STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Terminarz zjazdów studia I stopnia

Filologia angielska jest wciąż najczęściej wybieraną przez naszych studentów specjalizacją. Dokonując wyboru języka angielskiego studenci WSJO dołączają do ponad miliarda mieszkańców globu, dla których język ten jest drugim – po ojczystym – językiem, dzięki któremu bez najmniejszych trudności nawiązują na całym świecie kontakty służbowe i prywatne.

Znajomość języka angielskiego stanowi bezwzględny atut w zdobyciu interesującej pracy w edukacji czy nauce, biznesie, dyplomacji (instytucje UE), turystyce czy rozrywce i w wielu innych dziedzinach opartych o kontakty międzynarodowe.

Studia filologiczne to nie tylko nauka języka obcego. Kładziemy nacisk na poprawność gramatyczną, płynną wymowę i rozwój słownictwa, umiejętności te wzbogacone są nauką o języku oraz przedmiotami z zakresu kultury i literatury danego kraju. Do programu wybranej filologii możesz włączyć zajęcia z drugiego języka obcego: niemiecki, hiszpański lub francuski (na różnych poziomach zaawansowania, również od podstaw).

W ramach studiów można także dodatkowo realizować studia nauczycielskie, które umożliwiają studentom uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego, zgodnie z nowym rozporządzeniem MNiSW z dnia 17.01.2012.

PROGRAM realizowany przez 3 lata

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w piątki (w godzinach popołudniowych), soboty i niedziele.

Przedmioty podstawowe i kierunkowe

Przedmioty podstawowe
Praktyczna nauka języka angielskiego

 • komunikacja
 • gramatyka praktyczna
 • fonetyka
 • język pisany
 • translacja z elementami gramatyki

Przedmioty kierunkowe

 • Gramatyka opisowa
 • Historia języka angielskiego
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Historia literatury angielskiej i amerykańskiej
 • Historia Anglii i USA
 • Wiedza o krajach obszaru językowego
 • Wykład z zakresu wiedzy o akwizycji i nauce języków
 • Wykłady monograficzne
 • Pisanie akademickie
 • Drugi język obcy
 • Przedmioty uzupełniające
 • Praktyki ogólnozawodowe
 • Seminarium licencjackie

Wykłady i konwersatoria ogólnohumanistyczne

 • Historia filozofii
 • Wstęp do studiów filologicznych
 • Aplikacje mobilne w nauce języków obcych
 • Wystąpienia publiczne
 • Anglosaska kultura językowa

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Technologia informacyjna
 • Łacina
 • Wychowanie fizyczne

Blok kształcenia nauczycieli (dla osób, które chcą zdobyć uprawnienia do nauczania języka obcego)

 • Psychologia
 • Metodyka nauczania języka obcego
 • Pedagogika
 • Higiena i emisja głosu
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Praktyki pedagogiczne