FILOLOGIA ANGIELSKA ZE SKANDYNAWISTYKĄ
FILOLOGIA GERMAŃSKA ZE SKANDYNAWISTYKĄ
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Terminarz zjazdów studia I stopnia – niestacjonarne 2018/19

W ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszą się filologie skandynawskie. Ogromna liczba kandydatów na studia na tych kierunkach nie dziwi – Szwecja i Norwegia to kraje najwyżej rozwinięte w Europie i jednocześnie położone w bliskim sąsiedztwie z Polską.

Studia filologiczne łączące znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie C1 (zbliżonym do rodzimych użytkowników) z językiem szwedzkim i norweskim będą z pewnością najlepszą inwestycją w przyszłą karierę zawodową. Posiadanie dyplomu filologii łączącej znajomość języka angielskiego lub niemieckiego ze szwedzkim lub norweskim może przynieść korzyści osobom pragnącym zamieszkać i pracować w krajach skandynawskich. Taki dyplom, przedłożony skandynawskiemu pracodawcy w Polsce lub w każdej innej części Europy, będzie ważnym atutem podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu językami skandynawskimi oferujemy nowe specjalności: Filologia angielska/germańska + drugi język do wyboru: szwedzki, norweski.

Nauka szwedzkiego i norweskiego jest realizowana od podstaw i rozpoczyna się od pierwszego semestru studiów. Oprócz zajęć w ramach praktycznej nauki tych języków zajęcia wzbogacone są wykładami z wiedzy o krajach skandynawskich, literaturze i kulturze.

Blok języka skandynawskiego realizowany jest w wymiarze 240 godzin zajęć w roku, płatny dodatkowo 500 zł za każdy semestr studiów.

Wybrane przedmioty

Praktyczna nauka języka angielskiego lub niemieckiego

  • komunikacja
  • gramatyka praktyczna
  • fonetyka

Praktyczna nauka języka skandynawskiego

Wykłady kierunkowe – kultura, historia i literatura krajów skandynawskich

Pisanie akademickie

Gramatyka opisowa

Teoria literatury

Historia literatury

Historia wybranego obszaru językowego

Wiedza o krajach obszaru językowego

Historia języka

Językoznawstwo współczesne

Teoria i badania nad akwizycją języka obcego

Teoria i praktyka przekładu

Ochrona własności intelektualnej

Drugi język obcy

Wykłady monograficzne

Seminarium licencjackie

 

Studenci WSJO mają możliwość wyboru interesującej ich specjalizacji. W tym roku proponujemy:

  • Grafika komputerowa z edytorstwem
  • Język obcy w biznesie
  • Mediator językowy
  • Język angielski w ruchu pasażerskim
  • Akademia Trenera
  • Logistyka (tylko dla studiów stacjonarnych)
  • Kogniwistyka i informatyka