STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Terminarz zjazdów studia I stopnia

Język naszych najbliższych zachodnich sąsiadów cieszy się dużą popularnością wśród studentów WSJO. Na rynku polskim działa wiele firm z niemieckim kapitałem, przez co znajomość języka jest często warunkiem podjęcia z nimi współpracy lub decyduje o awansie i lepszym wynagrodzeniu.

Niemcy są nie tylko partnerem handlowym dla wielu krajów świata, ale i najprężniejszym organizatorem targów w Europie. Językiem niemieckim posługuje się ponad 120 milionów osób w Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Lichtensteinie, Luxemburgu, w niektórych regionach Belgii, północnych Włoszech oraz wschodniej Francji.

Studia filologiczne to nie tylko nauka języka obcego. Kładziemy nacisk na poprawność gramatyczną, płynną wymowę i rozwój słownictwa, umiejętności te wzbogacone są nauką o języku oraz przedmiotami z zakresu kultury i literatury danego kraju. Zagadnienia te składają się na około 60% programu studiów.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom studentów proponujemy naukę języka również od podstaw. Oferta jest atrakcyjna szczególnie dla osób, które miały dużą przerwę w nauce lub znają język na poziomie podstawowym. Studenci decydujący się na filologię od podstaw nie maja możliwości realizowania studiów nauczycielskich.

PROGRAM realizowany przez 3 lata

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w piątki (w godzinach popołudniowych), soboty i niedziele.

Przedmioty podstawowe i kierunkowe

Przedmioty podstawowe

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego
  • komunikacja
  • gramatyka praktyczna
  • fonetyka
  • język pisany
  • translacja z elementami gramatyki
  • konwersacje

Przedmioty kierunkowe

 • Gramatyka opisowa
 • Historia języka niemieckiego
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Historia literatury niemieckiej
 • Historia Niemiec
 • Wiedza o krajach obszaru językowego
 • Wykład z zakresu wiedzy o akwizycji i nauce języków
 • Wykłady monograficzne
 • Pisanie akademickie
 • Drugi język obcy
 • Przedmioty uzupełniające
 • Praktyki ogólnozawodowe
 • Seminarium licencjackie

Wykłady i konwersatoria ogólnohumanistyczne

 • Historia filozofii
 • Wstęp do studiów filologicznych
 • Aplikacje mobilne w nauce języków obcych
 • Wystąpienia publiczne
 • Kultura językowa

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Technologia informacyjna
 • Łacina
 • Wychowanie fizyczne

Blok kształcenia nauczycieli (dla osób, które chcą zdobyć uprawnienia do nauczania języka obcego)

 • Psychologia
 • Metodyka nauczania języka obcego
 • Pedagogika
 • Higiena i emisja głosu
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Praktyki pedagogiczne