HISPANISTYKA

STUDIA II STOPNIA

Hispanistyka  II stopnia we WSJO to:

 • Indywidualne podejście do studentów
 • Doświadczona kadra naukowa
 • Ciekawe seminaria
 • Swoboda w wyborze tematów pracy magisterskiej

Uzyskanie tytułu magistra jest istotnym składnikiem wyższego wykształcenia i najważniejszym krokiem do przyszłej kariery zawodowej.
Główny cel studiów II stopnia to dalszy rozwój kompetencji językowych oraz przygotowanie i obrona pracy magisterskiej. Niezbędną wiedzę merytoryczną studenci zdobędą w ramach zajęć seminarium magisterskiego. Jej poszerzenie stanowią wykłady monograficzne i seminaria uzupełniające. Wybór przedmiotów dodatkowych powinien być zgodny z tematyką seminarium magisterskiego.

Studia magisterskie adresowane są do osób posiadających dyplom licencjata. O przyjęcie starać się mogą absolwenci studiów I stopnia z zakresu filologii hiszpańskiej.

Od 2010r. o przyjęcie na studia 2-letnie II stopnia starać się mogą również absolwenci innych kierunków.

Prowadzimy nabór na następujące specjalności:

 • filologia hiszpańska studia stacjonarne
 • filologia hiszpańska studia niestacjonarne

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w piątki (w godzinach popołudniowo-wieczornych), soboty i niedziele.

Studia II stopnia rozpoczynają się od listopada.

Program studiów II stopnia ma w pełni charakter akademicki. W ciągu dwóch lat studenci uzyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do przygotowania i obrony pracy magisterskiej. Bardzo ważną częścią studiów są zajęcia z zakresu praktycznej nauki języka. Mają one na celu dalszy rozwój kompetencji językowych studentów, zwłaszcza w obszarze języka pisanego. Umiejętności te studenci wykorzystają przygotowując pracę magisterską. Uzupełnieniem praktycznej nauki języka są przedmioty humanistyczne: filozofia, wstęp do europeistyki, logika.
Oferowane w czasie studiów specjalizacje umożliwiają także wykształcenie konkretnych umiejętności zawodowych.

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • metodologia badań filologicznych;
 • logika;
 • lektorat języka obcego;
 • prawa autorskie w pracy naukowej;
 • nauki społeczne I;
 • nauki społeczne II.

Przedmioty podstawowe – praktyczna nauka języka:

 • zagadnienia społeczne i polityczne;
 • struktury językowe w użyciu;
 • język pisany.

Przedmioty kierunkowe i specjalizacyjne:

 • seminarium przedmiotowe I, II;
 • wykłady monograficzne I, II, III, IV;
 • seminarium magisterskie;
 • seminarium uzupełniające;
 • konwersatorium specjalizacyjne.

Absolwent studiów magisterskich w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego jest ukształtowany w zgodzie z przewidywaniami zawartymi w standardach edukacyjnych opracowanych dla kierunku filologia. W szczególności dysponuje wysoką biegłością w mowie i piśmie w zakresie głównego języka specjalności. Zakładamy, że będzie to poziom C2 opisany w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Ponadto jest wyposażony w stosowną wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i wiedzy o kulturze odpowiedniego obszaru językowego.
Absolwenci specjalizują się w różnych szczegółowych dziedzinach zawodowych, takich jak: dydaktyka, glottodydaktyka, lingwistyka stosowana, przekładoznawstwo. Tym, którzy zdecydują się na kontynuację specjalizacji nauczycielskiej, zapewnimy odpowiedni wybór przedmiotów.
Absolwent WSJO posiada odpowiednią wysoką wiedzę i biegłość w trzech zasadniczych obszarach:

 • praktyczna znajomość języka,
 • wiedza filologiczna (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo),
 • przygotowanie do wykonywania zawodu.

Ukształtowanie naszego absolwenta umożliwi mu elastyczne dostosowanie się do wymagań zmieniającego się dynamicznie rynku pracy.

Studenci mogą się ubiegać zarówno o stypendia socjalne jak i naukowe. Żeby otrzymać stypendium socjalne, w poprzednim roku akademickim student musiał wykazać się dochodami na osobę w rodzinie, które nie przekraczały kwoty 1051 zł netto oraz spełnić warunki wynikające z przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest studentom, których średnia nie jest niższa niż 4,2 lub takim, którzy wykazali się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi. Wysokość stypendium za wyniki w nauce wynosi od 300 – 1100 zł/m-c w zależności od średniej.

STUDIA STACJONARNE / STUDIA NIESTACJONARNE

 5 RAT

ZA SEMESTR
Z GÓRY

ZA ROK
Z GÓRY

STACJONARNE540 zł2600 zł5130 zł
NIESTACJONARNE490 zł2310 zł4560 zł

Kwalifikacja odbywa się na podstawie przedłożonych dokumentów. Dyplom ukończenia studiów I stopnia filologii hiszpańskiej, lingwistyki stosowanej bądź kierunków pokrewnych kwalifikuje kandydata do podjęcia studiów II stopnia.
Absolwenci kierunków innych niż hispanistyka wypełniają dodatkowo test kompetencyjny on-line.

 1. Zarejestruj się na stronie internetowej Uczelni.*
 2. Złóż komplet dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym Uczelni:
  – kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem, oryginał lub odpis prosimy dostarczyć do wglądu;
  – 1 zdjęcie (format jak na dowód osobisty).
 3. Podpisz umowę o naukę.

* Do 15 lipca nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij