FILOLOGIA ANGIELSKA ZE SKANDYNAWISTYKĄ
FILOLOGIA GERMAŃSKA ZE SKANDYNAWISTYKĄ
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Terminarz zjazdów na semestr zimowy

W ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszą się filologie skandynawskie. Ogromna liczba kandydatów na studia na tych kierunkach nie dziwi – Szwecja, Norwegia, Dania to kraje najwyżej rozwinięte w Europie i jednocześnie położone w bliskim sąsiedztwie z Polską.

Studia filologiczne łączące znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie C1 (zbliżonym do rodzimych użytkowników) z językiem szwedzkim, norweskim czy duńskim będą z pewnością najlepszą inwestycją w przyszłą karierę zawodową. Posiadanie dyplomu filologii łączącej znajomość języka angielskiego lub niemieckiego ze szwedzkim, norweskim lub duńskim może przynieść korzyści osobom pragnącym zamieszkać i pracować w krajach skandynawskich. Taki dyplom, przedłożony skandynawskiemu pracodawcy w Polsce lub w każdej innej części Europy, będzie ważnym atutem podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu językami skandynawskimi oferujemy nowe specjalności: Filologia angielska/germańska + drugi język do wyboru: szwedzki, norweski, duński

Nauka szwedzkiego, duńskiego i norweskiego jest realizowana od podstaw i rozpoczyna się od pierwszego semestru studiów. Oprócz zajęć w ramach praktycznej nauki tych języków zajęcia wzbogacone są wykładami z wiedzy o krajach skandynawskich, literaturze i kulturze.

Blok języka skandynawskiego realizowany jest w wymiarze 240 godzin zajęć w roku, płatny dodatkowo 500 zł za każdy semestr studiów.

PROGRAM realizowany przez 3 lata

Przedmioty podstawowe i kierunkowe

Przedmioty podstawowe

 • Praktyczna nauka języka angielskiego lub niemieckiego
  • komunikacja
  • gramatyka praktyczna
  • fonetyka
  • język pisany
  • translacja z elementami gramatyki
  • konwersacje
 • Praktyczna nauka języka skandynawskiego
 • wykłady kierunkowe – kultura, historia i literatura krajów skandynawskich

 Przedmioty kierunkowe

 • Gramatyka opisowa
 • Historia języka
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Historia literatury
 • Historia wybranego obszaru językowego
 • Wiedza o krajach obszaru językowego
 • Wykład z zakresu wiedzy o akwizycji i nauce języków
 • Wykłady monograficzne
 • Pisanie akademickie
 • Drugi język obcy
 • Przedmioty uzupełniające
 • Praktyki ogólnozawodowe
 • Seminarium licencjackie

Wykłady i konwersatoria ogólnohumanistyczne

 • Historia filozofii
 • Wstęp do studiów filologicznych
 • Aplikacje mobilne w nauce języków obcych
 • Wystąpienia publiczne
 • Anglosaska kultura językowa

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Technologia informacyjna
 • Łacina
 • Wychowanie fizyczne