Polityka personalna Uczelni dąży do zapewnienia studentom najwyższej klasy wykładowców. Od naszych nauczycieli akademickich oprócz bogatej wiedzy teoretycznej ze swojej dziedziny i sporego doświadczenia dydaktycznego wymagamy również wysokich zdolności interpersonalnych.

Profesjonalizm nie jest jedynym elementem branym pod uwagę przez władze Uczelni przy doborze kadry. Wzorzec nauczyciela, do którego dąży WSJO, to osoby znakomicie przygotowane merytorycznie i jednocześnie potrafiące przekazać swą wiedzę w sposób niebanalny. Ogromnie liczy się więc osobowość kandydata. Władze Uczelni są otwarte na uwagi studentów dotyczące kadry i dlatego przeprowadzają ankiety, w których studenci wybierają najpopularniejszych wykładowców pod kątem komunikatywności, kreatywności, terminowości i przygotowania do zajęć. Jak wynika z ankiet, wykładowcy traktują studentów bardzo przyjaźnie i partnersko. Potrafią przy tym odpowiednio zmotywować studentów do pracy i wyegzekwować niezbędną wiedzę.

Uczelnia spełnia wymagania kadrowe określane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wyższych szkół zawodowych. Zajęcia prowadzi kilkudziesięciu profesorów tytularnych, wykładowców z tytułem doktora, native speakers oraz asystentów ze stopniem magistra.

Władze Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego
Rektor – prof. dr hab. Członek Zwyczajny Polskiej Akademii Nauk Hubert Orłowski
Prorektor ds. Kształcenia i Nauki – prof. dr hab. Waldemar Marton
Prorektor ds. Studenckich – dr Bernadetta Pieczyńska
Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia – mgr Katarzyna Matschi

Katedra Języka Angielskiego:
Kierownik Katedry Języka Angielskiego – prof. dr hab. Waldemar Marton
Z-ca Kierownika Katedry Języka Angielskiego – mgr Katarzyna Matschi
Z-ca Kierownika Katedry Języka Angielskiego ds. dydaktycznych – mgr Paulina Surniak
Kierownik Zakładu Praktycznej Nauki Języka Angielskiego – mgr Aneta Antokolska
Opiekun Praktyk Filologii Angielskiej – mgr Alicja Idziak
Kierownik Podyplomowych Studiów Dydaktyki Języka Angielskiego – mgr Aneta Antokolska
Kierownik Podyplomowych Studiów Business English – mgr Aneta Antokolska
Kierownik Podyplomowych Studiów z zakresu tłumaczenia pisemnego i konferencyjnego – mgr Katarzyna Matschi

Katedra Języka Niemieckiego
Kierownik Katedry Języka Niemieckiego – prof. dr hab. Członek Zwyczajny Polskiej Akademii Nauk Hubert Orłowski
Z-ca Kierownika Katedry Języka Niemieckiego – mgr Monika Ostrowska-Polak
Kierownik Zakładu Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego – mgr Monika Ostrowska-Polak
Opiekun Praktyk Filologii Germańskiej – mgr Monika Ostrowska-Polak
Kierownik Podyplomowych Studiów Dydaktyki Języka Niemieckiego – mgr Monika Ostrowska-Polak
Kierownik Podyplomowych Studiów Wirtschaftsdeutsch – mgr Monika Ostrowska-Polak
Kierownik Podyplomowych Studiów Sprachpraxis Deutsch – mgr Monika Ostrowska-Polak

Katedra Kształcenia Zintegrowanego
Kierownik Katedry Kształcenia Zintegrowanego – dr Bernadetta Pieczyńska
Z-ca Kierownika Katedry Kształcenia Zintegrowanego – mgr Rafał Szczukiewicz
Koordynator Dydaktyczny Filologii Hiszpańskiej – dr hab. Antonio Maria López González
Opiekun Dydaktyczny Filologii Hiszpańskiej – dr Małgorzata Spychała
Koordynator ds. Praktycznej Nauki Języka Hiszpańskiego – mgr Żaneta Mionskowska
Opiekun Praktyk Filologii Hiszpańskiej – dr Małgorzata Spychała
Kierownik Podyplomowych Studiów Dydaktyki Języka Hiszpańskiego – dr Małgorzata Spychała

Zakład Orientalistyki
Kierownik Zakładu Orientalistyki – prof. dr hab. Jerzy Bańczerowski
Z-ca Kierownika Zakładu Orientalistyki – dr Szymon Grzelak
Koordynator Dydaktyczny Sinologii – dr Norbert Kordek

Biuro Współpracy z Zagranicą
Kierownik Biura Współpracy z Zagranicą – mgr Rafał Szczukiewicz

Opiekun zajęć z wychowania fizycznego – dr Janusz Brzozowski

 

Wykładowcy Wyższej Szkoły Języków Obcych ze stopniem profesora i doktora

 • prof. dr hab. Waldemar Marton
 • prof. dr hab. Członek Zwyczajny Polskiej Akademii Nauk Hubert Orłowski
 • prof. dr hab. Edyta Połczyńska
 • prof. dr hab. Jerzy Bańczerowski
 • prof. dr hab. Liliana Sikorska
 • prof. dr hab. Jerzy Fiećko
 • dr hab. Sławomir Piontek
 • dr hab. Agnieszka Stępkowska
 • dr Witosław Awedyk
 • dr Adam Barabasz
 • dr Magdalena Bator
 • dr Alicja Bączyk-Tomaszewska
 • dr Wiesław Bestrzyński
 • dr Marzena Buchnat
 • dr Marek Derenowski
 • dr Szymon Grzelak
 • dr Norbert Kordek
 • dr Paweł Kubiak
 • dr Maciej Łyk
 • dr Agata Maćków
 • dr Aleksandra Matulewska
 • dr Marta Mazurek
 • dr Leszek Montowski
 • dr Aleksandra Oszmiańska-Pagett
 • dr Bernadetta Pieczyńska
 • dr Anna Różańska
 • dr Sławomir Sikora
 • dr Joanna Smól
 • dr Małgorzata Spychała
 • dr Anna Stolarczyk-Gembiak

Wykładowcy obcojęzyczni

 • Barros Diez E
 • Chen M
 • Dai Lichao
 • Martin Arroyo Diego
 • Lopez Gonzales Antonio
 • Sostenes Pelcastre Israel
 • Manuel Santacruz Benitez
 • Tozawa Itsumi