowej. Absolwenci studiów germanistycznych z powodzeniem odnajdą się na współczesnym rynku pracy, bez trudu sprostają wymaganiom stawianym w międzynarodowych koncernach. Z sukcesem również sprawdzą się realizując własne przedsięwzięcia, choćby w zakresie tłumaczeń.
Atrakcyjną formą nauki języka są również, dla studentów filologii, wyjazdy zagraniczne w ramach programów wymiany studenckiej. Codzienne posługiwanie się językiem niemieckim pozwala na szybkie opanowanie umiejętności komunikacyjnych i poprawnej fonetyki. Studenci Wyższej Szkoły Języków Obcych mogą wyjechać na studia do Niemiec w ramach wymiany z jedną z partnerskich uczelni:

 • Universität Kassel,
 • Pädagogische Hochschule, Ludwigsburg.

Możliwości studiowania w Niemczech jest jednak dużo więcej. Istnieje tam 331 szkół wyższych, w tym m.in. 102 uniwersytety i 159 wyższych szkół zawodowych. Pod względem popularności wśród studentów zagranicznych, Niemcy zajmują drugą pozycję w Europie, a trzecią na świecie. Studiuje tam 248 tys. cudzoziemców; co ósmy student w Niemczech pochodzi więc z zagranicy.
Studia filologiczne są najlepszą formą poznania języka. Można jednak również uczyć się niemieckiego wybierając kursy językowe czy studia podyplomowe. Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu zapewnia wszystkie te możliwości.

BIZNES I PRACA
Wykorzystaj swoje umiejętności

Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego stanowi w budowaniu kariery zawodowej istotny kapitałem. Sprawność w posługiwaniu się tym językiem pozwala nie tylko na szukanie atrakcyjnej pracy w kraju, ale otwiera również możliwości podjęcia jej za granicą.
Niemiecki rynek pracy dostępny będzie dla Polaków w pełni już w 2011 roku, co oznacza, że osoby podejmujące studia germanistyczne dziś, od razu po uzyskaniu dyplomu będą mogły skorzystać z jego ofert. Atrakcyjność pracy w Niemczech i wysoką ocenę polskich pracowników potwierdzają doświadczenia po częściowym otwarciu niemieckiego rynku pracy dla specjalistów budowy maszyn, pojazdów oraz elektrotechników z Polski.
Niemcy są również najprężniejszym organizatorem targów liczących się w Europie. Znajomość niemieckiego umożliwia więc podjęcie pracy również w innych zagranicznych firmach o zasięgu międzynarodowym.
Bardzo dobra znajomość języka procentować będzie też na rodzimym rynku pracy.
Do najliczniejszych i najpoważniejszych inwestorów w Polsce należą duże niemieckie koncerny, takie jak:

 • Volkswagen Poznań – produkcja samochodów
 • Axel Springer AG – działalność wydawnicza
 • Dr Oetker – branża spożywcza
 • Herlitz – artykuły papiernicze i biurowe
 • Neckermann Polska – turystyka
 • Media Markt – elektronika
 • Remondis – usługi w zakresie gospodarowania odpadami
 • Rehau – elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa, motoryzacji i przemysłu
 • Hochtief – holding budowlany
 • Bahlsen – branża spożywcza.

W samej Wielkopolsce inwestuje obecnie ponad 300 niemieckich firm.
Atrakcyjne zatrudnienie można znaleźć także w rodzimych przedsiębiorstwach, dla których Niemcy to partnerzy biznesowi i rynek zbytu. Wymiana handlowa z Niemcami obejmuje 28% całego polskiego eksportu i 25% importu, co stawia Niemcy na pierwszym miejscu wśród gospodarczych partnerów naszego kraju. Na ten bilans handlowy składa się aktywność zarówno dużych przedsiębiorstw jak i setek mniejszych, dynamicznych firm.

Firmy polskie również inwestują u naszych zachodnich sąsiadów. Centrum polskich inwestycji mieści się w Berlinie, gdzie w ciągu ostatniego roku liczba polskich firm się potroiła, jest tam obecnie 1327 takich przedsiębiorstw.

KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO
Korzystaj z wiedzy

Niemcy są nie tylko znaczącym ośrodkiem kultury i sztuki europejskiej, ale też krajem o ogromnym potencjale, wynikającym z nowoczesnej myśli naukowej. Dlatego dogłębna znajomość języka niemieckiego nie tylko pozwala na obcowanie z kulturą, ale i otwiera dostęp do najnowocześniejszych źródeł wiedzy i wymiany myśli naukowej.
Niemiecki należy do najczęściej przekładanych języków, jednak przed tłumaczami języka niemieckiego wciąż stoi potężne zadanie przybliżenia wciąż zbyt słabo znanej w Polsce, niemieckojęzycznej literatury. Co roku na rynku wydawniczym w Niemczech pojawia się ponad 80 tys. tytułów nowości i wznowień, z czego zaledwie niewielka część tłumaczona jest na język polski.
O wysokiej klasie tej literatury świadczyć może fakt, że wśród laureatów Literackiej Nagrody Nobla piszący po niemiecku stanowią trzecią co do wielkości grupę.
Berlin, blisko związany geograficznie z Poznaniem, staje się prawdziwą europejską stolicą kultury i sztuki. Co roku mają tu miejsce światowej rangi wydarzenia kulturalne. Ich rozpiętość – od sztuki wysokiej reprezentowanej na Art Berlin Forum po masowe imprezy popularne jak berlińska Love Parade – sprawia, że każdy znajdzie wśród nich coś dla siebie.

TURYSTYKA
Bliżej Niemiec

Ze względu na położenie to właśnie Niemcy są dla Polaków najpopularniejszym celem zagranicznych wyjazdów. W ubiegłym roku odnotowano ponad 1.1 mln noclegów polskich obywateli, którzy generują tam obrót w wysokości ponad 1 mld euro.
Najpopularniejsze regiony odwiedzane przez Polaków to Nadrenia Północna-Westfalia, Bawaria i Berlin, do których przyciągają liczne atrakcje turystyczne i atrakcyjne oferty handlowe.
Polska również coraz częściej przyciąga niemieckich turystów, oferując między innymi niespotykane w Niemczech możliwości kontaktu z naturą.
Błyskawiczny rozwój turystyki zorganizowanej i indywidualnej czy agroturystyki, licznie powstające nowe biura podróży, hotele i pensjonaty sprawiają, że również potężna branża turystyczna oferuje osobom znającym język niemiecki atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego.

Poznań – Berlin 281 km
Poznań – Drezno 367 km
Poznań – Hamburg 558 km
Poznań – Hanower 529 km

– pociągiem: Poznań –Berlin – 2,5 h
– samolotem: Poznań – Dortmund – 1,5 h Poznań – Monachium – 1,75 h
– samochodem: Poznań – Berlin – ok. 4 h

Poświadczenia:
Dr Piotr Dranikowski – specjalista w koncernie Volkswagen AG
Nie wyobrażam sobie współpracy z partnerami niemieckimi polegającej tylko na perfekcyjnej znajomości gramatyki niemieckiej, odpowiednim dobieraniu słów i bezbłędnej wymowie. Studia filologiczne i zdobywana tam wiedza to możliwość połączenia wspaniałej znajomości języka z ogromnymi możliwościami empatii, które wpływają na klimat każdych rozmów i kontaktów międzyludzkich (również w biznesie). To możliwość kulturowego i umocowanego w rzeczywistości niemieckiego partnera zrozumienia jego potrzeb i wymagań handlowych – na pewno nie do zdobycia tylko w trakcie „normalnego” kursu języka niemieckiego.

Thomas Krus, – VW Wolfsburg, Bezirksleiter Verkauf, Vertrieb Export Nord – Westeuropa
Polscy młodzi pracownicy, którzy rozpoczynają swoją drogę zawodową, cieszą się w Niemczech prawie we wszystkich branżach bardzo wysokim uznaniem, ponieważ uchodzą za dobrze wykształconych, ambitnych, elastycznych i szczególnie niezawodnych. Na tle nowej orientacji politycznej Polski odnowione zostały po obu stronach obietnice umożliwienia obu narodom zbliżenia kulturowego i gospodarczego. Efektem tych starań będzie znacznie większa szansa dla młodych Polaków na zrobienie kariery zawodowej w Niemczech. Ponadto polscy pracownicy posługujący się językiem niemieckim oraz posiadający znajomość niemieckiej kultury są już obecnie gorąco poszukiwanymi kandydatami do kadry kierowniczej w niemieckich firmach w Polsce.

KONFERENCJA „WIELKOPOLSKA – LANDY NIEMIECKIE: CZAS WSPÓŁPRACY”

Celem głównym konferencji była próba analizy związków gospodarczych i kulturalnych Wielkopolski i Poznania z różnymi miastami i landami niemieckimi, jakie udało się zawiązać po odzyskaniu suwerenności w 1989 roku oraz postawienie diagnozy na temat szans rozwoju tychże relacji w latach najbliższych.
Zorganizowana została w przekonaniu, iż w nowej Europie, jaka wyłoniła się po upadku komunizmu i rozszerzeniu Unii Europejskiej, polityka gospodarcza i kulturalna w coraz większym stopniu przesuwać się będzie z poziomu relacji między rządami na poziom współpracy międzyregionalnej. Oczywiste jest, że dla Wielkopolski najbardziej naturalnym partnerem są landy i miasta niemieckie. Wiele w tej materii działo się w ostatnich latach, różne inicjatywy podejmowały samorządowe władze Poznania i Wielkopolski, ale osiągnięcia te nie są dostatecznie znane szerokiej opinii publicznej.
Do udziału w konferencji zaproszono władze samorządowe Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz miasta Poznania, specjalistów z Instytutu Zachodniego, historyków oraz gości z Niemiec.

UCZESTNICY KONFERENCJI:

 1. Prof. Lech Trzeciakowski (UAM): Poznań-Posen. Polacy i Niemcy w XIX-wiecznym Poznaniu: między koegzystencją a rywalizacją.
 2. Marek Woźniak (Marszałek Województwa Wielkopolskiego).
 3. Gerd Harms (Pełnomocnik Premiera Brandenburgii ds. Współpracy z Polską).
 4. Prof. Albrecht Riechers (DPG, Hanower): Buergerinitiativen und –aktivitaeten im Bereich deutsch-polnischer Wechselbeziehungen (Inicjatywy i aktywności obywatelskie a współpraca polsko-niemiecka).
 5. Prof. Bogdan Koszel (UAM, Instytut Zachodni): Refleksje na temat wymiany młodzieży Poznań-Hanower.
 6. Dr Andrzej Soboń (Urząd Miasta): Poznań-Hanower: niewykorzystane szanse?
 7. Prof. Krzysztof Ruchniewicz (U. Wrocławski): Polityka historyczna dziś. Wokół projektu polsko-niemieckiego podręcznika historii.
 8. Dr Maria Wagińska-Marzec (IŻ): Polsko-niemieckie kontakty kulturalne.

CO Z NIEMIECKĄ TOŻSAMOŚCIĄ NARODOWĄ

W przestrzeni Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego odbyło się spotkanie pod hasłem „Co z niemiecką tożsamością narodową?”.
Rozmowy toczyły się wokół książki O kondycji Niemiec. Niemiecka tożsamość narodowa w debatach intertekstualistów po 1945 roku, powstałej przy współpracy prof. dr hab. Joanny Jabłkowskiej i prof. dr hab. Leszka Żylińskiego.
W tematykę spotkania, uczestników wprowadził prof. dr hab. Hubert Orłowski, natomiast w rolę arbitra dyskusji wcielił się prof. dr hab. Andrzej Sakson.

POLITYKA JĘZYKOWA

Kolejne spotkanie w ramach projektu „Wielogłosy” odbyło się pod hasłem „Polityka językowa”.
Rozmowy toczyły się wokół:

 • zasad polityki językowej i standaryzacji języków w jednoczącej się Europie
 • zagadnień globalizacji językowej w Europie
 • problemów ekologii językowej, a zwłaszcza wymierania języków „małych” oraz powstawanie nowych języków
 • zróżnicowania wewnętrznego języków (autonomizacji dialektów)
 • zagadnień interlingwistyki i miejsca języka esperanto w świecie

W tematykę spotkania, uczestników wprowadziła dr Agnieszka Kula, natomiast w rolę arbitra dyskusji wcielił się prof. dr hab. Tadeusz Zgółka

Paneliści:

prof. dr hab. Beata Mikołajczyk
dr Ilona Koutny
dr Bożena Goryńska
dr Zbigniew Galor
dr Stefan Wiertlewski

POLSKA – NIEMCY: LITERATURA I PAMIĘĆ
13 marca 2009 – Konferencja Polska – Niemcy: Literatura i pamięć

Moderowanie: prof. Hubert Orłowski
Wprowadzenie prof. dr hab. Hubert Orłowski – Wokół antologii „Moje Niemcy – moi Niemcy”
prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz: Podręcznik i pamięć. Przypadek niemiecko-francuski i polsko-niemiecki
prof. dr hab. Jerzy Fiećko: Obraz Niemca w literaturze polskiej XIX wieku
prof. dr hab. Przemysław Czapliński: Dojczland, czyli obraz Niemca w najnowszej literaturze polskiej
prof. dr hab. Andrzej Sakson: Ziemie Odzyskane – Ziemie Utracone – spory nie tylko literackie
dr Katarzyna Kuczyńska-Koschany: „Wolność zaczyna się od pytania ‘dlaczego?’” Fritz Stern i Andrzej Bobkowski o niemieckich pokusach, nazistowskich przewinieniach i tych, którzy mówili „nie”
dr hab. Sławomir Piontek: Literaturoznawcze koncepcje pamięci. Narracja a pamięć

Panel: Polska – Niemcy: Jak/czy wspólnie upamiętniać rocznice historyczne?

Exemplum: Wybuch II wojny światowej
Moderator: prof. Hubert Orłowski
Uczestnicy
Jan Filip Libicki
Marek Zieliński
Filip Kaczmarek
prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz
prof. dr hab. Andrzej Sakson

Część II

prof. dr hab. Jerzy Kałążny: Niemiecka literatura polonofilska jako „miejsce pamięci”
dr Katarzyna Śliwińska: Pamięć „wypędzenia” w nowszej literaturze niemieckiej
dr Izabela Drozdowska: Krajobrazy wyobrażone. Obraz Polaków i polsko-niemieckiego pogranicza w młodej prozie niemieckiej

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij