STUDIA STACJONARNE

Koreanistyka to dziedzina naukowa zajmująca się wszystkim, co dotyczy Korei: językiem koreańskim, kulturą, historią, systemami religijnymi i filozoficznymi, literaturą, a także gospodarką.

W naszym programie koreanistyki chcemy przede wszystkim skupić się na intensywnej nauce języka koreańskiego. W zakresie praktycznej nauki języka student opanuje słownictwo i gramatykę języka koreańskiego, pozna sztukę pisania w tym języku. Pod koniec studiów będzie posługiwał się językiem koreańskim w mowie i piśmie.

Język pozna na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację i czytanie tekstów źródłowych. Filologia to nie tylko język – program studiów został wzbogacony o wiedzę na temat Korei, która zawiera elementy literatury, historii i kultury tego dalekowschodniego kraju. Studenci koreanistyki w ramach studiów wybierają również dodatkowy, drugi język obcy – angielski – na różnych poziomach zaawansowania. Znajomość dwóch języków pozwala zdobyć wysoko cenione na rynku pracy umiejętności.

Absolwent koreanistyki jest przygotowany do pracy za granicą, na Dalekim Wschodzie, w wielu krajach azjatyckich, a także w instytucjach upowszechniania kultury, w administracji publicznej, placówkach dyplomatycznych, firmach międzynarodowych, biurach tłumaczeniowych.

Wybrane przedmioty

Praktyczna nauka języka koreańskiego

 • komunikacja
 • struktura gramatyczna języka
 • konwersacje
 • fonetyka
 • teoria i praktyka przekładu
 • nauka pisma koreańskiego
 • wstęp do sinogramów

Pisanie akademickie

Gramatyka opisowa

Teoria literatury

Historia literatury koreańskiej

Historia Korei

Wiedza o Korei

Historia języka koreańskiego

Językoznawstwo współczesne

Teoria i badania nad akwizycją języka obcego

Ochrona własności intelektualnej

Drugi język obcy – język angielski

Wykłady monograficzne

Seminarium licencjackie

 

Studenci WSJO mają możliwość wyboru interesującej ich specjalizacji. W tym roku proponujemy:

 • Grafika komputerowa z edytorstwem
 • Język obcy w biznesie
 • Mediator językowy
 • Język angielski w ruchu pasażerskim
 • Akademia Trenera
 • Logistyka (tylko dla studiów stacjonarnych)
 • Kogniwistyka i informatyka