STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Terminarz zjazdów studia I stopnia

Język hiszpański jest trzecim najczęściej używanym językiem świata i obecnie posługuje się nim ponad 350 milionów ludzi.

Jest to język przystępny, z dość prostą dla Polaków fonetyką i gramatyką. Nauka języka hiszpańskiego realizowana jest od podstaw.

Studia filologiczne to nie tylko nauka języka obcego. Kładziemy nacisk na poprawność gramatyczną, płynną wymowę i rozwój słownictwa, umiejętności te wzbogacone są nauką o języku oraz przedmiotami z zakresu kultury i literatury danego kraju. Zagadnienia te składają się na około 60% programu studiów.

Najnowsza oferta naszej Uczelni przewiduje studia na filologii hiszpańskiej połączone z rocznym pobytem w Hiszpanii. W przypadku wyjazdu studia wydłużają się o jeden rok. Dzięki prowadzonej przez WSJO współpracy z uczelniami w wielu krajach europejskich, kilkudziesięciu studentów co roku wyjeżdża na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus. Podstawowymi kryteriami kwalifikującymi do wyjazdu są średnia ocen oraz dobra znajomość języka obcego.

Nasi studenci mają możliwość wyjazdów do kilkunastu uczelni w Niemczech, Anglii, Irlandii i Hiszpanii. Największą popularnością cieszą się jednak wyjazdy do Hiszpanii, stąd rosnąca wciąż liczba uczelni z Półwyspu Iberyjskiego w naszej ofercie wymiany międzynarodowej.

PROGRAM realizowany przez 3 lata

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w piątki (w godzinach popołudniowych), soboty i niedziele.

Przedmioty podstawowe

 • Praktyczna nauka języka hiszpańskiego
  • komunikacja
  • gramatyka praktyczna
  • fonetyka
  • język pisany
  • translacja z elementami gramatyki
  • konwersacje

Przedmioty kierunkowe

 • Gramatyka opisowa
 • Historia języka hiszpańskiego
 • Historia krajów obszaru języka hiszpańskiego
 • Historia literatury hispanoamerykańskiej
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Wiedza o krajach obszaru językowego
 • Wykład z zakresu wiedzy o akwizycji i nauce języków
 • Wykłady monograficzne
 • Pisanie akademickie
 • Drugi język obcy
 • Przedmioty uzupełniające
 • Praktyki ogólnozawodowe
 • Seminarium licencjackie

Wykłady i konwersatoria ogólnohumanistyczne

 • Historia filozofii
 • Wstęp do studiów filologicznych
 • Aplikacje mobilne w nauce języków obcych
 • Wystąpienia publiczne
 • Kultura językowa

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Technologia informacyjna
 • Łacina
 • Wychowanie fizyczne

Blok kształcenia nauczycieli (dla osób, które chcą zdobyć uprawnienia do nauczania języka obcego)

 • Psychologia
 • Metodyka nauczania języka obcego
 • Pedagogika
 • Higiena i emisja głosu
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Praktyki pedagogiczne