HISPANISTYKA

Język hiszpański jest trzecim najczęściej używanym językiem świata i obecnie posługuje się nim ponad 350 milionów ludzi. Jest to język przystępny, z dość prostą dla Polaków fonetyką i gramatyką.
Nauka języka hiszpańskiego realizowana jest od podstaw. Student pozna również kulturę, literaturę i wiele innych aspektów dotyczących Hiszpanii oraz krajów hiszpańskojęzycznych.

Praktyczna nauka języka:

 • komunikacja;
 • gramatyka praktyczna;
 • fonetyka;
 • konwersacje i słownictwo;
 • gramatyka w komunikacji;
 • pisanie tekstów użytkowych i akademickich.

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • ochrona własności intelektualnej;
 • zastosowanie badań humanistycznych w praktyce;
 • aplikacje mobilne w nauce języków obcych.

Przedmioty kierunkowe:

 • gramatyka opisowa;
 • językoznawstwo współczesne;
 • wiedza o krajach obszaru językowego;
 • historia literatury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej;
 • historia krajów obszaru językowego.

W ramach filologii hiszpańskiej oferujemy naukę drugiego języka obcego. Do wyboru: angielski, niemiecki, francuski* na różnych poziomach zaawansowania, również od podstaw. Znajomość dwóch języków pozwoli Ci zdobyć wysoko cenione na rynku pracy umiejętności.
* utworzenie grupy przy min. 12 osobach

Program Erasmus to najpopularniejszy program wymiany studenckiej. W ramach Erasmusa studenci mogą wyjechać na semestr lub rok do jednej z uczelni partnerskich. Nie wydłuża im się przy tym czas studiowania, gdyż uzyskują zaliczenie odpowiednich semestrów w WSJO na podstawie ocen i punktów ECTS zdobytych na uczelni zagranicznej.

Bardzo dużą popularnością cieszą się programy polsko-hiszpańskiej wymiany studenckiej. Co roku gościmy w murach naszej uczelni hiszpańskich studentów. W ramach programu Erasmus nasi studenci mają możliwość wyjazdu do wielu uczelni w Hiszpanii:

 • Universidad de Córdoba
 • Universidad de Murcia
 • Universidad de Castilla − La Mancha
 • Universidad de Almería
 • Universidad de León
 • Universidad de Huelva
 • Universidad de Vigo
 • Universidad de La Rioja
 • Universidad de Deusto
 • Universidad de Sevilla

Studenci mogą się ubiegać zarówno o stypendia socjalne jak i naukowe. Żeby otrzymać stypendium socjalne, w poprzednim roku akademickim student musiał wykazać się dochodami na osobę w rodzinie, które nie przekraczały kwoty 1051 zł netto oraz spełnić warunki wynikające z przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest studentom, których średnia nie jest niższa niż 4,2 lub takim, którzy wykazali się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. Wysokość stypendium za wyniki w nauce wynosi od 300 – 1100 zł/m-c w zależności od średniej.

STUDIA STACJONARNE / STUDIA NIESTACJONARNE

 6 RAT
W SEMESTRZE
5 RAT
W SEMESTRZE
STACJONARNE500 zł590 zł
NIESTACJONARNE400 zł470 zł

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 1. Rejestracja on-line na stronie internetowej Uczelni.
 2. Złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym Uczelni:
  — kopii świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
  — 1 zdjęcia (format jak na dowód).
 3. Podpisanie umowy o naukę.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij