STUDIA II STOPNIA
REJESTRACJA OD 1 KWIETNIA

 • Wypełnij FORMULARZ ON-LINE
 • Wpłać opłatę rekrutacyjną – 85 zł
 • Opłatę rekrutacyjną proszę wpłacić na poniższe konto:
  Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego
  Bank PEKAO, ul. św. Marcin 52/56, 61-807 Poznań
  nr rachunku: 36 1240 6609 1111 0000 4934 0493
  nr rachunku do przelewów międzynarodowych: PL 36 1240 6609 1111 0000 4934 0493 PKOPPLPW
  Bank PEKAO, ul. św. Marcin 52/56, 61-807 Poznań
  W tytule przelewu prosimy wpisać:  imię i nazwisko kandydata na studia oraz: opłata rekrutacyjna na studia I stopnia

WAŻNE! Osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy na więcej niż jedną specjalność, prosimy o uiszczanie opłaty rekrutacyjnej tylko raz! Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna.

Zgodnie z aktualnymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów zestaw wymaganych dokumentów obejmuje:

 • kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem – oryginał lub odpis prosimy dostarczyć do wglądu
 • 1 zdjęcie (format jak do dowodu osobistego)+ zdjęcie w wersji elektronicznej (zdjęcie jak na dowód osobisty, kolorowe, wymiary: 236×295 pikseli, format: JPG, rozdzielczość: 300 dpi, rozmiary pliku: max. 50 kilobajtów)
 • dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej.

Studia II stopnia rozpoczynają się od listopada.


FILOLOGIA ANGIELSKA 


KRYTERIA PRZYJĘĆ
Kwalifikacja odbywa się na podstawie przedłożonych dokumentów. Dyplom ukończenia studiów I stopnia filologii angielskiej, lingwistyki stosowanej bądź kierunków pokrewnych kwalifikuje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwenci innych kierunków niż filologia angielska wypełniają dodatkowo test kompetencyjny z języka angielskiego (na poziomie C1) – wypełniany na stronie internetowej dzięki platformie edukacyjnej WSJO. Z testu mogą być zwolnione osoby, które przedstawią certyfikat na poziomie C1  lub C2.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w piątki (w godzinach popołudniowo-wieczornych), soboty i niedziele.


FILOLOGIA GERMAŃSKA

KRYTERIA PRZYJĘĆ
Kwalifikacja odbywa się na podstawie przedłożonych dokumentów. Dyplom ukończenia studiów I stopnia filologii germańskiej, lingwistyki stosowanej bądź kierunków pokrewnych kwalifikuje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwenci kierunków innych niż germanistyka wypełniają dodatkowo test kompetencyjny on-line  (z testu zwolnione są osoby legitymujące się certyfikatem Goethe Institut, poziom C1, lub potwierdzeniem odbytych studiów w języku niemieckim w Polsce lub za granicą).

KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI
Istnieje również możliwość kontynuowania bloku nauczycielskiego na studiach II stopnia w celu zwiększenia uprawnień do nauczania języka we wszystkich typach szkół.

Oferujemy również możliwość realizacji bloku kształcenia nauczycieli w całości, dla osób które na studiach I stopnia nie realizowały tego bloku, a chciałyby zdobyć uprawnienia do nauczania języka obcego w szkołach. Blok ten jest płatny dodatkowo.


OPŁATY ZA NAUKĘ

 • nr rachunku: 36 1240 6609 1111 0000 4934 0493
  Nazwa odbiorcy: Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego, ul. Różana 17a, 61-577 Poznań
 • opłata rekrutacyjna – 85 zł (zwolnieni z niej są absolwenci studiów I stopnia we WSJO)

Studia stacjonarne:

 • 540 zł (5 rat w semestrze)
 • opłata za 1 semestr z góry- 2600 zł
 • opłata za rok z góry – 5130 zł

Studia niestacjonarne:

 • 480 zł (5 rat w semestrze)
 • opłata za 1 semestr z góry- 2310 zł
 • opłata za rok z góry – 4560 zł