NOWOŚĆ!

JĘZYK ANGIELSKI

W RUCHU PASAŻERSKIM

Celem studiów podyplomowych „Język angielski w ruchu pasażerskim” jest wyposażenie słuchaczy w związane z funkcjonowaniem w globalnym świecie kompetencje merytoryczne z zakresu bezpośrednio związanego z obsługą pasażera w ruchu lotniczym i morskim oraz znajomość specjalistycznego języka obcego z tego zakresu.

Studia te stanowią idealną propozycję dla wszystkich, którzy chcieliby zdobyć podstawy wiedzy fachowej z zakresu organizacji transportu pasażerskiego i obsługi pasażerów oraz rozwinąć umiejętności komunikacji i interakcji w wielojęzycznym i wielokulturowym środowisku, zwiększając tym samym swoje możliwości na rynku pracy poprzez zdobycie niszowych umiejętności.

Oferta kierunku łączy wiedzę specjalistyczną z warsztatem języka branżowego. Słuchacze zapoznają się z podstawowymi zasadami obsługi lotniczego i morskiego ruchu pasażerskiego, poznają mechanizmy i strategie z zakresu interakcji i komunikacji oraz zarządzania grupą w warunkach kryzysowych oraz nauczą się branżowej terminologii w języku angielskim.

Studia prowadzone są on-line w systemie zaocznym i trwają 2 semestry obejmujące łącznie 180 godzin zajęć.
Zajęcia prowadzone są w różnych formach: warsztat, panel dyskusyjny, zajęcia interaktywne, prezentacja.
Metody pracy obejmują niezbędny komponent pracy własnej słuchaczy, którzy odnoszą optymalną korzyść z godzin kontaktowych pod warunkiem systematycznego przygotowywania się do nich (samodzielne pogłębianie wiedzy merytorycznej i językowej, samodzielna eksploracja i analiza różnorodnych zagadnień).
Dlatego część zajęć zaplanowano jako indywidualną pracę w czasie własnym słuchaczy, którzy mogą dzięki temu samodzielnie zgłębiać poszczególne zagadnienia i poświęcać im taką ilość czasu, jaką uznają za stosowną biorąc pod uwagę posiadaną wiedzę i zainteresowania.

 1. Język specjalistyczny w lotnictwie cywilnym (poziom A2/B1 lub B2).
 2. Język specjalistyczny w ruchu morskim (poziom A2/B1 lub B2).
 3. Teoria lotu i procedury bezpieczeństwa.
 4. Podstawy komunikacji interkulturowej.
 5. Komunikacja i praca w zespole.
 6. Obsługa pasażerów.
 7. Zarządzanie kryzysem.
 8. Kurs udzielania pierwszej pomocy.

Projekt zaliczeniowy to przygotowywany przez słuchaczy, samodzielnie lub w parach przykład praktycznego zastosowania nabytej wiedzy i umiejętności.
Może obejmować formę:

 • ustnej prezentacji połączonej z dyskusją;
 • pisemną w postaci eseju, analizy, raportu, sprawozdania w odniesieniu do stanu faktycznego lub opracowania z podaniem literatury.

Projekt polega na przedstawieniu propozycji rozwiązania problemu, analizie przypadku z uwzględnieniem przyczyn zaistniałej sytuacji i proponowanych rozwiązań.

STUDIA PODYPLOMOWE ON-LINE

 ZA SEMESTR
Z GÓRY
ZA ROK
Z GÓRY
CZESNE1600 zł3000 zł

Kandydat powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia.
Kopie dokumentów prosimy przesyłać na adres info@wsjo.pl 

 1.  Rejestracja elektroniczna na www.wsjo.pl.
 2. Dostarczenie dokumentów do Biura Rekrutacyjnego lub wysłanie
  kopii dokumentów na adres info@wsjo.pl
 3. Podpisanie umowy o naukę.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij