STUDIA I STOPNIA

REJESTRACJA – OD 1 KWIETNIA.

Terminarz zjazdów studia I stopnia

 • Wypełnij FORMULARZ ON-LINE
 • Wpłać opłatę rejestracyjną – 50 zł
 • Opłatę rejestracyjną proszę wpłacić na poniższe konto:
  Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego
  Bank PEKAO, ul. św. Marcin 52/56, 61-807 Poznań
  Nr rachunku: 36 1240 6609 1111 0000 4934 0493
  Nr rachunku do przelewów międzynarodowych: PL 36 1240 6609 1111 0000 4934 0493 PKOPPLPW
  Bank PEKAO, ul. św. Marcin 52/56, 61-807 Poznań
  W tytule przelewu prosimy wpisać:  imię i nazwisko kandydata na studia oraz: opłata rejestracyjna na studia I stopnia

WAŻNE! Osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy na więcej niż jedną specjalność, prosimy o uiszczanie opłaty rejestracyjnej tylko raz! Opłata rejestracyjna jest opłatą bezzwrotną.

KRYTERIA PRZYJĘĆ
Kwalifikacja na studia odbywa się według następujących kryteriów:

 • Anglistyka, Germanistyka, Lingwistyka, Skandynawistyka
  Wynik pisemnego egzaminu dojrzałości z języka angielskiego lub niemieckiego:

  • minimum 70 % – poziom podstawowy lub
  • minimum 30 % – poziom rozszerzony
  • osoby legitymujące się maturą sprzed 2005 roku wypełniają test on-line.
 • Koreanistyka, Arabistyka, Anglistyka od podstaw, Germanistyka od podstaw, Hispanistyka, Japonistyka, Sinologia
  Nauka języków obcych na tych specjalnościach realizowana jest od podstaw. Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

UMOWA O NAUKĘ I POZOSTAŁE DOKUMENTY
Kandydatów spełniających kryteria przyjęcia zapraszamy do biura rekrutacyjnego Uczelni w celu podpisania umowy o naukę oraz dostarczenia pozostałych dokumentów tj.:

 • kopii dowodu osobistego (w przypadku obcokrajowców – kopii paszportu)
 • kopii świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis proszę przynieść ze sobą – w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem)
 • 1 zdjęcia (format jak na dowód osobisty) + 1 zdjęcia w formie elektronicznej (zdjęcie jak na dowód osobisty, format: JPG, rozdzielczość: min. 300 dpi., rozmiar pliku: max. 50 kilobajty, wymiary: 236×295 pikseli. Zdjęcie można przesłać mailem na adres: info@wsjo.pl)
 • Przy podpisaniu umowy wymagana jest opłata rekrutacyjna w wys. 350 zł.
  Z opłaty zwolnieni są absolwenci WSJO oraz studenci innych uczelni ubiegający się o przyjęcie w ramach Drugiego Fakultetu.

OPŁATY ZA NAUKĘ

 • OPŁATA REJESTRACYJNA – 50 ZŁ
  Nr rachunku: 36 1240 6609 1111 0000 4934 0493
  Nazwa odbiorcy: Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego, ul. Różana 17a, 61-577 Poznań
 • OPŁATA REKRUTACYJNA – 350 ZŁ – opłaty tej dokonuje się przy podpisaniu umowy o naukę. Każdy student otrzymuje swój indywidualny numer konta, na który dokonuje opłat czesnego.
 • Powyższych opłat można dokonać również w kasie Wyższej Szkoły Języków Obcych (ul. Różana 17a, parter pok. nr 003). Kasa umożliwia dokonywanie płatności przy pomocy kart płatniczych.

RÓŻNE FORMY OPŁAT ZA STUDIA I STOPNIA

 • Studia stacjonarne: 500 zł (12 rat płatne od sierpnia do lipca)
 • Studia niestacjonarne: 400 zł (12 rat płatne od sierpnia do lipca)

OPŁATY PROMOCYJNE

 • Przy opłacie w 10 ratach, za semestr lub za rok, zapłacisz mniej:
  • Studia stacjonarne:
   • 10 x 590 zł płatne od września do czerwca lub opłata za 1 semestr: 2750 zł (przy płatności do 25.08)
   • opłata za 1 rok: 5400 zł (przy płatności do 25.08)
  • Studia niestacjonarne:
   • 10 x 470 zł płatne od września do czerwca lub opłata za 1 semestr: 2200 zł (przy płatności do 25.08)
   • opłata za 1 rok: 4300 zł (przy płatności do 25.08)