STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Informator – hispanistyka (pobierz)

Terminarz zjazdów studia I stopnia – niestacjonarne 2019/20

Język hiszpański jest trzecim najczęściej używanym językiem świata i obecnie posługuje się nim ponad 350 milionów ludzi.

Jest to język przystępny, z dość prostą dla Polaków fonetyką i gramatyką. Nauka języka hiszpańskiego realizowana jest od podstaw.

Studia filologiczne to nie tylko nauka języka obcego. Kładziemy nacisk na poprawność gramatyczną, płynną wymowę i rozwój słownictwa, umiejętności te wzbogacone są nauką o języku oraz przedmiotami z zakresu kultury i literatury danego kraju. Zagadnienia te składają się na około 60% programu studiów.

Najnowsza oferta naszej Uczelni przewiduje studia na filologii hiszpańskiej połączone z rocznym pobytem w Hiszpanii. W przypadku wyjazdu studia wydłużają się o jeden rok. Dzięki prowadzonej przez WSJO współpracy z uczelniami w wielu krajach europejskich, kilkudziesięciu studentów co roku wyjeżdża na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus. Podstawowymi kryteriami kwalifikującymi do wyjazdu są średnia ocen oraz dobra znajomość języka obcego.

Nasi studenci mają możliwość wyjazdów do kilkunastu uczelni w Niemczech, Anglii, Irlandii i Hiszpanii. Największą popularnością cieszą się jednak wyjazdy do Hiszpanii, stąd rosnąca wciąż liczba uczelni z Półwyspu Iberyjskiego w naszej ofercie wymiany międzynarodowej.

Wybrane przedmioty

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego

 • komunikacja
 • gramatyka praktyczna
 • fonetyka

Pisanie akademickie

Gramatyka opisowa

Teoria literatury

Historia literatury

Historia wybranego obszaru językowego

Wiedza o krajach obszaru językowego

Historia języka hiszpańskiego

Językoznawstwo współczesne

Teoria i badania nad akwizycją języka obcego

Teoria i praktyka przekładu

Ochrona własności intelektualnej

Drugi język obcy

Wykłady monograficzne

Seminarium licencjackie

Blok kształcenia nauczycieli (dla osób, które chcą zdobyć uprawnienia do nauczania języka obcego)

 • Psychologia
 • Metodyka nauczania języka obcego
 • Pedagogika
 • Higiena i emisja głosu
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Praktyki pedagogiczne

Studenci WSJO mają możliwość wyboru interesującej ich specjalizacji. W tym roku proponujemy:

 • Grafika komputerowa z edytorstwem
 • Język obcy w biznesie
 • Mediator językowy
 • Język angielski w ruchu pasażerskim
 • Akademia Trenera
 • Logistyka (tylko dla studiów stacjonarnych)
 • Kogniwistyka i informatyka

Studia nauczycielskie
Ukończenie bloku studiów nauczycielskich umożliwia uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego, zgodnie z aktualnymi przepisami. Nauka obejmuje przedmioty takie jak: dydaktyka nauczania języka, higiena i emisja głosu, psychologia, pedagogika oraz 150 godzin praktyk pedagogicznych. Ukończenie specjalizacji nauczycielskiej na studiach I stopnia uprawnia absolwentów do nauczania wybranego języka obcego w szkołach podstawowych. Moduł jest dodatkowo płatny – 500 zł za każdy rozpoczęty semestr. Zajęcia dla przyszłych nauczycieli rozpoczynają się od II roku studiów.