STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Informator – anglistyka (pobierz)

Terminarz zjazdów studia I stopnia – niestacjonarne 2019/20

Filologia angielska jest wciąż najczęściej wybieraną przez naszych studentów specjalnością. Dokonując wyboru języka angielskiego studenci WSJO dołączają do ponad miliarda mieszkańców globu, dla których język ten jest drugim – po ojczystym – językiem, dzięki któremu bez najmniejszych trudności nawiązują na całym świecie kontakty służbowe i prywatne.

Znajomość języka angielskiego stanowi bezwzględny atut w zdobyciu interesującej pracy w edukacji czy nauce, biznesie, dyplomacji (instytucje UE), turystyce czy rozrywce i w wielu innych dziedzinach opartych o kontakty międzynarodowe.

Studia filologiczne to nie tylko nauka języka obcego. Kładziemy nacisk na poprawność gramatyczną, płynną wymowę i rozwój słownictwa, umiejętności te wzbogacone są nauką o języku oraz przedmiotami z zakresu kultury i literatury danego kraju. Do programu wybranej filologii możesz włączyć zajęcia z drugiego języka obcego: niemiecki, hiszpański lub francuski (na różnych poziomach zaawansowania, również od podstaw).

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w piątki (w godzinach popołudniowych), soboty i niedziele.

Wybrane przedmioty

Praktyczna nauka języka angielskiego

 • komunikacja
 • gramatyka praktyczna
 • fonetyka

Pisanie akademickie

Gramatyka opisowa

Teoria literatury

Historia literatury

Historia wybranego obszaru językowego

Wiedza o krajach obszaru językowego

Historia języka angielskiego

Językoznawstwo współczesne

Teoria i badania nad akwizycją języka obcego

Teoria i praktyka przekładu

Ochrona własności intelektualnej

Drugi język obcy

Wykłady monograficzne

Seminarium licencjackie

 

Studenci WSJO mają możliwość wyboru interesującej ich specjalizacji. W tym roku proponujemy:

 • Grafika komputerowa z edytorstwem
 • Język obcy w biznesie
 • Mediator językowy
 • Język angielski w ruchu pasażerskim
 • Akademia Trenera
 • Logistyka (tylko dla studiów stacjonarnych)
 • Kogniwistyka i informatyka

 

Blok kształcenia nauczycieli (dla osób, które chcą zdobyć uprawnienia do nauczania języka obcego)

 • Psychologia
 • Metodyka nauczania języka obcego
 • Pedagogika
 • Higiena i emisja głosu
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Praktyki pedagogiczne

Studia nauczycielskie
Ukończenie bloku studiów nauczycielskich umożliwia uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego, zgodnie z aktualnymi przepisami. Nauka obejmuje przedmioty takie jak: dydaktyka nauczania języka, higiena i emisja głosu, psychologia, pedagogika oraz 150 godzin praktyk pedagogicznych. Ukończenie specjalizacji nauczycielskiej na studiach I stopnia uprawnia absolwentów do nauczania wybranego języka obcego w szkołach podstawowych. Moduł jest dodatkowo płatny – 500 zł za każdy rozpoczęty semestr. Zajęcia dla przyszłych nauczycieli rozpoczynają się od II roku studiów.

Program 2+2. Dyplom polski i brytyjski
W ramach programu 2+2 nasi studenci mają wyjątkową okazję uzyskania podwójnego wykształcenia. Po dwóch latach studiów w WSJO i kolejnych dwóch na The University of Huddersfield studenci otrzymują: polski dyplom ukończenia studiów licencjackich oraz dyplom BA Hons na wydziale English Language Studies.