STUDIA STACJONARNE

Rosnąca fascynacja Krajem Kwitnącej Wiśni nie dziwi, tym bardziej, że za wyborem japonistyki jako kierunku studiów przemawiają także względy czysto praktyczne. Coraz więcej azjatyckich koncernów otwiera placówki swoich firm w Europie, przez co znajomość języka japońskiego może stać się największym atutem w przyszłej karierze zawodowej.

Nauka japońskiego rozpoczyna się od podstaw. Oprócz standardowych przedmiotów, takich jak praktyczna nauka języka, gramatyka opisowa, historia i literatura japońska, studenci mają szansę zgłębiać tajniki tak niespotykanej sztuki, jaką jest pismo japońskie.

Studia filologiczne to nie tylko nauka języka obcego. Kładziemy nacisk na poprawność gramatyczną, płynną wymowę i rozwój słownictwa, wzbogacając te umiejętności nauką o języku oraz przedmiotami z zakresu kultury i literatury Japonii.

Studenci japonistyki interesują się nie tylko samym językiem, ale także kulturą, stylem życia i obyczajami panującymi w Kraju Kwitnącej Wiśni. Z tego względu cyklicznie organizowane są w WSJO Dni Kultury Japońskiej, które są okazją do poszerzenia swojej wiedzy o obyczajach panujących w Japonii oraz zdobycia umiejętności związanych z kuchnią, sztuką origami, kaligrafią czy sztukami walk wschodnich. W spotkaniach biorą udział studenci japonistyki i ich przyjaciele, wykładowcy oraz kandydaci na studia na naszej uczelni.

PROGRAM realizowany przez 3 lata

Przedmioty podstawowe

 • Praktyczna nauka języka japońskiego
  • komunikacja
  • gramatyka praktyczna
  • konwersacje
  • nauka pisma
  • translacja i lektura tekstów

Przedmioty kierunkowe

 • Gramatyka opisowa
 • Historia języka japońskiego
 • Historia Japonii
 • Historia literatury japońskiej
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Wiedza o krajach obszaru językowego
 • Wykład z zakresu wiedzy o akwizycji i nauce języków
 • Wykłady monograficzne
 • Pisanie akademickie
 • Drugi język obcy – język angielski
 • Przedmioty uzupełniające
 • Praktyki ogólnozawodowe
 • Seminarium licencjackie

Wykłady i konwersatoria ogólnohumanistyczne

 • Historia filozofii
 • Wstęp do studiów filologicznych
 • Aplikacje mobilne w nauce języków obcych
 • Wystąpienia publiczne
 • Kultura językowa

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Technologia informacyjna
 • Łacina
 • Wychowanie fizyczne