STUDIA STACJONARNE

Koreanistyka to dziedzina naukowa zajmująca się wszystkim, co dotyczy Korei: językiem koreańskim, kulturą, historią, systemami religijnymi i filozoficznymi, literaturą, a także gospodarką.

W naszym programie koreanistyki chcemy przede wszystkim skupić się na intensywnej nauce języka koreańskiego. W zakresie praktycznej nauki języka student opanuje słownictwo i gramatykę języka koreańskiego, pozna sztukę pisania w tym języku. Pod koniec studiów będzie posługiwał się językiem koreańskim w mowie i piśmie.

Język pozna na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację i czytanie tekstów źródłowych. Filologia to nie tylko język – program studiów został wzbogacony o wiedzę na temat Korei, która zawiera elementy literatury, historii i kultury tego dalekowschodniego kraju. Studenci koreanistyki w ramach studiów wybierają również dodatkowy, drugi język obcy – angielski – na różnych poziomach zaawansowania. Znajomość dwóch języków pozwala zdobyć wysoko cenione na rynku pracy umiejętności.

Absolwent koreanistyki jest przygotowany do pracy za granicą, na Dalekim Wschodzie, w wielu krajach azjatyckich, a także w instytucjach upowszechniania kultury, w administracji publicznej, placówkach dyplomatycznych, firmach międzynarodowych, biurach tłumaczeniowych.

PROGRAM realizowany przez 3 lata

Przedmioty podstawowe i kierunkowe

 • Praktyczna nauka języka
  • Komunikacja
  • Fonetyka
  • Gramatyka praktyczna
  • Język pisany
  • Translacja
  • Tutorial
  • Pisanie akademickie
 • Gramatyka opisowa
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Historia literatury wybranego obszaru językowego
 • Historia wybranego obszaru językowego
 • Wiedza o krajach obszaru językowego
 • Historia języka
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Wiedza o akwizycji i nauce języków
 • Seminarium licencjackie
 • Praktyki zawodowe
 • Przedmiot uzupełniający
 • Przedmioty kształcenia ogólnego
  • Drugi język obcy
  • Historia filozofii
  • Technologia informacyjna
  • Łacina