STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Informator – germanistyka (pobierz)

Terminarz zjazdów studia I stopnia – niestacjonarne 2019/20

Język naszych najbliższych zachodnich sąsiadów cieszy się dużą popularnością wśród studentów WSJO. Na rynku polskim działa wiele firm z niemieckim kapitałem, przez co znajomość języka jest często warunkiem podjęcia z nimi współpracy lub decyduje o awansie i lepszym wynagrodzeniu.

Niemcy są nie tylko partnerem handlowym dla wielu krajów świata, ale i najprężniejszym organizatorem targów w Europie. Językiem niemieckim posługuje się ponad 120 milionów osób w Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Lichtensteinie, Luxemburgu, w niektórych regionach Belgii, północnych Włoszech oraz wschodniej Francji.

Studia filologiczne to nie tylko nauka języka obcego. Kładziemy nacisk na poprawność gramatyczną, płynną wymowę i rozwój słownictwa, umiejętności te wzbogacone są nauką o języku oraz przedmiotami z zakresu kultury i literatury danego kraju. Zagadnienia te składają się na około 60% programu studiów.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom studentów proponujemy naukę języka również od podstaw. Oferta jest atrakcyjna szczególnie dla osób, które miały dużą przerwę w nauce lub znają język na poziomie podstawowym. Studenci decydujący się na filologię od podstaw nie maja możliwości realizowania studiów nauczycielskich.

Wybrane przedmioty

Praktyczna nauka języka niemieckiego

 • komunikacja
 • gramatyka praktyczna
 • fonetyka

Pisanie akademickie

Gramatyka opisowa

Teoria literatury

Historia literatury niemieckiej

Historia wybranego obszaru językowego

Wiedza o krajach obszaru językowego

Historia języka niemieckiego

Językoznawstwo współczesne

Teoria i badania nad akwizycją języka obcego

Teoria i praktyka przekładu

Ochrona własności intelektualnej

Drugi język obcy

Wykłady monograficzne

Seminarium licencjackie

 

Studenci WSJO mają możliwość wyboru interesującej ich specjalizacji. W tym roku proponujemy:

 • Grafika komputerowa z edytorstwem
 • Język obcy w biznesie
 • Mediator językowy
 • Język angielski w ruchu pasażerskim
 • Akademia Trenera
 • Logistyka (tylko dla studiów stacjonarnych)
 • Kogniwistyka i informatyka

 

Blok kształcenia nauczycieli (dla osób, które chcą zdobyć uprawnienia do nauczania języka obcego)

 • Psychologia
 • Metodyka nauczania języka obcego
 • Pedagogika
 • Higiena i emisja głosu
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Praktyki pedagogiczne

Studia nauczycielskie
Ukończenie bloku studiów nauczycielskich umożliwia uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego, zgodnie z aktualnymi przepisami. Nauka obejmuje przedmioty takie jak: dydaktyka nauczania języka, higiena i emisja głosu, psychologia, pedagogika oraz 150 godzin praktyk pedagogicznych. Ukończenie specjalizacji nauczycielskiej na studiach I stopnia uprawnia absolwentów do nauczania wybranego języka obcego w szkołach podstawowych. Moduł jest dodatkowo płatny – 500 zł za każdy rozpoczęty semestr. Zajęcia dla przyszłych nauczycieli rozpoczynają się od II roku studiów.