/ UCZELNIA

WSJO to największa uczelnia językowa w Polsce. Jak pokazuje raport wydawnictwa Perspektywy dotyczący wyższych szkół zawodowych, Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu jest obecnie największą niepaństwową uczelnią językową w Polsce. Silną pozycję WSJO potwierdzają również wyniki innych ogólnopolskich rankingów uczelnianych.
Około 2000 osób studiuje tu na studiach I i II stopnia. Jesteśmy uczelnią ogólnopolską. Studenci przybywają do nas ze wszystkich województw, nawet z tak odległych od Poznania jak podlaskie czy podkarpackie. W WSJO kształcą się również studenci z zagranicy m.in. z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Francji, Turcji i Ukrainy.

„Być wyższą uczelnią przyjazną studentowi, oferującą w ramach wspólnoty akademickiej wykształcenie o jak najwyższej jakości w obszarze wszechstronnego kształcenia filologicznego i innych nowoczesnych nauk rozwijających oraz doskonalących umiejętności potrzebne w pracy zawodowej oraz umożliwiające podjęcie dalszych wyzwań edukacyjnych.”

„najwyższa jakość kształcenia” – Uczelnia dąży do zapewnienia jak najwyższej jakości kształcenia poprzez dbałość o dobór kadry dydaktycznej oraz wysoki standard infrastruktury dydaktycznej. Uczelnia zabiega, aby w jej murach pracowali wykładowcy o wysokich predyspozycjach zawodowych, posiadający profesjonalną wiedzę w wybranym polu badawczym oraz umiejętności pedagogiczne i metodyczne. Trzon kadry stanowią osoby o bogatym dorobku naukowym, w codziennej pracy dydaktycznej wspierają ich młodzi wykładowcy – absolwenci najlepszych uczelni filologicznych w kraju. Podstawowym kryterium oceny kwalifikacji wykładowców są efekty procesu dydaktycznego osiągnięte w ramach zajęć realizowanych w Uczelni oraz mierzalne wyniki okresowych badań jakości kształcenia.

Przedmiotem troski Uczelni jest zapewnienie studentom i wykładowcom jak najlepszych warunków kształcenia poprzez inwestowanie w nowoczesne budynki dydaktyczne o dogodnej lokalizacji, zapewnienie dostępu do infrastruktury socjalnej, zapewnienie nowoczesnych środków technicznych wspierających proces nauczania.

„wspólnota akademicka” – wspólnotę akademicką tworzą kadra dydaktyczna, pracownicy Uczelni oraz studenci. Relacje między nimi opierają się w założeniach na otwartości i wzajemnym szacunku przy jednoczesnym zrozumieniu ról organizacyjnych. Uczelnia dąży do zapewnienia warunków do współuczestniczenia studentów w podejmowaniu istotnych decyzji organizacyjnych i programowych, budowania warunków do efektywnego komunikowania się z władzami, rozwiązywania problemów społeczności studenckiej. Wartości uznawane jako ważne przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w stosunku do wszystkich osób tworzących wspólnotę uczelnianą to: uczciwość, szacunek, lojalność, rzetelność, szczerość, życzliwość, zaufanie, sprawiedliwość.

„nowoczesność” – celem Uczelni jest dostarczać studentom wszechstronnego interdyscyplinarnego wykształcenia, którego podstawą jest nauczanie języków obcych. Programy studiów odzwierciedlają wymogi kształcenia akademickiego charakterystycznego dla studiów językowych przygotowane tak, by godzić je z oczekiwaniami współczesnego rynku pracy.

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego powstała z inicjatywy poznańskiego środowiska filologicznego. Formalnym założycielem Uczelni jest Verbum sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 59, podmiot posiadający bogate tradycje w zakresie kształcenia językowego, działający na terenie Wielkopolski począwszy od 1995 roku.

W roku 1998 założyciel złożył wniosek o dokonanie wpisu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu do rejestru uczelni niepaństwowych. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 27 czerwca 2000 roku Uczelnia uzyskała wymagany wpis pod numerem 40. Decyzja Ministra Edukacji Narodowej określa ogólny kierunek działalności Uczelni jako „kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych w specjalnościach: 1. filologia angielska, 2. filologia germańska”. Decyzja podjęta została na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. nr 96, poz. 590 i z 1998 r. nr 106, poz. 668).

W roku 2008 Uczelnia zmieniła nazwę na:

“Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego”

  • jedna z największych uczelni językowych w Polsce
  • nowoczesna oferta edukacyjna
  • uczelnia przyjazna studentom
  • wysoki poziom nauczania

Nasi wykładowcy to profesjonaliści. Są wymagający, ale przyjaźni wobec studentów, rozumieją ich potrzeby i sposób patrzenia na świat.
W ciągu paru lat udało nam się stworzyć doświadczoną kadrę dydaktyczną, którą stanowi 100 pracowników naukowych, w tym ponad 30 z tytułem profesora lub doktora, native speakers z następujących krajów: Japonia, Chiny, Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania.
Wokół WSJO skupiliśmy najlepszych fachowców – specjalistów językowych z poznańskiego uniwersytetu oraz praktyków najpopularniejszych zawodów – poznańskich dziennikarzy, informatyków, specjalistów w zakresie turystyki i ekonomii.

Dbamy o to, aby relacje między lektorami i studentami układały się jak najlepiej, dlatego przeprowadzamy ankiety, w których studenci wypowiadają się na temat swoich wykładowców. Wsłuchujemy się w ich uwagi i wyciągamy wnioski, które wpływają na treść szkoleń, przeprowadzanych dla naszej kadry.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij