Poznań, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Rektora
Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
Nr 01/04/ZR/2020
dot.: organizacji praktyk zawodowych nauczycielskich w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu,
w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 511
ze zm.) ustala się, co następuje:

 1. W okresie do dnia 30 września 2020 r. istnieje możliwość realizowania praktyk nauczycielskich zaplanowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020
  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Decyzję o możliwości realizowania praktyk zawodowych nauczycielskich
  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość podejmuje Kierownik Katedry,
  po konsultacji z Opiekunem Praktyk, mając na uwadze specyfikę praktyk.
 3. Opiekun praktyk, po konsultacji z Kierownikiem Katedry, może zaliczyć całość praktyk,
  po zapoznaniu się z wnioskiem studenta złożonym na formularzu stanowiącym załącznik nr 2
  do zarządzenia.
 4. Praktyki zawodowe nauczycielskie zaplanowane w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, które nie zostały zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
  na odległość lub nie zostały zaliczone będą realizowane w formie tradycyjnej po okresie zawieszenia kształcenia na studiach.
 5. Szczegółowe wytyczne znajdują się w załączniku nr 1 do zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor
Wyższej Szkoły Języków Obcych
im. Samuela Bogumiła Lindego
prof. dr hab. Hubert Orłowski

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij