STUDIA STACJONARNE

Koreanistyka to dziedzina naukowa zajmująca się wszystkim, co dotyczy Korei: językiem koreańskim, kulturą, historią, systemami religijnymi i filozoficznymi, literaturą, a także gospodarką.

W naszym programie koreanistyki chcemy przede wszystkim skupić się na intensywnej nauce języka koreańskiego. W zakresie praktycznej nauki języka student opanuje słownictwo i gramatykę języka koreańskiego, pozna sztukę pisania w tym języku. Pod koniec studiów będzie posługiwał się językiem koreańskim w mowie i piśmie.

Język pozna na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację i czytanie tekstów źródłowych. Filologia to nie tylko język – program studiów został wzbogacony o wiedzę na temat Korei, która zawiera elementy literatury, historii i kultury tego dalekowschodniego kraju. Studenci koreanistyki w ramach studiów wybierają również dodatkowy, drugi język obcy – angielski – na różnych poziomach zaawansowania. Znajomość dwóch języków pozwala zdobyć wysoko cenione na rynku pracy umiejętności.

Absolwent koreanistyki jest przygotowany do pracy za granicą, na Dalekim Wschodzie, w wielu krajach azjatyckich, a także w instytucjach upowszechniania kultury, w administracji publicznej, placówkach dyplomatycznych, firmach międzynarodowych, biurach tłumaczeniowych.

Wybrane przedmioty

Praktyczna nauka języka koreańskiego

  • komunikacja
  • struktura gramatyczna języka
  • konwersacje
  • fonetyka
  • teoria i praktyka przekładu
  • nauka pisma koreańskiego
  • wstęp do sinogramów

Pisanie akademickie

Gramatyka opisowa

Teoria literatury

Historia literatury koreańskiej

Historia Korei

Wiedza o Korei

Historia języka koreańskiego

Językoznawstwo współczesne

Teoria i badania nad akwizycją języka obcego

Ochrona własności intelektualnej

Drugi język obcy – język angielski

Wykłady monograficzne

Seminarium licencjackie