/OPIEKA ZDROWOTNA

Jeżeli student pozostaje na utrzymaniu rodziców i nie ma jeszcze 26 lat, wówczas do ubezpieczenia zgłasza go, jako członka rodziny, pracujący rodzic.

Jeżeli student jest zatrudniony na umowę o pracę, do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza go pracodawca. Gdy student prowadzi własną działalność gospodarczą, obowiązek ten leży po jego stronie.

W przypadku ukończenia 26 lat i nie posiadania ubezpieczenia z wyżej wymienionych źródeł, student powinien zgłosić się do Kwestury (pokój nr 003, ul. Różana 17a), aby wypełnić odpowiednie zgłoszenie. Zgłoszone ubezpieczenie jest ważne przez rok akademicki.              Z każdym nowym rokiem należy zgłosić się do dnia 15 października, w celu odnowienia ubezpieczenia.

Potwierdzenie prawa do korzystania ze świadczeń powinno nastąpić bezpośrednio u lekarza za pomocą systemu eWUŚ. Jeśli nie będzie to możliwe, student może okazać dokument potwierdzający zgłoszenie go do ubezpieczenia zdrowotnego lub złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń. Po dopełnieniu tych formalności, lekarz jest zobowiązany udzielić pomocy medycznej studentowi w pełnym zakresie (wraz z zaordynowaniem leków podlegających refundacji), natomiast student po odbytej wizycie lekarskiej powinien niezwłocznie wyjaśnić sytuację swojego ubezpieczenia we właściwym ze względu zamieszkania Oddziale NFZ.

Każdy ubezpieczony w NFZ, także i student, ma prawo leczyć się w dowolnym miejscu w kraju, w placówce która ma podpisaną umowę z NFZ. Student może dokonać wyboru lekarza rodzinnego w miejscu kształcenia. Oznacza to, że po wybraniu przychodni lekarza rodzinnego (najlepiej najbliżej miejsca zamieszkania), należy złożyć deklarację do lekarza rodzinnego. Druk deklaracji można otrzymać w przychodni lub pobrać ze strony internetowej www.nfz-poznan.pl.

Należy pamiętać, że w ciągu roku możliwe jest trzykrotne bezpłatne dokonanie zmiany lekarza rodzinnego (chyba, że wybór lekarza wynika ze zmiany miejsca zamieszkania). Każda kolejna zmiana lekarza to koszt 80zł.

W sytuacjach nagłych student może skorzystać z porady lekarza rodzinnego innego niż ten, u którego złożył deklarację.

W razie nagłego zachorowania w godzinach wieczornych, nocnych lub w niedziele i święta, studenci mogą korzystać z całodobowej podstawowej opieki zdrowotnej (tzw. „wieczorynki”). Może być ona sprawowana w przychodni lub innej placówce, która podpisała z przychodnia umowę. Wykaz placówek świadczących nocna i świąteczną opiekę zdrowotna na terenie Poznania i województwa  wielkopolskiego dostępny jest na stronie internetowej www.nfz-poznan.pl w zakładce „Dla pacjenta”. Placówki świadczące nocną i świąteczną opiekę zdrowotną czynne są codziennie pomiędzy godzina 18.00 a 8.00 rano oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta.

W ostrych stanach nagłych studenci, tak jak wszyscy ubezpieczeni, mogą szukać pomocy w najbliższym Szpitalnym Oddziale ratunkowym, Izbie Przyjęć w szpitalu lub wezwać pogotowie.

Studenci pochodzący z krajów Unii Europejskiej lub EFTA mogą korzystać z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak wszyscy ubezpieczeni w NFZ. Jako dowód objęcia ubezpieczeniem należy okazać Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego wydaną przez instytucję ubezpieczeniową w kraju, w którym zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego. Studenci, którzy rozpoczynają naukę w Polsce, a pochodzą spoza państw UE/EFTA, mogą podpisać z WOW NFZ umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Również studenci z Polski wyjeżdżający do innego państwa UE/EFTA mają prawo do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Przed wyjazdem powinni zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta uprawnia do korzystania ze świadczeń medycznych w innym państwie UE/EFTA na takich samych zasadach, jak ubezpieczeni w danym kraju.

Prawo to wygasa po 4 miesiącach od zakończenia nauki (data zamieszczona na dyplomie ukończenia studiów) lub skreślenia z listy studentów.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij