Obecnie w wielu zakładach pracy znajomość angielskiego biznesowego jest wymaganym standardem. Pracownicy należący do kadry kierowniczej powinni biegle korzystać z języka angielskiego w najróżniejszych sytuacjach zawodowych, takich jak: organizowanie spotkań, prowadzenie korespondencji, zdobywanie i udzielanie informacji na temat produktów i usług, obsługa klientów czy negocjacje finansowe. Niezwykle przydatne są też umiejętności używania pisanego języka biznesowego: przygotowywanie raportów ekonomicznych, pisanie służbowych listów, tradycyjnych oraz elektronicznych.

GRUPA DOCELOWA
Studia podyplomowe – Business English skierowane są do absolwentów studiów wyższych z dość dobrą znajomością języka angielskiego (co najmniej na poziomie FCE), którzy są zatrudnieni w firmach i chcą podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje językowe.

Znajomość angielskiego biznesowego jest wymaganym standardem w większości firm. Pracownicy należący do kadry kierowniczej i działów zajmujących się współpracą z zagranicą, marketingiem, logistyką i in. powinni biegle korzystać z języka angielskiego w najróżniejszych sytuacjach zawodowych, takich jak: organizowanie spotkań, prowadzenie korespondencji, zdobywanie i udzielanie informacji na temat produktów i usług, obsługa klientów czy negocjacje finansowe. Niezwykle przydatne są też umiejętności używania pisanego języka biznesowego: przygotowywanie raportów ekonomicznych, pisanie służbowych listów, tradycyjnych oraz elektronicznych.

UKOŃCZENIE STUDIÓW

 • Podnosi kwalifikacje z zakresu prowadzenia negocjacji i prezentacji biznesowych.
 • Jest równoznaczne ze swobodnym posługiwaniem się zaawansowanym językiem angielskim biznesowym.
 • Świadczy o profesjonalnym podejściu do wykonywanego zawodu, czego dowodem jest ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji.

Absolwenci Studiów Podyplomowych Business English prezentują wysoki poziom znajomości biznesowego języka angielskiego, oparty o specjalistyczne słownictwo zawodowe, udokumentowane otrzymaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Języków Obcych.

PROGRAM

 • Business Vocabulary
 • Negotiation
 • Business Writing
 • Business Conversations
 • Business Presentations in English

Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin zajęć lekcyjnych
W ramach poszczególnych modułów tematycznych realizowane są m.in.:

 • Współczesna tematyka ekonomiczna.
 • Słownictwo biznesowe i praktyczne umiejętności językowe.
 • Analizy typu „case study” na przykładzie działań rynkowych znanych firm.
 • Kształcenie umiejętności wygłaszania prezentacji.

MODUŁY TEMATYCZNE

 • International Marketing
 • Communication
 • Building Relationships
 • Job Satisfcation
 • Success
 • Team Building
 • E-commerce
 • Raising Finance
 • Customer Service
 • Crisis Management
 • Management Styles
 • Risk
 • Takeovers and Mergers
 • The Future of Business

KADRA DYDAKTYCZNA

 • mgr Dominika Dominów – ukończyła studia magisterskie z translacji na Uniwersytecie Warwick w Wielkiej Brytanii. Doświadczenie w prowadzeniu kursów biznesowych zdobyła w trakcie kilkuletniej współpracy z jedną z poznańskich korporacji. Od czterech lat prowadzi własną firmę i w praktyce testuje rozwiązania omawiane na zajęciach. Wierzy, że nauka języka obcego nie jest celem samym w sobie, a drugi język jest jedynie narzędziem do lepszego poznawania świata.
 • mgr Ewa Lichtarowicz – absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła dwuletnią specjalizację dla tłumaczy konferencyjnych prowadzoną na UAM. Odbyła stypendium na LMU w Monachium, gdzie ukończyła między innymi kurs Business English Correspondence oraz International Business English. Od czterech lat prowadzi własną działalność gospodarczą. Zajmuje się nauczaniem języka angielskiego oraz tłumaczeniami pisemnymi i ustnymi.
  W swojej karierze zawodowej wielokrotnie uczestniczyła w charakterze tłumacza w spotkaniach z wysokimi rangą politykami czy przedstawicielami świata biznesu, takimi jak były premier RP Donald Tusk czy prezes Bridgestone Corporation Shoshi Arakawa.
 • mgr Marta Kowalik – absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe dla tłumaczy konferencyjnych z zakresu języka angielskiego i hiszpańskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od wielu lat zajmuje się nauczaniem języka angielskiego i tłumaczeniami. Interesuje się psychologią biznesu.
 • mgr  Elwira Fójcik – magister filologii angielskiej UAM w Poznaniu, absolwentka Akademii Trenera w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Lektor języka angielskiego z kilkunastoletnim doświadczeniem w nauczaniu języka ogólnego jak i fachowego (Business English). Z sukcesem przygotowuje słuchaczy do egzaminu Business English Certificate oraz prowadzi warsztaty z prezentacji , wystąpień publicznych, mowy ciała w języku angielskim oraz polskim.