Poznań, dnia 14 marca 2020 r.

Zarządzenie Rektora
Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Nr 01/03/ZR/2020

 

dot.: działań organizacyjnych i dydaktycznych podejmowanych w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa wywołującego chorobę COVID-19

 Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668, z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z 2020 r.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz.433 z 2020 r.), zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Zawieszam prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów studiów I i II stopnia
  oraz słuchaczy studiów podyplomowych w formie tradycyjnej w budynkach uczelni mieszczących się w Poznaniu przy ul. Różanej 17a i św. Czesława 6.
 2. Zajęcia dydaktyczne są obowiązkowo prowadzone przy użyciu kanałów komunikacji elektronicznej, za pomocą platformy e-learningowej, Wirtualnej Uczelni i tradycyjnej komunikacji mailowej, w celu zapewnienia ciągłości procesu kształcenia.
 3. Uczelnia zapewnia wykładowcom wsparcie Działu IT w zakresie instrukcji korzystania
  z kanałów komunikacji elektronicznej, pomocy technicznej oraz innych potrzebnych wskazówek.
 4. Udział studentów w zajęciach prowadzonych w trybie kształcenia na odległość jest obowiązkowa i podlega sprawdzaniu obecności przez wykładowców.
 5. Wykładowca ma obowiązek rejestracji prowadzenia zajęć na formularzu, który stanowi załącznik do zarządzenia.
 6. W okresie zawieszenia zająć dydaktycznych studenci nie odbywają praktyki zawodowej.

§ 2

 1. Zawieszam posiedzenia Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego.
 2. W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych kierownicy katedr i zakładów oraz nauczyciele akademiccy pełnią dyżury (konsultacje) przy użyciu kanałów komunikacji elektronicznej.
 3. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi wykonują pracę w formie dyżurów
  i w miarę możliwości w formie pracy zdalnej.
 4. Praca w budynku uczelni dotyczy jednostek, które muszą zapewnić ciągłość funkcjonowania uczelni i infrastruktury technicznej oraz technologicznej.
 5. Formy pracy ustala kanclerz w porozumieniu z kierownikami jednostek organizacyjnych.

§ 3

 1. Zobowiązuję wszystkich członków społeczności akademickiej do przestrzegania rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących podstawowych środków ochronnych przeciwko koronawirusowi wywołującego chorobę COVID-19 zamieszczonych na stronie https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazku-z-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia jego uchylenia.

 
 Rektor                      
Wyższej Szkoły Języków Obcych
Samuela Bogumiła Lindego
/-/  prof. dr hab. Hubert Orłowski

 

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij