ANGLISTYKA

NOWOCZESNE STUDIA JĘZYKOWE LINGWISTYKA WSPÓŁCZESNA

Język współczesnego świata. Biznes – kultura – relacje. Uniwersalne umiejętności.
Praktyczna znajomość współczesnego języka.

Program zakłada przewagę zajęć praktycznych (patrz wykaz przedmiotów),  pozwala na osiągnięcie biegłości w języku angielskim, wspartej intuicyjną świadomością językową, zdolnością poruszania się w różnych rejestrach języka, mocnym osadzeniem w realiach współczesnego świata anglojęzycznego w obszarze tradycji, współczesnej kultury i współczesnego społeczeństwa. Atuty tych studiów to program zorientowany na język współczesny, z przewagą zajęć praktycznych o charakterze ćwiczeniowym i warsztatowym, wzbogacony o blok praktyk zawodowych organizowanych przez Uczelnię.

Taki program pozwala nie tylko uzyskać biegłość w języku angielskim w komunikacji codziennej oraz w relacjach zawodowych, ale również rozwija kwalifikacje zawodowe i umiejętności miękkie zaliczane do kompetencji przyszłości. Dydaktykę wspieramy nowoczesną technologią, w tym rozwiązaniami distance learning.

Studia tworzone z myślą o Tobie

Studia stworzone dla osób zainteresowanych światem, które cenią sobie przede wszystkim opanowanie współczesnego języka angielskiego w praktyce, na poziomie zbliżonym do rodzimych użytkowników. Adresowane do osób, które chcą osiągnąć wysoki poziom znajomości języka angielskiego mocno osadzony w kontekstach kultury, tradycji i społeczeństwa. Jednocześnie cenią sobie możliwość zdobycie i rozwinięcia kompetencji zawodowych poprzez realizację bogatego programu praktyk.

Doświadczenie i nowoczesność. Wyższa Szkoła Języków Obcych od 22 lat prowadzi nowoczesne studia językowe rozbudowując i zmieniając ich program w rytm ewolucji współczesnego świata i potrzeb studentów. Od zawsze studia nasze charakteryzuje nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności językowych.

Baza dydaktyczna. Studia wspieramy platformą e-learningową dającą dostęp do dodatkowych materiałów i źródeł. Chętnie korzystamy z multimediów, sale wyposażone są w tablice multimedialne i projektory. Zajęcia z translacji realizowane są w kabinach tłumaczeniowych wyposażonych w pełen system konferencyjnego tłumaczenia symultanicznego.

Dostęp do wiedzy. Księgozbiór uczelni oraz dostęp do źródeł w Internecie zapewniają studentom możliwość czerpania z aktualnych zasobów wiedzy.

Międzynarodowe środowisko.  Uczelnię tworzymy wspólnie. Zarówno wykładowcy jak i studenci tak z Polski jak i z zagranicy mają równe prawa we współtworzeniu środowiska sprzyjającego rozwijaniu się w oczekiwanym przez młodych ludzi kierunku.

Orientacja na potrzeby. Naszym studentom oferujemy wsparcie w codziennym życiu akademickim. W tym celu powołaliśmy Rzecznika Spraw Studenckich oraz Opiekuna ds. Osób z Niepełnosprawnością, którzy na co dzień udzielają pomocy naszym studentom.

Bezpieczne studia. Wyższa Szkoła Języków Obcych jest dobrze przygotowana do prowadzenia zajęć w czasach dynamicznie zmieniającej się sytuacji zdrowotnej. Podczas zdalnego nauczania zajęcia realizowane były on-line w czasie rzeczywistym zgodnie z planem studiów. Dodatkowo korzystali z możliwości indywidualnych konsultacji i tutoringu. Wspierani byli także rozbudowaną platformą distance learning. Doświadczenia, jakie zebraliśmy oraz wyposażenie i technologia, w jakie zainwestowaliśmy sprawiają, że prowadzone zajęcia zdalne charakteryzuje wysoka skuteczność.

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. S. B. Lindego kształci praktycznie, dbając o najwyższy poziom kompetencji swoich absolwentów. Program studiów dostosowany jest do wymagań współczesnego rynku pracy, dlatego jego istotnym elementem jest, obowiązkowy dla każdego studenta, moduł praktyk zawodowych.

         

Okres studiowania warto wykorzystać w najbardziej efektywny sposób. Dzięki rozbudowanemu modułowi praktyk studenci mają możliwość:
– wykorzystania zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji w codziennych zadaniach powierzonych im przez praktykodawcę;
– pogłębiania swojej wiedzy o specyfice danej organizacji, jej otoczeniu i całej branży;
– zdobywania umiejętności obycia w miejscu pracy – praktyki zawodowe to nowe sytuacje, ludzie i otoczenie;
– rozwijania kompetencji związanych z pełnieniem ról zawodowych i etyką pracy w danej specjalności;
– budowania niezwykle ważnej w dzisiejszych czasach sieci kontaktów zawodowych, co niewątpliwie wzbogaca CV.

         

Uczelnia współpracuje z różnymi instytucjami i przedsiębiorstwami, które oferują wartościowe, dostosowane do poziomu doświadczenia osób rozpoczynających praktyki. Dzięki temu studenci mogą zweryfikować, jak będzie wyglądał zakres obowiązków na danym stanowisku pracy. Mają okazję zetknąć się z otoczeniem innym niż uczelnia i biorą czynny udział w codziennym życiu danej organizacji. Wiele rzeczy znanych wyłącznie z podręczników można zobaczyć „na żywo”, dzięki czemu łatwiej je zrozumieć, a wysiłek poczyniony podczas praktyk studenckich zaprocentuje po obronie pracy dyplomowej.

      

Baza partnerów współpracujących z Uczelnią jest cały czas poszerzana. Wśród nich znajdują się biura tłumaczeń, agencje reklamowe, przedsiębiorstwa informatyczne, wydawnictwa, biura podróży i inne.

Praktyki mogą być także realizowane w podmiocie zaproponowanym przez studenta: przedsiębiorstwie prywatnym lub publicznym, instytucji/jednostce administracji publicznej lub samorządowej, instytucji finansowej, organizacji non-profit, fundacji.

Język angielski:

– Język angielski w komunikacji;
– Konwersacje;
– Pisanie i analiza tekstów;
– Fonetyka i słuchanie.

Język angielski w komunikacji współczesnej:

– Język branżowy w komunikacji;
– Warsztat tłumacza pisemnego;
– Warsztat tłumaczenia ustnego;
– Struktury języka angielskiego w użyciu;
– Ikony kultury.

Przedmioty kształcenia ogólnego:

– Technologia informacyjna;
– Człowiek i społeczeństwo;
– Europa na skrzyżowaniu kultur;
– Psychologia komunikacji i wywierania wpływu;
– Świat polityki, świat gospodarki XXI wieku;
– Aplikacje mobilne i narzędzia IT.

Przedmioty kierunkowe:

– Pragmalingwistyka;
– Wiedza o języku współczesnym;
– Literatura współczesna i tradycje literackie;
– Wstęp do kultury współczesnej obszaru języka angielskiego;
– Wiedza o akwizycji i nauce;
– Wystąpienia publiczne;
– Polityka językowa;
– Projektowanie ścieżki kariery.

Nauka drugiego języka prowadzona jest przez cały okres studiów. To okazja do opanowania drugiego języka na poziomie co najmniej B2 oznaczającym swobodną komunikację i możliwość korzystania z obcojęzycznych materiałów i źródeł. Do wyboru: niemiecki, hiszpański
i francuski.
*utworzenie grupy przy min. 12 osobach.

Potwierdzeniem tego, że oferujemy studia nowoczesne, odpowiadające potrzebom studentów świadczy duża liczba osób, które wracają do nas na studia II stopnia czy studia podyplomowe. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w wielu różnych sektorach i zawodach. Są wśród nich asystenci językowi w firmach i instytucjach publicznych, trenerzy
i szkoleniowcy, tłumacze, researcherzy, ludzie biznesu prowadzący własną działalność lub pracujący w firmach w działach HR, marketingu, w finansach, obsłudze partnerów biznesowych. Pracę można znaleźć również w mediach, w wydawnictwach, wszędzie tam, gdzie sprawność w posługiwaniu się słowem i językiem jest ceniona.

Nowoczesne studia językowe ukierunkowane na lingwistykę współczesną otwierają wiele ścieżek kariery zawodowej. Ich przewaga polega na uniwersalności kompetencji i umiejętności.

Studenci Lingwistyki współczesnej korzystają z programów umożliwiających studiowanie za granicą. Najbardziej popularny, Erasmus+, umożliwia wyjazd na semestr lub rok do jednej z partnerskich uczelni WSJO.

 Więcej informacji na stronie www.bwz.wsjo.pl

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą się ubiegać o stypendia socjalne i naukowe. Żeby otrzymać stypendium socjalne, w poprzednim roku akademickim student musiał wykazać się dochodami na osobę w rodzinie, które nie przekraczały 1051,7 PLN netto oraz spełnić warunki wynikające z przepisów dotyczących świadczeń rodzinnych. Osoby studiujące stacjonarnie mogą ubiegać się także o dodatek do stypendium socjalnego na opłacenie akademika lub stancji.
Studentom wyróżniającym się wysoką średnią, lub takim, którzy wykazali się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi przyznawane jest stypendium Rektora. Wysokość stypendium za wyniki w nauce wynosi do 300 – 1100 zł/m-c w zależności od średniej.

STUDIA STACJONARNE / STUDIA NIESTACJONARNE

ŚWIAT JĘZYKA – JĘZYKI ŚWIATA

Rozwój w obszarze współczesnego, żywego języka dający swobodę komunikacji i intuicję językową w każdej sytuacji od codziennej po biznesową. Znajomość współczesnego świata, tego co dziś wyznacza trendy społeczne i kulturowe danego obszaru językowego. Pewność językowa, która pozwala swobodnie wyrażać opinię, prezentować poglądy, korzystać z wiedzy, skutecznie się komunikować. Rozwinięte kompetencje przyszłości jak praca w zespole, prowadzenie projektu, wielozadaniowość, przetwarzanie informacji, kształcone nie w sali wykładowej, a podczas programu praktyk. Umiejętności społeczne pozwalające nawiązywać relacje, rozumieć emocje, poznawać innychi siebie. Poznawanie języka przewagą zajęć praktycznych nad teorią dające umiejętności i wiedzę. Lingwistyka współczesna – nowoczesne studia językowe.

POZNAJ HISTORIE NASZYCH STUDENTÓW

Moją przygodę z anglistyką rozpoczęłam w 2018 roku, kiedy tuż po zdanej maturze podjęłam studia w tym kierunku na Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego. Od zawsze uwielbiałam naukę języków obcych i wiązałam z tym przyszłość. Moim marzeniem było zostanie stewardessą, uważałam, że wybór studiów związanych z nauką języka obcego pomoże mi w realizacji moich marzeń.

Do wyboru Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego skłonił mnie szeroki wybór kierunków dostępnych na tej uczelni oraz możliwość wyboru pomiędzy brytyjską lub amerykańską wymową. Moje zainteresowanie Wielką Brytanią pozwoliło mi na poznawanie kultury, historii oraz samego języka w ciekawy sposób. Studia okazały się jeszcze lepsze niż przypuszczałam, było bardzo dużo interesujących przedmiotów, przemiła atmosfera, kompetentni wykładowcy, czułam, że bardzo się rozwijam. Zwracałam dużą uwagę na poprawną wymowę dlatego ważnymi zajęciami dla mnie były te związane z fonetyką prowadzone przez wspaniałą wykładowczynie. Przygotowywanie się do egzaminów nie zawsze było lekkie, ale systematyczna nauka oraz chęć poznawania języka pomagały w uzyskaniu dobrych wyników na egzaminach. Po trzech intensywnych latach zakończyłam studia z chęcią kontynuacji dalej, lecz udało mi się zdobyć pracę w wymarzonym zawodzie. Zdecydowałam się na rozwijanie kariery i tak trafiłam do linii lotniczych gdzie zostałam stewardessą oraz wyjechałam za granicę. Obecnie jestem członkiem personelu pokładowego u narodowego przewoźnika.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij